Ota yhteyttä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön

Tehokas käyttöympäristö suorituskykyisellä HMI-järjestelmällä

Novotek tuo High Performance HMI:n edut HMI/SCADA-järjestelmääsi.

Mikä on High Performance HMI?

30 vuoden aikana HMI-järjestelmät ovat kehittyneet mekaanisista seinämalleista korkean erottelutarkkuuden näytöiksi, joissa on erittäin terävä kuva ja kirkkaat värit. Suorituskykyisillä HMI-suunnittelutyökaluilla on helppo laatia 3D-mallinnoksia, animaatioita, varjoja ja muunlaista peliteollisuudesta tuttua sisältöä. Peliteknologia ei kuitenkaan sovellu prosessiympäristöksi ulkoasultaan tai käytettävyydeltään, sillä se ei pysty reagoimaan tarpeeksi nopeasti prosessissa tapahtuviin muutoksiin. Siksi High Performance HMI -strategia kehitettiin. Seuraavassa on lisätietoja High Performance HMI -järjestelmästä, sen toiminnoista ja hyödyistä.

Lisätietoja HMI/SCADA

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton web-demo. Soita 020 7959 450 tai lähetä sähköpostia info@novotek.fi

Vertailussa ennen ja jälkeen


Vasemmalla olevalla esimerkkinäytöllä näkyy tavallisen HMI:n ja High Performance HMI -järjestelmän ero. Perusperiaatteena on, että kunnossa olevia tilatietoja ei tule korostaa millään tavalla, joten käynnissä olevan pumpun korostaminen vihreällä värillä on virhe. Pehmeät värit näyttävät tilan, mutta niillä ei ole tarkoitus kiinnittää huomiota. Sama koskee myös erilaisia kytkentöjä, sitä, ”kuinka asiat liittyvät toisiinsa”. Useimmiten nämä on tehty puhtaasti teknisistä lähtökohdista eikä operaattorin tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

Näytöt tulee toteuttaa selkeinä sekä vain ja ainoastaan operaattorille tarkoitettuina, ei kenelle tahansa prosessista kiinnostuneelle. Nykyisin tiedot esitetään ja asiat selitetään usein tekstien ja lukujen avulla. Suurin osa niistä kannattaisi kuitenkin esittää graafisessa muodossa, jolloin niiden tulkinta on helpompaa. Esimerkkinä vaikkapa digitaalinen ja analoginen kello. Analogisesta kellosta aika näkyy melkein ilman katsomista!

Arvojen ja trendien näyttö

Eri parametrien arvot ovat kaikkien HMI-järjestelmien olennaisinta sisältöä, etenkin silloin, kun koneessa on toimintahäiriö. Tärkeintä on saada selkeä yleiskuva tilanteesta nopeasti ja tehdä oikeat päätökset ajoissa. Analoginen esitystapa on valttia, kuten edellä todettiin. Lukujen esittäminen analogisilla mittareilla ei kuitenkaan riitä. Sisällön kattavuus on tärkeintä. Siksi tiedot kannattaa koota trendinäytöksi mahdollisimman usein. Trendinäyttö kertoo aiemmat ja tulevat suuntaukset sekä muutosnopeuden. Kun sen lisäksi saadaan tietoa hyvistä ja huonoista arvoista, kuka tahansa osaa tulkita tilanteen sekunnin murto-osassa.

Rakenne ja hierarkia

Ulkoasun ja värien on oltava pehmeitä, ja tietojen on näyttävä oikeissa asiayhteyksissä. Myös HMI-järjestelmän hierarkian rakenne on olennainen: selkeä jäsentely ja loogisuus ovat tärkeitä. Tavoitteena on helposti ymmärrettävä navigointitapa, joka toimii samalla tavalla HMI-järjestelmän kaikissa osissa. Tasojen määrä voi vaihdella, mutta kunkin tason sisältö on esitettävä samalla tyylillä ja yhtä tarkasti.

Oman HMI:n arvioiminen

Kuinka pitkälle kehitetty HMI-järjestelmä sinulla on käytössäsi? Kun järjestelmässä aletaan soveltaa High Performance HMI:n periaatteita, järjestelmän kehitysastetta arvioidaan asteikoilla F–A, joista F on yksinkertaisin ja A kehittynein. Asteikko sisältää hyvin laajan skaalan arvosteluperusteita. Harmillista on se, että useimmissa käyttökohteissa ei saavuteta edes E-luokan perusteita, jotka ovat:

· Käyttäjien on pystyttävä seuraamaan prosessin kulkua helposti tavallisissa käyttöolosuhteissa
· Käyttäjien on pystyttävä huomaamaan prosessin epänormaalit ja virheelliset tilat nopeasti
· Jos prosessissa on epänormaali tai virheellinen tila, käyttäjän on pystyttävä seuraamaan prosessia pelkän HMI-järjestelmän avulla. Tilanteen seuranta ei saa edellyttää useita näyttöjä, lokikirjoja, toimintaohjeita jne.

Noudattamalla High Performance HMI:n perussääntöjä prosessia on helppo kehittää tuloksekkaasti.

 

Esimerkkituloksia High Performance HMI -periaatteiden noudattamisesta

HMI -periaatteita noudattamalla voidaan saada aikaan uskomattomia tuloksia ja hyötyjä. Näitä ovat mm. vasteaikojen lyhentyminen ja ongelmien korjaamiseen kuluvan ajan vähentyminen. Seuraavat tiedot perustuvat asiakkailta kerättyyn palautteeseen.

Häiriötilanteet havaitaan jo ennen hälytystä = 5 kertaa aiempaa nopeammin

Häiriötilanteiden korjaaminen onnistuu paremmin = 37 % tehokkaammin

Häiriötilanteiden korjaamiseen kuluu vähemmän aikaa = 41 % nopeammin

Toiminnot heti käyttäjien saatavilla

Laitteiston käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä tai toimintahäiriöiden aikana käyttäjän on yleensä seurattava tiettyjä käytäntöjä. Nämä käytännöt on usein kuvattu toimintamanuaaleissa, joista käyttäjä joutuu ne etsimään. High Performance HMI auttaa käyttäjää järjestelmään integroitujen toimintaohjeistusten ja työnkulkujen avulla, jolloin käytössä on täysin integroitu ympäristö. Vielä muutamia vuosia sitten sellaisesta ei voinut haaveillakaan.

Lataukset

Brochure - GE: Decrease your HMI/SCADA risk

Decrease your HMI/SCADA risk. Key steps to minimize unplanned downtime and protect your organization.

Customer Story - Grycksbo Paper

Grycksbo have been working with information systems for several decades since it is vital for their process to have a history of what have been produced, but also be able to see trends of the data.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Building on a track record of success and continual enhancements, the latest release of Proficy HMI/SCADA - iFIX is here and takes HMI/SCADA to the next level!

Handbook - The High Performance HMI Handbook

The High Performance HMI Handbook is the first and only comprehensive book containing the best-practice principles for assessing, designing, and implementing proper process control Human-Machine Interfaces (HMIs).

Tarvitsetko tukea tuotannon suorituskyvyn kehittämiseen? Varaa maksuton web-esittely

Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Kerromme, mikä ratkaisu tukisi teidän tuotantoanne.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@novotek.fi tai soittaa numeroon 0207 959 450.

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön