OPC Router monitoring

Integraatiot helpoiksi

OPC Router on keskeinen integraatioalusta, jolla digitalisoit tuotantoprosessisi helposti yhdistämällä tietokannat ja eri lähteet IoT- ja Teollisuus 4.0 -periaatteita hyödyntäen.

OPC Router yhdistää PLC:t ja muut automaatiolaitteet HMI / SCADA -järjestelmiin, prosessitietokantoihin, LIMS- ja MES / ERP -järjestelmiin luotettavasti ja skaalautuu tarpeesi mukaan.

Graafinen käyttöliittymä takaa helppokäyttöisyyden eikä vaadi ohjelmointitaitoja. Laitteiden ja järjestelmien yhdistäminen toisiinsa tapahtuu drag-and-drop periaattella – helposti, nopeasti ja toimivasti.

Tehosta ja optimoi tietovirtoja helposti

Alla olevasta lyhyestä videosta saan nopeasti yleiskuvan siitä, miten OPC Router toimii teollisessa ympäristössä ja mitä hyötyjä siitä saat.

Laaja integroitavuus pluginien avulla

OPC Router tukee suurta määrää eri rajapintoja ja järjestelmiä, joiden yhdistäminen käy helposti plug-inien avulla: Katso kaikki pluginit täältä.

OPC ROUTER Plug-In 2022

Muut liitännät:

OPC Router muut liitännät

OPC UA plugin

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architectur) on yksi Teollisuus 4.0:n merkittävimmistä standardeista. OPC Routerista löydät kolme erilaista OPC UA-laajennusta:

OPC UA Client

OPC UA Client

OPC UA Clientin avulla OPC Router lukee ja kirjoittaa tietoja OPC-palvelimista ja yhdistää tiedot eri järjestelmiin.

OPC UA Server

OPC UA Server

Plug-in mahdollistaa prosessoitujen tietojen toimittamisen liitetyistä järjestelmistä palvelimena.

OPC UA Pub/Sub

OPC UA Pub/Sub

Plug-inin avulla julkaisijat (publisher) ja tilaajat (subscriber) voivat keskustella keskitetysti. Näin kommunikaatio helpottuu huomattavasti ja mahdollisilta client-server yhteyskatkoksilta vältytään.

SQL Server

SQL plugin

Microsoft SQL laajennuksen avulla voit muodostaa yhteyden SQL-palvelimeen ja päästä käsiksi sen taulukoihin, näkymiin ja proseduureihin. Yhdessä muiden lisäosien kanssa pystyt helposti hakemaan tietoa SQL-palvelimen eri järjestelmistä ja jakaa tiedon takaisin oikeaan järjestelmään oikeaan aikaan – esimerkiksi antamalla PLC:lle pääsyn SQL-palvelimeen OPC UA yhteyden kautta tai yksinkertaisesti siirtää tietoja SQL:stä SAP:iin.

MQTT plug-in

MQTT Client plugin

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) protokollaa hyödynnetään laajasti IoT-maailmassa. Protkolla vaatii toimiakseen vain vähän kaistatilaa, joten se on ihanteellinen protokolla koneiden (machine-to-machine – M2M) väliseen viestintää. Eri plug-inien avulla voit esimerkiksi viedä dataa MQTT:lta OPC UA:lle, SAP:lle tai REST-rajapinnalle jne.

REST protokolla

REST plugin

REST protokollan avulla eri järjestelmät voidaan yhdistää REST käyttöliittymään. OPC Router voi käyttää REST WebServives-palveluita ja tehdä niistä kyselyitä.

SAP plug-in

SAP Plugin

SAP on yksi maailma johtavista ERP-järjestelmistä. OPC Router mahdollistaa SAP-tietojen hajauttamisen ja siirtämisen muihin järjestelmiin, ja vastavuoroisesti tiedon siirtämisen muista järjestelmistä SAP:iin.

OPC Router addons

OPC Routerin add-onit tuovat hyödyllisiä ominaisuuksia tiedon eheyden ja skaalautumisen kannalta.

OPC Router Store & Forward

Store & Forward

Vältä tietojen menettämistä, jos vastaanottaja ei ole käytettävissä tai jos tietokanta ei pysty käsittelemään komentoja riittävän nopeasti. Kun yhteys on palautettu, tiedot luetaan reitittimestä ja siirretään sinne, missä niiden pitäisi olla. 

OPC Router Redundancy

Redundanttisuus

Mahdollistaa kahden redundanttisen reitittimen. Jos pääreitittimessä on vika, toinen reititin ottaa toiminnot haltuunsa automaattisesti. Kun pääreititin toimii uudelleen, toinen reititin palaa automaattisesti valmiustilaan.

OPC Router Enterprise+

Enterprise+

Luo dynaamisia malleja automaattisesti tietokannan kautta, hallitse kuka vastaanottaa ilmoituksia “laajennetuilla ilmoitusryhmillä”, ja luo yhteys redundattisiin järjestelmiin.

ETL Tools

OPC Router ETL Tools (Extract, Transform, Load) hakee tiedot eri lähteistä ja muuntaa ne siten, että ne ovat käytettävissä ja siirrettävissä kohdejärjestelmään. Tämä sisältää:

ELT Tools Xpath JPath CSV .NET C#
 • XPath datakyselyille XML-tiedostoista
 • JPath JSON-tietokyselyille
 • CSV-objekti tallenteiden muotoilemiseksi tekstimuotoon
 • .NET C# Script Plug-in mukautetuille komentosarjoille
Virtual Machine vs. Docker

Docker

Docker on avoimen lähdekoodin teknologia, jota käytetään sovellusten kehittämiseen, käyttöönottoon ja suorittamiseen. Siinä hyödynnetään konteinereita eristettyinä ympäristöinä. Kontainerit toimivat käyttöjärjestelmätasolla jakaen tiedostojärjestelmän ja järjestelmäresurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että Dockerin avulla voit käyttää OPC Routeria alustasta riippumattomasti, myös Edgellä. Tietokonteinerit käyttävät huomattavasti vähemmän resursseja kuin perinteinen palvelin tai virtuaalikone (katso kuva). Näin ollen Docker-teknologian hyödyntäminen yhdessä OPC Routerin kanssa säästää resursseja.

OPC Routerin keskeiset hyödyt

 • Nopea ja helppo pääsy tietoihin yhdeltä alustalta.
 • Laaja ja kattava integroitavuus, skaalautuu tarpeeseesi
 • Helppokäyttöinen – yhdistä datavirrat “drag and drop” tyyppisesti.
 • Luotettava ja turvallinen ratkaisu
 • Helppo laajentaa ominaisuuksia lisäosien avulla.
 • Reaaliaikainen yleiskatsaus, ongelmien selvitys helppoa
 • Hälytysten ja ilmoitusten vastaanotto sähköpostitse. Pääsy historiatietoihin.
 • Toimii tietokantojen toimittajista riippumatta.
 • Lukee ja kirjoittaa Excel -taulukoita.
 • Yhdistymismahdollisuudet pilvipalveluihin
5 star review

“Se on kuin ilmastointiteippi teollisuuden tietotekniikassa. Voimme hyödyntää tätä graafista low-code käyttöliittymää vanhempien laitteiden integraatio-ongelmien ratkaisemiseksi”

Peter Thompson, Uponor

“OPC Router on erittäin helppokäyttöinen. Se oli ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehdessämme.

Matthias Schaller, Bayer Bitterfeld
Lue Bayerin asiakastarina OPC Routerin sivuilta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä!

Haluaisitko lisätietoja OPC Routerista ja sen monista käyttömahdollisuuksista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme alla olevan lomakkeen kautta.