Blogi, IoT

Näin tunnistat hyvän teollisen IoT alustan, osa 2/3

Skaalautuvuus

Sakari Aulanko

Pohditko, mitä IIoT-alustan hankinnassa on olennaista huomioida? Tässä blogissa kerron, mitkä ovat hyvän IIoT-alustan ominaisuuksia skaalautuvuuden näkökulmasta.


Kokosin IIoT-alustojen vertailun tueksi blogisarjan, jossa esittelen hyvän teollisen IoT-alustan 3 tärkeää ominaisuutta: datan käyttömahdollisuudet, tuki teollisuuden tarpeille ja käyttötapauksille sekä skaalautuvuus. Tässä blogissa jaan vinkkini skaalautuvuudesta.

Vinkki 2: Monin tavoin skaalautuva

Operatiivisesti skaalautuva

Kentällä on tyypillisesti tuhansia laitteita, jotka tulevat olemaan yhteydessä IIoT-alustaan sen käyttöönoton jälkeen. Vähennät työtä ja parannat laatua, kun valitset alustan, jossa laitteiden hallinta, päivitykset, konfiguraatiot sekä lisääminen ja poistaminen ovat valmiiksi automatisoitu tai vähintäänkin automatisoitavissa.

Myös tiedonkeruun läpinäkyvyyteen ja laatuun tulee kiinnittää huomiota. Operatiivisen toiminnan kannalta on tärkeää, että laitetason järjestelmien ongelmat sekä konfiguraatiot ovat läpinäkyvästi tarjolla, ja että ongelmista palaudutaan. Erilaisia tiedonsiirtokatkoksia sekä tiedonkeruun konfiguraatiomuutostarpeita tulee aina vastaan.

Liiketoimintamalliisi skaalautuva

Alustan tulisi mahdollistaa liiketoimintatarpeiden mukaiset hinnoittelu- ja hankintamallit siten, että se skaalautuu eri volyymeille ja liiketoimintamalleille, tinkimättä laadusta ja tietoturvasta.

Eri tarkoituksia ja asiakasympäristöjä ajatellen alustan tulisi ideaalisti olla hankittavissa niin SaaS-mallilla kuin on-prem-lisensoinnilla. Globaalisti tarkasteltuna myös palvelun saatavuus sekä paikalliset viranomaisvaatimukset saattavat tuoda vaatimuksia alustan hankinta- ja/tai implementaatiotapaan.

Datavirtojen/-massojen selkeä ja tehokas hallinnointi

Teollisuudessa on massoittain aikasarja- ja tapahtumapohjaista dataa. Hyvässä alustassa tieto on selkeästi kuvattu, mallinnettu ja jaettu, sekä tietovirtojen monitorointi on läpinäkyvää. Kun puhutaan ”laitteiden ja esineiden internetistä”, olio/objekti-mallinen tiedon kuvaaminen ja jäsentely tehostaa tiedon ja sen palvelujen hallintaa ja automaatiota. Se mahdollistaa myös tietomallien ja palveluiden selkeän hierarkian, esimerkiksi ISA95-mallin mukaisesti.

Merkittävin arvo tiedon ja tietovirtojen selkeydestä ja laadusta syntyy tiedon hyödyntämisessä – analytiikan sykli lyhenee, eikä tietoa tarvitse kuvata tai järjestellä useissa eri palveluissa erikseen. Aiheen tärkeyden vuoksi sen ympärille on muodostettu käsite DataOps. Lue lisää aiheesta asiantuntijamateriaalistamme “DataOps: Teollisen data-arkkitehtuurinne puuttuva palanen”.

Lisätietoa

Haluaisitko kuulla ratkaisuista, jotka täyttävät modernin IIoT-alustan kriteerit myös skaalautuvuuden osalta? Tutustu tuotesivuillamme ThingWorx-alustaan, joka on yksi alan johtavista ratkaisuista.


Ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää IIoT-ratkaisuista:
sakari.aulanko(at)novotek.fi tai puh. +358 40 167 6708.

Tutustu myös blogisarjan muihin kirjoituksiin:

Lisää asiantuntijamateriaalia