Home Ratkaisut ja tuotteet Automaation versionhallinta

Mitä on versionhallinta?

Versionhallinta on ohjelmisto, joka tallettaa eri versioita muista ohjelmistoista, tiedostoista, asiakirjoista ja muista tiedoista tietokantaan. Versionhallintajärjestelmän avulla saat nopean pääsyn aiempiin versioihin. Se myös mahdollistaa eri versioiden helpon vertailun, palauttamisen aiempiin versioihin tai vaikka koko järjestelmän palauttamisen virheiden sattuessa – ilman toimittajien tai järjestelmäintegraattoreiden apua.

Automaation versionhallinnasta puhuttaessa saatetaan käyttää myös muita nimiä, kuten varmuuskopiointi, konfiguraatiohallinta ja muutoshallinta. Nimestä riippumatta järjestelmällä on sama tavoite: pitää kirjaa automaatioon liittyvistä ohjelmistoista. Teollisuuden automaation versionhallinta liittyy eri teollisuusjärjestelmien, kuten ohjaus- (PLC, Programmable Logic Controller) ja valvomojärjestelmien (SCADA), ohjelmistojen ja konfiguraatioiden hallintaan.

Versionhallinta teollisuusjärjestelmissä vs ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehityksessä versionhallinta on tuttu käsite, mutta vaikka ne jakavat samat perusperiaatteet, niillä on merkittäviä eroja. Teollisuuden automaation versionhallinta on erikoistunutta ja siihen liittyy korkeita turvallisuus- ja luotettavuusvaatimuksia. Ohjelmoinnissa puhuttaessa pääpaino on taas tehokkaassa kehittämistyössä ja ylläpidossa. Eri tavoitteiden ja vaatimusten vuoksi näillä kahdella versionhallintatyypillä on eroja niin käytetyissä työkaluissa kuin myös prosesseissa.

Ohjelmistokehityksessä yleisiä versionhallintatyökaluja ovat esimerkiksi Git, SVN (Subversion) ja Mercurial. Teollisuuden versionhallintatyökaluna voidaan käyttää joko järjestelmien valmistajien omia työkaluja, jotka palvelevat vain yksittäisiä järjestelmiä, tai vaihtoehtoisesti järjestelmäriippumatonta octoplantia, jolla voit ottaa hallintaan milten kaikki tuotantolaitoksen järjestelmät.

Kuvassa havainnollistetaan versiohallintaleitteen toimintaa teollisessa ympäristössä

Miten automaation versionhallinta toimii?

Versionhallintajärjestelmä pitää kirjaa ja hallinnoi ohjelmistojen ja konfiguraatioiden eri sovellusversioita ja niissä tapahtuneita muutoksia. Kun järjestelmä päivitetään, aikaisempi versio tallentuu automaattisesti versionhallintajärjestelmän tietokantaan. Eri versiot tunnistetaan versiokoodilla, kuten ”SCADA versio 1”, ”SCADA versio 2” jne. Lisäksi jokaisessa versiossa on aikaleima ja tieto siitä, kuka on muutokset tehnyt.

Mikäli muutosten jälkeen ilmenee virheitä tai ongelmia, pystyt helposti vertailemaan versioita keskenään ja selvittää ongelman syyn. Jos ongelmaa ei voida ratkaista, järjestelmän palauttaminen edelliseen toimivaan versioon käy vaivattomasti. Näin vianmääritykseen käytettävä aika pystytään minimoimaan ja järjestelmä pääse nopeasti jatkamaan normaalia toimintaansa.

Versionhallintajärjestelmä on hyödyllinen myös ulkoisten uhkien, kuten kyberhyökkäysten, sähkökatkojen ja laitevikojen varalta. Sen avulla tehtaan järjestelmien palauttaminen toimintakuntoon käy nopeammin ja tuotantoa voidaan jatkaa vaivattomammin.

Versionhallintajärjestelmät jataan kahteen typpiin: Keskitettyyn versionhallintaan, joka toimii palvelimella ja hajautettuun versionhallintaan, joka toimii useissa tietokoneissa. Ohessa näkyvässä kuvassa, havainnollistetaan keskitettyä versionhallintaa.

Versionhallintajärjestelmän käyttö

Oletko koskaan joutunut tilanteeseen, jossa sinun on etsittävä uusinta versiota PLC-ohjelmasta tai järjestelmäkokoonpanosta? Monet joutuvat tähän tilanteeseen, kun heidän järjestelmänsä kaatuvat muutosten seurauksena, olipa kyse sitten poistoista tai dokumentoimattomista muutoksista parametreihin ja oletusarvoihin.

Teollisuuden ohjausjärjestelmien ja kaikkien sen osien manuaalinen tarkastelu ja hallinta on haastavaa. Järjestelmät kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti, ja muutoksia voi tapahtua huomaamattasi. Niin dokumentoimattomilla päivityksillä kuin myös näennäisesti pienillä muutoksilla voi olla merkittäviä seurauksia ohjausjärjestelmien toimintaan. Kykyä käsitellä tapahtumia, jotka vaikuttavat yritykseen negatiivisesti kutsutaan nimellä Disaster Recoveryksi.

Versionhallintajärjestelmä eliminoi yllä mainitut haasteet automaattisen varmuuskopioinnin avulla. Sinulla on aina saatavilla aiemmat, toimivat versiot ja vältyt tarpeettomilta seisokeilta. Tuloksena kustannustehokkaammat ja optimaalisemmat prosessit.

Versionhallinnan hyödyt
database icon
Automaattinen varmuuskopiointi & keskitetty tallennus

Kaikki versiot tallennetaan automaattisesti
yhteen paikkaan = parempi yleiskuva ja hallinta.

circular
Nopeampi katastrofipalautus

Oikean ohjelmiston tai koodin löytäminen käy helposti ja palauttaminen toimivaan versioon tapahtuu napin painalluksella.

icon kyberturvallisuus
Kyberturvallisuus

Tunnista ja reagoi luvattomiin muutoksiin nopeasti.

 

Tarjoamamme ratkaisu

Novotekin ratkaisu on Auvesy-MDT:n octoplant. Auvesy-MDT on versionhallinnan markkinajohtaja ja omaa yli 47 vuoden kokemuksen eri aloilla maailmanlaajuisesti.

octoplant

octoplant varmistaa tietojen luotettavuuden ja suojauksen tuotantolaitoksissa. Kyseessä on modulaarinen ohjelmistoalusta, joka yhdistää automaatio-ohjelmistojen varmuuskopioinnin ja versionhallinnan kyberturvallisuuteen. Ohjelmisto syntyi, kun  AUVESY:n versiondog ja MDT:n AutoSave yhdistivät voimansa. Tutustu octoplantin eri toimintoihin alla olevassa yleiskatsauksesta ja lue lisää tuotesivulta.

octoplant ominaisuudet

octoplantin ohjausnäkymä antaa käyttäjälleen hyvän yleiskuvan käytössä olevista järjestelmistä ja niiden tapahtumista.

octoplant hub

Kerromme mielellämme lisää!

Asiantuntijamme esittelevät mielellään ratkaisua tarkemmin ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin.

Ota yhteyttä