OEE kertoo todellisen tehokkuuden

OEE tulee sanoista Overall Equipment Effectiveness, joka on maailmanlaajuisesti käytetty tuotantolinjojen kokonaistehokkuutta kuvaava avainluku ja mittari. OEE kertoo, miten suuri osuus suunnitellusta tuotantoajasta todella on tuottavaa. Käytännössä OEE:n mittaaminen auttaa tunnistamaan tuotannon hukkatekijät. Suomessa OEE:sta käytetään myös termiä KNL, joka tulee sanoista Käytettävyys, Nopeus, Laatu.

Käytettävyystekijä (K) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu seisokeista, eli tapahtumista, jotka pysäyttävät tuotannon pidemmäksi ajaksi. Nopeustekijä (N) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu nopeushäviöistä eli maksiminopeutta alhaisemmista nopeuksista. Laatutekijä (L) puolestaan kertoo tuotantohävikin, jonka syynä on huono laatu. Tuontohävikiksi lasketaan kaikki laatukriteerit täyttämätön tuotanto.

OEE, suomeksi KNL

Miten OEE:ta mitataan?

OEE analyysi alkaa siitä hetkestä, kun tehdas on käytettävissä tuotannossa. Tältä ajalta vähennetään suunnitellut pysähdykset: esimerkiksi tauot, suunniteltu huolto tai jaksot ilman tuotantoa. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan suunnitelluksi tuotantoajaksi. Suunnitellun tuotantoajan perusteella kartoitetaan tuottavuus, tehokkuus ja laatuhäviöt. Tavoitteena on vähentää tai poistaa nämä tappiot.

OEE 
Käytettävyys x Nopeus x Laatu

Käytettävyys (K)

Käytettävyys mittaa seisokkeista johtuvia häviöitä. Seisokit voivat johtua esimerkiksi kone- ja laitevioista, materiaalipulasta, tuote- tai työvuoromuutoksista. Myös asetusaika sisältyy laskelmiin. Asetusaikaa on mahdotonta välttää, mutta useimmissa tapauksissa sitä voidaan lyhentää. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan toiminta-ajaksi.

Nopeus (N)

Suorituskyky mittaa nopeuden menetyksen. Tämä sisältää kaikenlaiset häviöt, jotka estävät tuotannon etenemisen suunnitellulla nopeudella. Tämä voi olla esimerkiksi koneen kulumista, huonoja raaka-aineita tai tehottomuutta käyttäjältä. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan nettokäyttöajaksi.

Laatu (L)

Tämä sisältää kaikki valmistetut yksiköt, jotka eivät saavuta laatutavoitteitaan. Laskelmaan sisältyvät myös tuotteet, jotka on uusittava tai hylättävä. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan tuottavaksi ajaksi.

Optimoi tuotantoa

Tyypillinen teollisuusyrityksen OEE-tehokkuuden lähtötaso on noin 60%. Analysoimalla ja kartoittamalla syitä heikentyneeseen tuotantotehokkuuteen voit saada tärkeää tietoa siitä, miten tuotantoprosessiasi voidaan parantaa. Tavoitteena on saavuttaa “MasterClass OEE”, jossa koneiden ja linjojen hyötysuhde on yli 85%.

OEE-ratkaisullamme, RS Production OEE, saat täydellisen ratkaisun ja kaikki tarvitsemasi työkalut. Tuloksena on optimaalisempi ja kustannustehokkaampi tuotanto.

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään oikean tavan toteuttaa OEE-seurantaa yrityksessäsi ja auttavat käyttöönotossa.

OEE-ratkaisumme
RS Production

Laske OEE automaattisesti RS Production -ohjelmistolla.

RS Production
Ostajan opas

Lataa OEE-järjestelmän ostajan opas.

OEE-järjestelmän ostajan opas

Tietopaketti siitä mitä ostajan tulee ottaa huomioon OEE-järjestelmään investoitaessa.

 

Lataa opas