Mitä tarkoittaa KNL/OEE?

OEE tulee sanoista Overall Equipment Effectiveness, joka on maailmanlaajuisesti käytetty tuotantolinjojen kokonaistehokkuutta kuvaava avainluku ja mittari. OEE kertoo, kuinka suuri osuus suunnitellusta tuotantoajasta todella on tuottavaa. Käytännössä OEE:n mittaaminen auttaa tunnistamaan tuotannon hukkatekijät. Suomessa OEE:sta käytetään myös termiä KNL, joka tulee sanoista Käytettävyys, Nopeus, Laatu.

Käytettävyystekijä (K) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu seisokeista, eli tapahtumista, jotka pysäyttävät tuotannon pidemmäksi ajaksi. Nopeustekijä (N) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu nopeushäviöistä eli maksiminopeutta alhaisemmista nopeuksista. Laatutekijä (L) puolestaan kertoo tuotantohävikin, jonka syynä on huono laatu. Tuontohävikiksi lasketaan kaikki laatukriteerit täyttämätön tuotanto.

OEE, suomeksi KNL

Miten OEE:ta mitataan?

OEE analyysi alkaa siitä hetkestä, kun tehdas on käytettävissä tuotannossa. Tältä ajalta vähennetään suunnitellut pysähdykset: esimerkiksi tauot, suunniteltu huolto tai jaksot ilman tuotantoa. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan suunnitelluksi tuotantoajaksi. Suunnitellun tuotantoajan perusteella kartoitetaan tuottavuus, tehokkuus ja laatuhäviöt. Tavoitteena on vähentää tai poistaa nämä tappiot.

OEE 
Käytettävyys x Nopeus x Laatu

Käytettävyys (K)

Käytettävyys mittaa seisokkeista johtuvia häviöitä. Seisokit voivat johtua esimerkiksi kone- ja laitevioista, materiaalipulasta, tuote- tai työvuoromuutoksista. Myös asetusaika sisältyy laskelmiin. Asetusaikaa on mahdotonta välttää, mutta useimmissa tapauksissa sitä voidaan lyhentää. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan toiminta-ajaksi.

Nopeus (N)

Suorituskyky mittaa nopeuden menetyksen. Tämä sisältää kaikenlaiset häviöt, jotka estävät tuotannon etenemisen suunnitellulla nopeudella. Tämä voi olla esimerkiksi koneen kulumista, huonoja raaka-aineita tai tehottomuutta käyttäjältä. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan nettokäyttöajaksi.

Laatu (L)

Tämä sisältää kaikki valmistetut yksiköt, jotka eivät saavuta laatutavoitteitaan. Laskelmaan sisältyvät myös tuotteet, jotka on uusittava tai hylättävä. Jäljellä olevaa aikaa kutsutaan tuottavaksi ajaksi.

KNL/OEE:n laskentakaava:
Käytettävyys x Nopeus x Laatu = OEE

Optimoi tuotantoa

Tyypillinen teollisuusyrityksen OEE-tehokkuuden lähtötaso on noin 60%. Analysoimalla ja kartoittamalla syitä heikentyneeseen tuotantotehokkuuteen voit saada tärkeää tietoa siitä, miten tuotantoprosessiasi voidaan parantaa. Tavoitteena on saavuttaa “MasterClass OEE”, jossa koneiden ja linjojen hyötysuhde on yli 85%.

OEE tehostaa tuotantolinjojen toimintaa kokonaisvaltaisesti

Lisätietoja OEE:sta
OEE-webinaarisarja

 

Webinaarisarja antaa sinulle nopeasti informatiivisen peruskurssin OEE:sta ja sen hyödyntämisestä teollisuudessa.

Katso webinaarit
Ostajan opas

 

Ostajan oppaan avulla olet askeleen edellä ja voit varmistua siitä, että saat järjestelmäinvestoinnista kaiken irti.

Lataa opas
Asiakastarina: Brunberg

Brunberg seuraa luotettavasti ja reaaliaikaisesti tuotannon tehokkuttaa OEE:n mittareita hyödyntäen.

Siirry asiakastarinaan

Meidän OEE-ratkaisumme: RS Production OEE

RS-Production OEE

Digitalisoi tuotantolaitoksesi tehokkuuden seuranta RS Production avulla. Ohjelmistotyökalu on tarkoitettu tuotannon tehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen. Tee parempia ja kestävämpiä päätöksiä tietoon perustuen. Ohjelmiston avulla kasvatat toiminnan läpinäkyvyyttä, kun saat luotettavan ja reaaliaikaisen tiedon näkyviin koko tiimille, visuaalisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

Kerromme mielellämme lisää!

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään oikean tavan toteuttaa OEE-seurantaa yrityksessäsi ja auttavat käyttöönotossa.

Ota yhteyttä