Ota yhteyttä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön

HMI/SCADA vedenkäsittelyyn

Novotek on toimittanut iFIX-pohjaisia HMI/SCADA-ratkaisuja vedenkäsittelylaitoksiin eri puolille maailmaa jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen.

HMI/SCADA Tulevaisuuden HMI/SCADA-ratkaisu

hmi scada water

Vedenkäsittelyssä käytettävät ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat erityisen haasteellisia, sillä niitä koskevat vaatimukset poikkeavat eri maissa, ja niiden on toimittava luotettavasti, koska toimintahäiriöt voivat aiheuttaa vakavia seuraamuksia. HMI SCADA iFIX -ohjelmiston joustavuuden ja mukautuvuuden ansiosta Novotek on pystynyt tarjoamaan pitkäikäisen perustan vedenkäsittelyn järjestelmille. Lähes 30-vuotiseen kokemukseemme perustuen voimme yhä tarjota korkeatasoisimman HMI/SCADA-järjestelmän, jonka toiminnallisuus noudattaa uusimpia käyttöliittymien ja hälytysten hallinnan kehityssuuntia.

Lisätietoja HMI/SCADA

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton web-demo. Soita 020 7959 450 tai lähetä sähköpostia info@novotek.fi

Innovatiivinen ja joustava käyttöympäristö

Proficy iFix -käyttöympäristön mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Käyttötarpeen mukaan operointi on mahdollista tavallisella työasemalla (iClient) tai selainkäyttöisenä (iClient TS), mutta nykyisin myös millä tahansa selaimella tai Apple/Android-sovelluksella (WebSpace).  Uusinta uutta on tuotannon koneiden ja niiden tunnuslukujen, kuten KNL, seurantaan on kehitetty työkalu - Proficy Mobile. Erityisesti vedenkäsittelyjärjestelmien kehitystyötä nopeuttamaan ja helpottamaan on kehitetty Waterpack, joka tarjoaa kattavan ja käyttövalmiin kuva- ja objektikirjaston, kattaen vaikka pumput, venttiilit, säätimet ja puhaltimet sekä niiden ohjauspaneelit.
Varmasti yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus tehdä kaikki muutokset lennossa, ilman uudelleenkäynnistystä. Proficy iFIX sisältää myös täydellisen tuen kahdennukselle.

Monipuolinen kommunikointi

Ratkaisumme perustuvat Proficy iFix -ohjelmistoon, joka on yksi yleisimmin käytetyistä vedenkäsittelyn SCADA-järjestelmistä. Sen yksi vahvimmista ominaisuuksista on kyky kommunikoida monenlaisten laitteiden ja järjestelmien kanssa. Valikoimissamme on jopa tuhansia valmiita laiteajureita, joista osaa käytetään erityisesti vedenkäsittelyjärjestelmissä. Sellaisia ovat mm. yhteydet pumppaamoihin, paineensäätimiin ja vesitorneihin, ja vieläkin joihinkin yhteydenpito tapahtuu valinnaisen puhelinverkon kautta.

Hälytysten hallinta tehostaa toimintaa

Proficy iFIX SCADA -ohjelmiston hälytyskäsittely on maailman parhaimpia ja kehittyneimpiä. Se kerää eri kohteista tulevat hälytykset, se prosessoi ja tallentaa hälytykset, ja se esittää ne jäsennellysti ja selkeästi. Hälytyksiä voi ryhmitellä, asettaa tärkeysjärjestykseen, jättää huomioimatta ja niistä voidaan tehdä jälleenanto. Novotekilta on lisäksi saatavilla hälytysten hallintaa parantavia ohjelmamoduuleita hälytysten hallintaan sähköpostin, tekstiviestin, puhelimen, webin ja älypuhelinsovellusten avulla. Sisältäen tietenkin mahdollisuuden myös kuitata hälytyksen, riippumatta paikasta tai käyttäjän hallinnassa olevasta alustasta.  Novotekin valikoimista löytyy myös ohjelmamoduulit hälytysten analysointiin, raportointiin ja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Datankeruu tallentuu historiaksi

Vedenkäsittelyyn käytettävien HMI/SCADA-ratkaisujen on pystyttävä myös tallentamaan historiatiedot ja näyttämään trenditiedot. Proficy-ohjelmistot kattavat kaikki tähän liittyvät toiminnallisuudet. Monesti riittää pelkkä Proficy iFIX, kun tarvitaan vain tiedonkeruun perustoimintoja, joissa tallennetaan virtauksia, pinnankorkeuksia, paineita, lämpötiloja ja energiankulutusta. Suurempiin kokoonpanoihin tai laajempiin tiedonkeruutarpeisiin suosittelemme Proficy Historian -ohjelmistoa, joka skaalautuu ilman rajoituksia. Molemmissa tapauksissa tietojen keruu ja tallennus sujuvat erittäin tehokkaasti, luotettavasti tietoja hävittämättä ja estämällä niiden luvattoman muuttamisen. Historiatiedot on helppo tuoda takaisin HMI-järjestelmään trendeinä tai taulukoina käyttäen erilaisia hakukriteereitä. Novotekin trendityökaluista löytyy sopivia toiminnallisuuksia myös vaativille käyttäjille. Lisäksi datan nauhoitustoiminnolla voidaan katsoa tapahtumien järjestystä taaksepäin.

Intuitiivinen raportointi kaikkiin käyttötarkoituksiin

Raportointi on olennainen toiminto vedenkäsittelyssä käytettävässä HMI/SCADA-järjestelmässä. Novotekin tarjooma on vuosien kokemusten perusteella jalostunut ja standardoitunut. Nykyinen, erityisesti vesienkäsittelyn raportointiin kehitetty tuotteemme Novotek Report Plus perustuu Microsoftin Reporting Services -teknologiaan. Tuotteessa on kaikki vedenkäsittelyssä tarvittavat raportit käyttövalmiina. Raportoitavien tietojen aikaväliä on helppo vaihtaa kuukausista viikoiksi, minuuteiksi tai jopa vuosiksi. Se auttaa pitämään raportit ajan tasalla ja helpottaa raporttien jakamista eri organisaatiotasoille.

Integroituminen muihin järjestelmiin

Kaikissa vedenkäsittelylaitoksissa tarvitaan myös muita järjestelmiä, kuten kunnossapito-, laboratorio-, kiinteistöautomaatio- ja valvontakamerajärjestelmiä. Proficy iFIX sisältää monia mahdollisuuksia liittää ja upottaa em. järjestelmien toiminnallisuuksia saumattomasti osaksi kokonaisjärjestelmää, jonka jälkeen kaikki valvonta, käyttö ja toimenpiteet voidaan tehdä keskitetysti saman järjestelmän kautta.

Kyberturvallisuus ja SCADA

Vesi on osa yhteiskunnan tärkeintä infrastruktuuria. Siksi järjestelmien ehdoton turvallisuus on varmistettava. Proficy iFIX on suojattu kauttaaltaan vahvoilla salausmenetelmillä, jotka täyttävät EU:n ja Yhdysvaltain viranomaismääräykset. Käyttäjätunnistus integroituu asiakkaan omaan Active Directory -käyttäjätietokantaan, jonka kautta käyttäjäryhmiä sekä käyttöoikeustasoja voidaan hallita myös Proficy iFIX -järjestelmän osalta. Koska infrastruktuurin turvallisuus on yhä suurempi haaste kaikkialla maailmassa, on GE panostanut merkittävästi tuotteidensa suojaukseen ja tekee niin myös tulevaisuudessa.

Lataukset

Brochure - WMS Reporting with ReportPlus

The ReportPlus reporting module is a product that enables the easy monitoring of the regulations and key ratios that exist in today's water and sewage systems.

Customer Story - Herning Vand

”Big Data” has become a buzzword and everyone agrees that it is worthwhile to explore the large volumes of data. Herning Vand has invested in an advanced calculator that can help to interpret their process data and already in the first project they came across particularly valuable knowledge.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Improve operational productivity by driving decision support with High Performance visualization.

White paper - Alarm Response Management by GE

At best, too many alarms can be a nuisance and deter productivity. But uncommon alarms requiring the correct emergency response can be dangerous, and even detrimental to your organization and customers.

Tarvitsetko tukea tuotannon suorituskyvyn kehittämiseen? Varaa maksuton web-esittely

Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Kerromme, mikä ratkaisu tukisi teidän tuotantoanne.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@novotek.fi tai soittaa numeroon 0207 959 450.

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön