Jyväskylän Energia ja Novotek ovat toimineet yhdessä jo useita vuosia

Jyväskylän Energia on Jyväskylän kaupungin oma energiayhtiö. Yhtiötoimittaa talousvettä, sähköä ja vettä asiakkaille pääosin Jyväskylässä. Kaupungilla on yhteensä kolme päävedenottamoa ja vedenkäsittelylaitosta, joiden valvomojäjjestelmänä toimii Novotekin Proficy iFix. Yhteistyö Jyväskylän Energian ja Novotekin välillä on jatkunut jo useita vuosia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammattitaitoista, nopeaa ja joustavaa palvelua

“Käyttöönottokoulutukset olivat mielestäni todella ammattitaitoisesti ja laadukkaasti hoidettu.”

Sujuvaa yhteistyötä aiotaan jatkaa

“Olemme kokeneet tämän kokonaisuuden palvelleen hyvin meidän tarpeitamme tähän asti ja todennäköisesti tulevaisuudessakin.”

Novotekin Proficy iFix toimii Jyväskylän Energian vedenkäsittelylaitosten valvomojärjestelmänä. Vesihuoltopalveluita toimitetaan alueella noin 130 000 jyväskyläläiselle.

  • Novotek on meidän automaatiojärjestelmätoimittajamme. Novotek huolehtii ohjelmistopäivityksistä ja niiden ajan tasalla pitämisestä. Viimeisin tekemämme erillishankinta on raportointiin käytettävä ReportPlus, kertoo Jyväskylän Energian vedentuotannon tuotantopäällikkö Jukka Tyrväinen.

  • Vesihuollon toiminnallisia kulmakiviä ovat tuoteturvallisuus, toiminnan jatkuvuus sekä taloudellisuus. Toimiva automaatiojärjestelmä ja siihen liittyvä raportointi luo perustan kaikkien näiden kulmakivien alle, Tyrväinen painottaa. 

Käytännössä Novotek siis tarjoaa Jyväskylän Energialle ohjelmistolisenssit ja niihin liittyvät päivitykset siten, että päivityksien asentaminen tapahtuu Jyväskylän Energian alihankkijan kautta. ReportPlus-raportointiratkaisun käyttöönoton yhteydessä Novotek tuotti myös käyttöönottokoulutukset.

  • Käyttöönottokoulutukset olivat mielestäni todella ammattitaitoisesti ja laadukkaasti hoidettu, Tyrväinen kiittelee.

  • Ongelmatilanteissa Novotek on taustatukena ratkaisuja haettaessa joko suoraan meidän tai sitten alihankkijamme kautta. Käyttötuki on ollut aina asiallista ja riittävän nopeaa, hän kuvailee.

Novotek on yksi Jyväskylän Energian keskeisiä järjestelmätoimittajia. Yhteistyö sujuu hyvin ja sitä aiotaan myös jatkaa. Novotekin palvelua Tyrväinen kuvailee joustavaksi.

  • Yksi konkreettinen viimeaikainen hyöty on prosessidataan pohjautuvan raportoinnin helpottuminen ReportPlussan käyttöönoton jälkeen, Tyrväinen summaa.

  • Meillä on tällä hetkellä vuosikymmenien mittainen kokemus tästä automaatiojärjestelmästä. Sen taustalla on satoja ja taas satoja järjestelmäkuvia. Olemme kokeneet tämän kokonaisuuden palvelleen hyvin meidän tarpeitamme tähän asti ja todennäköisesti tulevaisuudessakin.