Maailmanluokan toimittajan asema perustuu laatuun ja hyvään tuottavuuteen taaten mahdollisuuden pysyä kehityksen eturintamalla.

”Kasvatimme nettotuotantoa jopa 15 % useilla eri tuotantoalueilla ilman ylimääräisiä laite- tai henkilöstökuluja.”

Thomas Bauer, laatu- ja tuotantoteknologian päällikkö, Sandvik SRP

Sandvikin yksikkö Svedalassa on maailman johtava kaivos- ja louhintateollisuuden ja rakennusalan käyttämien murskainten toimittaja ja kehittäjä. Sandvik SRP on tuottanut kaivosteollisuuden välineistöä 1950-luvulta lähtien. Maailmanluokan toimittajan asema perustuu laatuun ja hyvään tuottavuuteen taaten mahdollisuuden pysyä kehityksen eturintamalla.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ruotsiksi edustamamme Good Solutionsin sivuilla.

Ongelmana laitesidonnaisuus ja manuaalinen raportointi

Sandvik SRP:ssä on työskennelty pitkään Lean-menetelmien parissa ja seurattu tehokkuutta konetasolla. Valitettavasti aiempi OEE-järjestelmä oli riippuvainen käytössä olevista laitteista, eikä toimisi uuden laitekannan kanssa. Lisäksi raportointia tehtiin yhä välillä kynällä ja paperilla.

Kun laitteita päivitettiin tai korvattiin, johdonmukainen tuotannontehokkuuden mittaaminen ei enää ollut mahdollista. Sandvik tarvitsi joustavan ja helppokäyttöisen ratkaisun, jolla saisi tuotannon tiedot osaksi päivittäisjohtamista ja tukemaan työn kehittämistä. Monia vaihtoehtoja vertailtuaan Sandvik valitsi RS Productionin.

Ratkaisuksi parempi OEE-järjestelmä

RS Production i4 Pro täytti Sandvikin kovat vaatimukset. Ratkaisevia vaatimuksia oli muun muassa kattava laiteyhteensopivuus, käytettävyys ja mahdollisuus monitoroida tuotantoa reaaliajassa. RS Productionia käyttämällä operaattorit voivat helposti kirjata seisokin ja häviön syitä. Tieto esitetään tuotanto- ja laitostason johdolle reaaliaikaisesti visuaalisissa raporteissa. RS Production tukee päätöksentekoa päivittäisessä ohjaamisessa ja antaa pääsyn olennaiseen dataan, joka tukee kehittämistyötä.

”RS Productionin avulla on helppo keskustella ratkaisujen löytämisestä faktojen perusteella. Meillä on yhteinen perusta ja voimme visualisoida tiedon, jotta kaikki ymmärtävät sen. RS Productionilla voimme säädellä, mitä tietoa esitämme ja kuinka se visualisoidaan”, kertoo Thomas Bauer, laatu- ja tuotantoteknologian päällikkö Sandvik SRP:ltä.

Kaiken kaikkiaan jokaisen tuotannon osa-alueen on joustavaa, yksinkertaista ja tehokasta tehdä parempia päätöksiä nopeammin, kun tuotannolla on pääsy visuaalisiin ja helposti ymmärrettäviin faktoihin.

Hyötyinä jopa 15 % kasvu nettotuotannossa

Sandvik tunnistaa nyt tehtaan todelliset pullonkaulat. Sen myötä nettotuotanto on kasvanut jopa 15 % tietyillä tuotantosegmenteillä, ilman tarvetta lisätä työvuoroja tai koneiden käyntiaikaa.

Samoin Sandvik näkee, että tulevaisuudessa on paljon potentiaalia parantaa ja lisätä tehokkuutta. RS Productionin tarjoamat tiedot päivittäisjohtamisen ja työn kehittämisen pohjana ovat mahdollistaneet sen, että tuotanto on kasvanut tasaisesti ja pysynyt hyvänä. Sen seurauksena Sandvik voi hyödyntää koko tuotantokapasiteettiaan ja välttää kalliita laiteinvestointeja.

Käytä hetki aikaasi, saat tukea strategisen tehokkuuden parantamiseen

Tutustu RS Production järjestelmään tarkemmin täällä tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme sähköpostilla info@novotek.fi! Tarjoamme järjestelmästä maksuttoman esittelyn, jotta voit tutustua sen soveltuvuuteen juuri teille.