Ota yhteyttä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön

Tuotannonsuunnittelu
ja –ohjaus

Tuotannon hienokuormitus ja seuranta läpinäkyvästi

Tavoitteena tehokkaampi tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus

Planning in EXCEL? Not a solution!Maailma muuttuu ja kilpailu kiristyy – tuotantoa täytyy pystyä suunnittelemaan ja ohjaamaan entistä tarkemmalla tasolla. Vanhat tavat ja työkalut eivät enää riitä tämän laajan ja haastavan kokonaisuuden hallintaan. Proaktiivisella tuotannonsuunnittelulla saat monimutkaiset tilaus-toimitusketjut haltuun ja piilokapasiteetin hyötykäyttöön.

Tuotannonsuunnittelulla on potentiaalia tukea liiketoiminnan kehitystä. ROB-EX-ohjelmistolla tuotannon läpimenoaikoja voidaan lyhentää, toimitusvarmuutta parantaa ja tuottavuutta sekä tehokkuutta kasvattaa – siis laskea kustannuksia. Manuaalinen työ vähenee, aikataulutus sujuu helpommin, ja aikaa vapautuu tuotannon sekä toimintamallien kehittämiseen.


Haluatko oppia, kuinka paremmalla tuotannonsuunnittelulla koko tuotanto kehittyy? Lataa kattava oppaamme Tuotannonsuunnittelun tehostamisella kilpailuetua >>

Esimerkkejä ROB-EX:stä käytännössä

Lue, miten nämä tunnetut asiakkaat ovat hyötyneet ROB-EX:stä.ROB-EX tuotannonsuunnittelu- ja hienokuormitusjärjestelmän myötä renkaiden valmistuskapasiteetin

”ja kuormituksen hallinta on helpottunut merkittävästi – tämä mahdollistaa meillä paremman toimitusvarmuuden sekä tehokkaan tuotannon kaikissa tilanteissa. Nykyisin toimitusaikakyselyihin saadaan nopeat ja faktapohjaiset vastaukset, eikä laaja tuotesortimentti tai valmistusprosessin kompleksisuus pääse yllättämään resurssipuutteiden tai kalliiden tuotevaihtojen osalta”

Pasi Antinmaa, tehdaspäällikkö, Nokian Raskaat Renkaat


Suunnittelun ja valmistuksen prosesseihin on Rob-Ex:n

käyttöönoton myötä tullut parempi läpinäkyvyys tarjoten meille entistä paremmat mahdollisuudet prosessien jatkokehittämiseen.

Anssi Viskari, Director Business IT Services, UPM Plywood


ROB-EX ohjelmiston myötä olemme saaneet näkyvyyden kapasiteettiin pitkälle tulevaisuuteen

” - pystymme ennakoimaan toimituskykyä ja resurssitarpeita useamman kuukauden päähän. ROB-EX järjestelmä mahdollistaa myös kuormituksen tarkan hallinnan, esim. viimeistelytöitä ohjaamme tuntitarkkuudella”

Jarkko Anttila, Johtaja, TemeraN Konepaja Oy


ROB-EX:llä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että Teampacin tuotantoa on voitu kasvattaa ilman henkilöstöresurssien lisäämistä

”Teemme samalla tehtaalla ja likimain samalla henkilöstöllä tällä hetkellä
40 % enemmän tuotantoa”

Perttu Valaja, omistaja ja hallituksen jäsen, Teampac Oy.

Miksi valita ROB-EX-tuotannonsuunnittelujärjestelmä

ROB-EX on modulaarinen standardituote, joka on sekä konfiguroitava että kustomoitava. Se on helposti integroitavissa kaikkiin ERP- ja MES-järjestelmiin sekä OEE-järjestelmiin, kuten RS Productioniin. ROB-EX on tehokas työkalu tuotannon yleisnäkymään, ja auttaa välttämään kapasiteettivajeet ja pullonkaulat. Sen avulla tuotannon läpinäkyvyys paranee ja tuotannon eri vaiheiden välinen yhteistyö helpottuu. Ohjelmisto soveltuu kaikkien teollisuuden alojen käyttöön.

ROB-EX:n tuomat hyödyt teollisuusyrityksille:

 • Kapasiteetin tehokkaampi käyttö
 • Parantunut toimitusvarmuus
 • Lyhyemmät toimitus- ja läpimenoajat
 • Vähemmän keskeneräistä tuotantoa
 • Varaston arvon alentuminen ja hankinnan tehostuminen
 • Materiaalihäiriöiden ja -puutteiden vähentyminen
 • Pienentynyt ylitöiden ja alihankinnan tarve
 • Suunnitteluun tarvittavan ajan puolittuminen
 • Sisäisen kommunikoinnin ja tiedon läpinäkyvyyden parantuminen.


ROB-EX:n toiminnallisuudet

ROB-EX Planner APS (Advanced Planning and Scheduling) tarjoaa tuotannonohjaajille selkeän yhteenvedon tuotannon tiedosta ja aikataulusta. Lisäksi se näyttää välittömästi mahdolliset resurssien, tuotantokapasiteetin tai raaka-aineiden pullonkaulat. Kaikki tilausten työvaiheet ja aikatauluihin tehtävät muutokset näkyvät käyttäjille reaaliajassa. Suunnitelma sisältää myös reaaliaikaiset varastosaldot ja käytettävissä olevat henkilöresurssit. Integraatio säästää tuotannon ohjaajien aikaa automatisoimalla esimerkiksi viikkosuunnitelmien tai varastomäärien tuonnin ERP-järjestelmästä. ROB-EX:n avulla tuotannonohjaajat osaavat tehdä luotettavampia päätöksiä esimerkiksi tilausten toimitusaikojen suhteen.

ROB-EX ominaisuudet tuotannonsuunnitteluun ja -seurantaan

 • Visuaalinen ja helppokäyttöinen Gantt-suunnittelukäyttöliittymä kapasiteetin hallintaan ja tuotantotöiden etenemän seurantaan
 • Simulointi sekä töiden siirtely ”drag’n’drop”-periaatteella suoraan Gantt-käyttöliittymässä
 • Tilauslista ja töiden tilan valinta (ennuste, uusi, suunniteltu, vapautettu, aloitettu, keskeytetty, peruutettu, valmistunut)
 • Tilausten automaattinen aikatauluttaminen rajalliseen tai rajattomaan kapasiteettiin (eteenpäin tai taaksepäin)
 • Aikatauluttaminen materiaalien saatavuuden tai varastokapasiteetin perusteella (BOM-ajoitus)
 • Hälytykset myöhästymistä, puuttuvista materiaaleista, suunnittelurikkeistä tai pullonkauloista
 • Resurssikohtaiset kalenterit ja työvuoromallit, resurssin työkustannus
 • Henkilömäärä ja -tarve työvaiheella, mahdollisuus osaamistarpeen liittämiseen
 • Materiaalikohtaiset varastosaldot ja hälytysrajat (min/max -tasot)
 • IDS (Interactive Demand Satisfier), materiaalitarpeiden analysointityökalu
 • Vaihtoehtoisten suunnitelmien tallentaminen (esimerkiksi eri kapasiteettiskenaariot)
 • Tuotannon suorituskyvyn ja avainlukujen seuranta (KPI)
 • Projektien hallinta ja projektikohtaiset tuotantotilaukset.

ROB-EX Operator ja Time Tracker toimivat selainpohjaisesti, ja selkeän käyttöliittymän ansiosta työlistoja ja tilaustietoja on helppo esittää ja töitä raportoida suoraan työpisteeltä tai alihankkijalta käsin. Työntekijät voivat raportoida työn etenemistä, tarkastella työvaiheen materiaaleja tai avata tilaukselle liitettyjä työohjeita tai kuvia. Tuotantotöiden etenemistä esitetään tuotannonohjaajalle reaaliaikaisesti, jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.

ROB-EX:n ominaisuudet tuotannon lattiatason valmistuksen hallintaan ja raportointiin

 • Tilauslista tuotannon töille ja töiden aloitus- ja lopetusajankohdille
 • Tilauksien työvaiherakenteen tarkastelu ja vaihekohtaiset kestot
 • Työpiste/resurssikohtainen työlista ja töiden valmistusjärjestys
 • Sähköinen työmäärän ja työn raportointi (resurssi, työn tila, määrä, aika, muu)
 • Työvaiheella tarvittavat materiaalit ja määrät, varastosijainti
 • Työvaiheen sähköiset asiakirjat ja liitetiedostot, kuvat, ohjeet
 • Henkilötason työaikakirjaukset työvaiheella (kirjautuminen, asetus, työ, hylky, muu).

Lataukset

Product sheet - ROB-EX Scheduler

ROB-EX Scheduler is used successfully by planners in production companies of various sizes and from a broad range of industrial sectors across the world.

Customer Story - Aluflex AB

Through experienced staff and quality products, Aluflex delivers the best solutions to their customers, they are specialists in both profile systems and linear movements on the Nordic market. Novotek are proud to be the supplier for their planning system.

Data Sheet - ROB-EX Quick Guide

Optimize your production with better planning. With ROB-EX, you’ll get a clear overview and can anticipate the impact of the requirements for your production changes.

Customer Story - Bifodan A/S

Bifodan A/S produces dietary supplements and medicine. The production consists of both Bifodan’s own products and customers’ brands. After implementing ROB-EX Scheduler Bifodan has improved their credibility as supplier and realised a 20 % revenue increase.

Tuotannonsuunnittelujärjestelmän ostajan opas

Mitä pitää ottaa huomioon tuotannonsuunnittelujärjestelmää hankittaessa? Tämä opas antaa tukea sopivaa tuotannonohjausjärjestelmää etsiville ja neuvoja hankintaprosessin eri vaiheille.

Tuotannonsuunnittelun tehostamisella kilpailuetua

Miten tuotannonsuunnittelusta voisi tehdä vielä tehokkaampaa? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Kerää konkreettiset vinkit talteen oppaastamme.

Tarvitsetko tukea tuotannon suorituskyvyn kehittämiseen? Varaa maksuton web-esittely

Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Kerromme, mikä ratkaisu tukisi teidän tuotantoanne.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@novotek.fi tai soittaa numeroon 0207 959 450.

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön