Ota yhteyttä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön

HMI/SCADA elintarviketeollisuuteen

Novotek on toimittanut iFIX-pohjaisia HMI/SCADA-ratkaisuja elintarviketeollisuuden käyttöön eri puolille maailmaa jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen.

HMI/SCADA Tulevaisuuden HMI/SCADA-ratkaisu

Elintarviketeollisuuden ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat erityisen haasteellisia, sillä niiden käyttöympäristöjä koskevaa lainsäädäntöä kiristetään jatkuvasti. Novotekilla on lähes 30 vuoden kokemus suorituskykyisten ja monikäyttöisten Proficy iFIX -ohjelmistoihin perustuvien ohjaus- ja valvontaratkaisujen toimittamisesta elintarviketeollisuuden muuttuviin tarpeisiin. 

 

Lisätietoja HMI/SCADA

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton web-demo. Soita 020 7959 450 tai lähetä sähköpostia info@novotek.fi

Innovatiivinen ja joustava käyttöympäristö

Proficy iFix -käyttöympäristön mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Käyttötarpeen mukaan operointi on mahdollista tavallisella työasemalla (iClient) tai selainkäyttöisenä (iClient TS), mutta nykyisin myös millä tahansa selaimella tai Apple/Android-sovelluksella (WebSpace).  Uusinta uutta on tuotannon koneiden ja KPI- tunnuslukujen, kuten KNL, seurantaan kehitetty työkalu - Proficy Mobile. Ohjelmiston käyttöönotto sujuu nopeasti, sillä näyttöjen, pumppujen, venttiilien, säätimien ja tuulettimien liitännät ovat käyttövalmiina. Varmasti yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus tehdä kaikki muutokset lennossa, ilman uudelleenkäynnistystä. Proficy iFIX sisältää myös täydellisen tuen kahdennukselle. 

Kirjausketjut ja työnkulun hallinta

Elintarviketeollisuutta koskeva lainsäädäntö kiristyy koko ajan, ja se saavuttaa pian lääketeollisuuden mittakaavat. iFIX vastaa näihin haasteisiin kattavilla kirjausketjutoiminnoillaan (Audit Trail), joiden ansiosta kaikki muutokset ja syötetyt tiedot sekä arvot kirjataan lokiin, dokumentoidaan ja voidaan tunnistaa. Tämä onnistuu järjestelmän kaikilla tasoilla: yksittäisistä merkinnöistä asiakaskohtaisiin kokonaisuuksiin. GE:n helppokäyttöinen ohjelma sisältää myös työnkulun hallinnan, jossa käyttäjä voi itse suunnitella haluamiaan työnkulkuja ja määrittää tapahtumat, jotka käynnistävät työnkulun. Aukottoman jäljityksen ansiosta myös tapahtumaketjujen dokumentointi on helppoa.

Monipuolinen kommunikointi

Elintarviketeollisuuden HMI/SCADA-järjestelmien on ehdottomasti pystyttävä kommunikoimaan monenlaisten laitteiden ja järjestelmien kanssa. Teollisuudessa on vielä yleisesti käytössä vanhoja laitteistoja, ja siksi tarvetta on yleisimpien laitevalmistajien ajureiden lisäksi myös vanhemmille ja harvinaisemmille ajureille. Proficy iFIX tukeekin käytännössä tuhansia eri laiteajureita.

Hälytysten hallinta tehostaa toimintaa

Proficy iFIX SCADA -ohjelmiston hälytyskäsittely on maailman parhaimpia ja kehittyneimpiä. Se kerää eri kohteista tulevat hälytykset, se prosessoi ja tallentaa hälytykset, ja se esittää ne jäsennellysti ja selkeästi. Hälytyksiä voi ryhmitellä, asettaa tärkeysjärjestykseen, jättää huomioimatta ja niistä voidaan tehdä jälleenanto. Novotekilta on lisäksi saatavilla hälytysten hallintaa parantavia ohjelmamoduuleita hälytysten hallintaan sähköpostin, tekstiviestin, puhelimen, webin ja älypuhelinsovellusten avulla. Sisältäen tietenkin mahdollisuuden myös kuitata hälytyksen, riippumatta paikasta tai käyttäjän hallinnassa olevasta alustasta. Novotekin valikoimista löytyy myös ohjelmamoduulit hälytysten analysointiin, raportointiin ja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Historiatietojen tallentaminen

HMI/SCADA-ratkaisujen on pystyttävä myös tallentamaan historiatiedot ja esittämään ne mm. trenditietoina. Proficy-tuoteperhe täyttää nämä vaatimukset kattavilla toiminnoillaan. Proficy iFIX sisältää työkalut perustarpeisiin, mutta suurten tietomassojen käsittelyyn tai toiminnoiltaan vaativampiin sovelluksiin soveltuu Proficy Historian, jonka avulla voidaan käsitellä käytännössä rajattomia signaalimääriä. Molemmissa tapauksissa tietojen tallennus ja keräys sujuvat erittäin tehokkaasti ja nopeasti. Tietojen häviäminen ja luvaton muuttaminen on estetty, ja ohjelmisto luo kirjausketjut tarvittaessa. Tallennetut tiedot on helppo tuoda takaisin HMI-järjestelmään trenditietoina tai taulukoina, jotka kootaan esim. lähtöarvojen tai minimi- tai maksimiarvojen perusteella tai jollakin muulla tuotteen tarjoamalla valmiilla tiedonhakutavalla. Lisäksi Novotek tarjoaa työkaluja trenditietojen vaativaan käsittelyyn  ja tapahtumasarjojen toistamiseen tallennetun tiedon perusteella.

Tuotantoerien ja tuotannon raportointitoiminnot

Raportointi on olennainen toiminto elintarviketeollisuudessa käytettävässä HMI/SCADA-järjestelmässä. Novotekin tarjoamat raportointiratkaisut perustuvat pitkälti standardisoituun Microsoftin Reporting Services teknologiaan. Sen avulla tietoa voidaan esittää monella vaihtoehtoisella tavalla. Tietoa voidaan myös siirtää tehokkaasti erilliseen tiedon analysointityökaluun, kuten esimerkiksi Qlikview tai Excel – mikä vain asiakkaalle parhaiten sopii.

Integrointi muihin järjestelmiin

Kaikissa tuotantolaitoksissa tarvitaan myös muita järjestelmiä, kuten kunnossapito-, laboratorio-, kiinteistöautomaatio- ja kulunvalvontajärjestelmiä. Kaikki nämä voidaan integroida HMI/SCADA-järjestelmään toimintojen helpompaa käyttöä ja käynnistämistä varten. Kattavien integrointi- ja sulautustoimintojensa ansiosta Proficy iFIX -ohjelmiston saumaton integrointi muihin järjestelmiin onkin vaivatonta. 

Lataukset

Brochure - GE: Decrease your HMI/SCADA risk

Decrease your HMI/SCADA risk. Key steps to minimize unplanned downtime and protect your organization.

Customer Story - Grycksbo Paper

Grycksbo have been working with information systems for several decades since it is vital for their process to have a history of what have been produced, but also be able to see trends of the data.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Building on a track record of success and continual enhancements, the latest release of Proficy HMI/SCADA - iFIX is here and takes HMI/SCADA to the next level!

Handbook - The High Performance HMI Handbook

The High Performance HMI Handbook is the first and only comprehensive book containing the best-practice principles for assessing, designing, and implementing proper process control Human-Machine Interfaces (HMIs).

Tarvitsetko tukea tuotannon suorituskyvyn kehittämiseen? Varaa maksuton web-esittely

Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Kerromme, mikä ratkaisu tukisi teidän tuotantoanne.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@novotek.fi tai soittaa numeroon 0207 959 450.

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön