Yksinkertaisia esimerkkejä siitä, miten autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan

  • Yksinkertaisimmillaan, kun ohjausjärjestelmät ja palvelut yhdistetään digitaalisesti tarvittavien sidosryhmien saataville, säästetään logistiikan ja resurssien käytössä syntyvät päästöt sekä kulut.
  • Tuotantoprosesseja analysoimalla ja valvomalla voi ennalta ehkäistä ympäristölle haitallisia päästöjä. Esimerkiksi höyrykattilan päästöjen lisääntyminen voidaan kokonaan välttää tai vähintään minimoida automaattisen vianetsinnän ja ongelman korjauksen avulla.
  • Valmistavassa tuotannossa seurataan usein syitä koneiden pysähtymiseen, nopeuden laskuun ja syitä tuotteiden/erien hylkäämiseen. Analysoimalla syitä parannetaan saatavuutta, nopeutta ja tätä kautta voidaan minimoida romutus. Tämä vähentää raaka -aineiden ja laitteiden kulutusta, sekä parantaa tuotannon laatua vähentäen päästöjen lisäksi myös kustannuksia.
  • Analytiikan avulla ei pelkästään ehkäistä ongelmatilanteita, vaan sen avulla voidaan myös optimoida resurssien käyttöä. Tuotannon tietoja analysoimalla löydetään usein yhteyksiä ja uusia tapoja tuotannon ja sen ohjausparametrien reaaliaikaiseen optimointiin, mikä voi vähentää materiaalin ja raaka -aineiden kulutusta tuotannossaan. Tuloksena on usein pienempi ympäristövaikutus.

Edellä mainitut esimerkit ovat vain osa ympäristöparannuksista, joihin vaikutamme päivittäin osaamisemme ja tuotteidemme kautta.

Novotek tarjoaa teknisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita teollisuuden IT- ja automaatioaloille

Fokus laadussa:
  • Huippuosaamista tuotevalikoimassamme
  • Tuki ja palvelu tuotevalikoimassamme
  • Tyylikkäitä, innovatiivisia ja luotettavia ratkaisuja
Fokus ympäristössä:
  • Henkilöliikenne
  • Tuotteet ja ratkaisut, jotka vähentävät asiakkaiden ympäristövaikutuksia

Olemme sitoutuneet noudattamaan lakeja ja vaatimuksia, ehkäisemään saastumista, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään sairauksia ja onnettomuuksia sekä kehittämään jatkuvasti johtamisjärjestelmäämme.

Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä