Luotettava ja tehokas tiedonkeruuarkkitehtuuri

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja sovellusten toimittaja. 120 vuotta toiminut yritys tuottaa välttämättömiä raaka-aineita eri teollisuudenaloille esimerkiksi maatalouteen, teollisuuteen ja rakentamiseen. Yhtiöllä on vahva jalansija Keski-Euroopassa, toimien yli 30 paikkakunnalla Euroopassa ja 11 paikkakunnalla Suomessa.

Useita digitalisaatioprojekteja käynnissä

Technology and Development Architect -roolissa työskentelevä Jesse Kaukola kertoo, että Nordkalkilla on ajettu muutosta erilaisten liiketoiminta- ja tuotantoprosessien digitalisointiin jo useiden vuosien ajan.

“Novotek on ainoa toimittaja Suomessa, joka pystyi tuottamaan riittävän modulaarisen eli myöhemmin muokattavan järjestelmän datan keräämiseen. Pilottihanke osoitti, että Novotekin osaamiseen ja tuotteiden tekniseen laatuun voi luottaa.”

Nordkalkin työkone kivilouhoksella. 
Kuva: Nordkalk
Nordkalkin työkone kivilouhoksella. Kuva: Nordkalk

Tarve tiedonkeruuarkkitehtuurin toteutukselle

Yksi viimeaikaisista digitalisaatioprojekteista oli tiedonkeruuarkkitehtuurin rakentaminen tuotantovolyymien ja varastosaldojen seurantaan yhtiön kansainvälisiin tuotantolaitoksiin. Tällä haluttiin saada nopeammin ja helpommin tietoa ketterämpää päätöksentekoa varten.

Tiedonkeruuarkkitehtuurilla pyrittiin ratkaisemaan nykytekemisen haasteita, joita olivat:

 • Tietojen kerääminen, yhdistäminen ja käsittely oli manuaalista (Excel).
 • Tietoja tuotantovolyymeista ja varastosaldoista saatiin viiveellä.
 • Tietoa ei ollut helposti saatavilla koko organisaation tasolla.
 • Asiakastoimitusmuutoksiin reagointi oli haastavaa.
 • Tieto ei ollut vertailukelpoista.

Kriteerit tiedonkeruuarkkitehtuurille

Yhtiö halusi saada tiedonkeruuarkkitehtuurin tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa, ja määritti etukäteen tärkeimmät kriteerit teknologisille ratkaisuille. Näitä olivat:

 • Modulaarisuus
  Välineiden ja järjestelmien tuli olla joustavia ja mahdollistaa datankeruu lukuisista eri prosesseista myös tulevaisuudessa.

 • Toimintavarmuus
  Ratkaisujen tuli olla turvallisia niin suorituskyvyn kuin tietoturvan näkökulmasta. Näin varmistettiin, ettei datankeruu hidasta tai riko mitään vaiheita prosessissa, ja turvaa liiketoimintakriittisen datan ilman riskiä tietovuotoihin.

 • Skaalautuvuus
  Kaikki Nordkalkin laajat digitalisaatioprojektit toteutetaan konsernitasolla ja valmiiden lopputuotosten on pystyttävä skaalautumaan myös ulkomaan yksiköihin.

 • Asennushelppous
  Datan keruu eri ikäisistä, eri maissa sijaitsevista tuotantolaitoksista haluttiin tehdä mahdollisimman käteväksi “plug and play” -ratkaisuilla, joilla data saataisiin kerättyä prosessin eri vaiheista helposti.

 • Valmis ratkaisu
  Yhtiö halusi ratkaisun, jolla on kyvykkyydet kerätä prosessidataa mistä tahansa tuotantolaitoksesta. “Valmiit ratkaisut sisältävät kaikki tarvittavat komponentit ja olivat siksi ainoita päteviä ratkaisuja meille tähän tarkoitukseen.”

Novotekin toteuttama pilottihanke vakuutti

Nordkalk käynnisti yhteistyön Novotekin kanssa, josta se oli saanut suositteluja muilta IT-yhteistyökumppaneiltaan. Yhdessä toteutettu pilottihanke vakuutti lisää Novotekin asiantuntemuksesta.

“Novotek on ainoa toimittaja Suomessa, joka pystyi tuottamaan riittävän modulaarisen eli myöhemmin muokattavan järjestelmän datan keräämiseen. Pilottihanke osoitti, että Novotekin osaamiseen ja tuotteiden tekniseen laatuun voi luottaa.”

Nordkalkin avolouhos Paraisilla. Kuva: Nordkalk
Nordkalkin avolouhos Paraisilla. Kuva: Nordkalk

Tiedonkeruuarkkitehtuuri

Novotek rakensi Nordkalkille konsernitason tiedonkeruuarkkitehtuurin tuotantovolyymien ja varastosaldojen reaaliaikaiseen seurantaan yhteensä 7 tuotantolaitokseen Suomessa ja ulkomailla.

Tiedonkeruuarkkitehtuuri toteutettiin Novotekin valmisratkaisuilla:

 • KepwareKEPServerEX -kommunikaatioalustalla, johon voi yhdistää eri toimittajien järjestelmiä ja laitteita. Lisäksi se mahdollistaa datankeruun myös vanhoista tehdasjärjestelmistä.

 • Proficy Historian -ratkaisulla, joka on suunniteltu suurivolyymisten tuotantotietojen keräämiseen, tallentamiseen ja jakeluun.

 • Edge Gateway -laitteet, jotka mahdollistavat kohdennetun, segmentoidun ja paikallisesti tietoa puskuroivan arkkitehtuurin.

Kriittinen kokonaisuuden kannalta

Kaukola on erittäin tyytyväinen siihen, että Novotekin toteuttama tiedonkeruuarkkitehtuuri loi nykyaikaisen perustan luotettavalle ja tehokkaalle datan keruulle.

“Tiedonkeruuarkkitehtuurin ansiosta yhtiössä päästään hyödyntämään dataa kokonaan uudella tavalla. Sen toimivuus on erittäin kriittistä kokonaisuuden kannalta. Se luo pohjan tiedon tehokkaaseen käyttöön.”

Jesse Kaukola, Technology and Development Architect, Nordkalk

Tukee ketterämpää päätöksentekoa

“Nyt kuka tahansa voi tarkastella eri tehtaita koskevaa ajankohtaista tilannetta. Näin myös johdon on helppo seurata etenemistä ja tehdä päätöksiä nopeammin. Ketterämpi päätöksenteko näkyy lopulta asiakkaiden päässä parempana asiakaspalveluna.”

Jatkossa yksiköissä saadaan reaaliaikaista tietoa esimerkiksi:

 • tuotantovolyymeista ja varastosaldoista
 • tuotannosta tuotantolinjoittain
 • varastotilanteesta
 • lopputuotteiden määristä

Yhteistyö Novotekin kanssa

Yhteistyöstä Novotekin kanssa Kaukolalla on pelkkää hyvää sanottavaa. “Olen tyytyväinen ja voin ehdottomasti suositella Novotekia. Ratkaisun suunnittelu ja toteutus oli erittäin onnistunut.”

Hänen mukaansa yhteistyö sujui hyvin.

“Novotek auttoi ymmärtämään, miten meidän kannattaa rakentaa ratkaisukokonaisuus, joka on turvallinen ja tehokas. Pystyin soittamaan heille aina, kun jokin murhe tuli eteen. Novotekin ongelmanratkaisu oli nopeaa ja he tiesivät, mihin suuntaan oli seuraavaksi mentävä.”

Määrätietoista etenemistä

Kaukola arvostaa Novotekia joustavana yhteistyökumppanina, joka vei projektia aktiivisesti eteenpäin, mutta jätti tarvittaessa tilaa myös etenemiseen asiakkaan tahdissa.

“Teimme tietoisen päätöksen, että haluamme itse ohjata muutoksen läpi yrityksessämme. Meille on tärkeää skaalata projektit eri tehtaisiimme, ja käytämme paljon aikaa projektin suunnitteluun ja käyttökohteiden tunnistamiseen. Emme toteuta projekteja tehdaskohtaisesti, vaan haluamme, että kaikki muutettavat prosessit ja vaiheet toimivat kaikissa maissa.”

Kokemusta kansainvälisistä projekteista

Kaukolan mukaan Novotekin tuki tässä oli kaikki kaikessa.

“Novotekilla on paitsi kokemusta teollisuuden tiedonkeruun toteutuksista, myös ymmärrystä isoista ja kansainvälisistä projekteista. He olivat paras toimittaja meille koska heidän avullaan pystyimme toteuttamaan projektin tehokkaasti joka maassa.”

“Ilman Novotekia ei oltaisi tässä pisteessä. Tai sitten minulla olisi harmaampi tukka päässä.“

Jesse Kaukola, Technology and Development Architect, Nordkalk
Lisätietoja
Teollinen IoT yhdistää koneet ja laitteet
KEPServerEX

Johtava kommunikaatioalusta PLC- ja automaatiojärjestelmien tiedon yhdistämiseen.

 

Lue lisää
database icon
Proficy Historian

Työkalu tuotannon tietojen tallentamiseen ja jakamiseen – puskuroi datan sekä tarjoaa useita rajapintoja ja työkaluja tiedonhakuun ja käsittelyyn.

Lue lisää
heart icon
Asiakastarina

Novotek on Nokian Raskaiden Renkaiden pitkäaikainen digitalisointikumppani.

Lue lisää

Kerromme mielellämme lisää!

Myyntimme ja asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun haasteeseesi ja ympäristöösi.

Ota yhteyttä