Laskentatehon kasvu ja soveltuvien työkalujen kehitys on mahdollistanut tekoälyn ja koneoppimisen soveltaminen teolliseen massatietoon. Monimutkaiset prosessit pystytään mallintamaan, vertailemaan ja optimoimaan reaaliaikaisesti. Käyttäytymisen ja poikkeamien ymmärtämisen avulla operointi, sekä kunnossapidon elinkaari voidaan optimoida.

Moni palvelu ja toiminto nojaa automaatiseen, laadukkaaseen ja tavoitettavissa olevaan analytiikkaan, joten käytännön perusasiat tulee olla kohdallaan.

  1. Tieto on laadukkaasti saatavilla ja sen hallinta on tehokasta.
  2. Analytiikka on sovellettavissa läpi organisaation.
Teollisen tiedon analysointi, analytiikka

Teollisuuden asiantuntija

Vahva kokemuksemme teollisuudesta mahdollistaa arvon tuoton nopeasti. Etenemme nopeasti tavoitteiden suunnittelun kautta testidatan kimppuun, ja datan louhinnan avulla tulosten evaluointiin. Käyttämämme työkalut sekä teollisuuden prosessien ja tiedonkeruun ymmärrys luo liiketoimintaasi konkreettisia tuloksia erittäin nopeasti.

Analysoinnin työkaluja

Kanssamme saat käyttöön tarpeeseen soveltuvan työkalun sekä teollisen tiedon analyysin erikoisosaajan. Tuomme käyttöösi markkinoiden parhaat trendityökalut, tiedon normalisointityökalut, raportoinnin työkalut, sekä mallinnuksen ja tekoälyn työkalut. Kehitämme analytiikkaa usein offline -analyysin avulla, josta tulokset voidaan viedä helposti käytäntöön testattavaksi ja onnistumisten jälkeen loppukäyttäjälle tuottamaan liiketoiminta-arvoa.

Teollisuuden analytiikkaratkaisut
Proficy CSense

Käytä tekoälyä ja koneoppimista laajasti organisaatiossasi ilman koodaustaitoja.

Proficy CSense