Manufacturing Excellence – Uponor ja Novotek yhteisellä matkalla yli 10 vuotta

Digitalisaatio ei ole sprintti, vaan vaati jatkuvaa kehittämistä. Uusia mahdollisuuksia tuotannon modernisointiin syntyy jatkuvasti ja kilpailukykyä on pidettävä yllä. Vihreä siirtymä luo omalta osaltaan paineita parempien ratkaisujen löytämiseen. Miten löytää oman liiketoiminnan kannalta merkittävimmät kehityskohteet, jotka olisivat kannattavia niin taloudellisesti kuin myös kestävien periaatteiden mukaisia – ja toteutettavissa olemassa olevilla resursseilla? Entä miten hallita ja hyödyntää olemassa olevaa dataa? Muun muassa näiden asioiden kanssa Novotek on ollut Uponorin apuna jo yli 10-vuoden ajan.

Haastattelimme asiakastarinaan Uponorin Euroopan IT -toiminnoista ja strategioista vastaavaa johtajaa Peter Thompsonia. Tarinasta selviää, mitkä asiat ovat menestyneen kumppanuuden takana ja mitä Novotekin tarjoamia teknologioita Uponor hyödyntää tuotannossaan. Asiakastarinasta saat myös vinkkejä teollisuuden digitalisaation kehittämiseen ja voit lukea konkreettisia kokemuksia ohjelmistojen käytöstä ja niiden hyödyntämisestä.

Keskeisimmät hyödyt ja tulokset
icon wrench
Operatiiviset parannukset

Tehostetut prosessit, parempi suorituskyky ja tuotteiden korkeampi laatu.

icon briefcase
Liiketoiminnalliset parannukset

Liiketoiminnallinen menestys on näkynyt jo monilla tehtailla – kuitenkin suurin saavutettu etu on se, että Manufacturing IT nähdään merkittävänä tekijänä yrityksen strategiassa.

Icon Factory
Teollisuuden digitalisaation edistäminen

Käyttöönotettujen ratkaisujen myötä Uponor pystyy keräämään, varastoimaan ja hyödyntämään dataa laajasti – ja tekemään parempia päätöksiä.

Uponor lyhyesti

Suomalainen Uponor on 100-vuotisen historiansa aikana kohonnut kansainvälisesti merkittäväksi asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajaksi. Pohjoismaissa Uponorilla on johtava asema yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmissä ja sen visiona onkin toimia edelläkävijänä kestävien vesiratkaisujen kehittämisessä. Yhtiön tehtaissa valmistetaan tuotteita veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä yhdyskuntatekniikkaan. Tunnetuimpia yksittäisiä tuotteita ovat suositut ja laadukkaat PEX-putket. Uponor työllistää n. 4 000 henkilö 26 maassa ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Vuonna 2022 Uponorin liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. 

Kumppanuus Uponorin ja Novotekin välillä

Kumppanuus Uponorin ja Novotekin välillä alkoi Suomessa vuonna 2010 ja on sen jälkeen laajentunut muualle Eurooppaan ja Amerikkaan. Novotek on ollut avainasemassa Uponorin tehtaiden digitalisaatioprojekteissa toimittamalla innovatiivisia ratkaisuja Uponorin tuotantolaitoksiin. Ratkaisujen avulla Uponor on kyennyt keräämään, mallintamaan, varastoimaan ja hyödyntämään dataa läpi tuotantoketjun, aina ylimpään johtoon saakka. Tuloksena parempi suorituskyky, tehostetut prosessit, korkeampi laatu ja liiketoiminnallisia hyötyjä – Manufacturing Excellence.

Yhteistyön tärkein tekijä: luottamus

Peterin mukaan perimmäinen syy siihen, miksi Uponor on jatkanut ja kasvattanut kumppanuutta Novotekin kanssa on, että Novotek on todistanut olevansa rehellinen ja realistinen sen suhteen, mitä voidaan toteuttaa olemassa olevan budjetin ja käytettävissä olevien resurssien raameissa. Luottamus on kova ja yhdessä on selätetty lukuisia haasteita.

Novotek on osoittanut olevansa rehellinen ja realistinen sen suhteen, mitä voidaan saavuttaa käytössä olevan budjetin ja resurssien puitteessa. Tämä on luonut vahvan luottamuksen ja tarjonnut vankan perustan myös haastavampien tilanteiden ratkaisemiseksi.

Peter Thompson, Senior Manager IT Manufacturing Europe, Uponor.
Hymyilevä Uponorin työntekijä  tehdasympäristössä

Teknologian haltuunotto

Uponor ei suosi täysin räätälöityjä komponentteja yksinkertaisesti siksi, että ne voivat luoda pitkällä aikavälillä suuremman riippuvuuden toimittajaan. Sen sijaan yritys hyödyntää vakioratkaisuja ja standardoituja työtapoja, jotka ovat valmiiksi testattuja ja niiden käyttöönotto on nopeaa. Vakiotuotteisiin on myös saatavilla jatkuvia päivityksiä ilman erillistä kehitysyhteistyötä tuotteen valmistajan kanssa.

Koneiden modernisointi on kallista ja niihin investoiminen heijastuisi nopeasti tuotteiden hintaan. Ohjelmistot ovat pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu, jonka avulla pystytään ymmärtämään paremmin olemassa olevien koneiden ja laitteiden potentiaalia. Ohjelmistoihin ei kuitenkaan pidä investoida kepein perustein – niiden käyttöönoton on oltava perusteltua.

“En halua hankkia uutta ohjelmistoa, haluan ratkaista ongelman.”

Peter Thompson, Senior Manager IT Manufacturing Europe, Uponor.

GE Proficy Smart Factory – Ratkaisujen ytimessä

Uponor hyödyntää laajasti GE Vernovan (ent GE Digitalin) Proficy Smart Factory ohjelmistoja. Ohjelmistot on suunniteltu teollisuusyritysten käyttöön, ne ovat modulaarisia ja muokattavissa käyttäjien yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Gartner® on nostanut jo toistamiseen GE:n MES-ratkaisun johtavaan Leader-positioon tunnetussa Magic Quadrant™ – raportissaan.

GE Vernova ratkaisualueet: 
Datan varastointi, Tuotannonohjaus, Tuotannonsuunnittelu, Visualisointi

DATAN VARASTOINTI:
Proficy Historian

“Historian on keskeinen osa kaikissa Uponorin toteutuksissa ja uskomme vahvasti sen olevan markkinoiden johtava aikasarjatietokanta.

Kaikki merkittävä data on varastoitu Historianiin digitaalisena kaksosena.

TUOTANNONOHJAUS:
Proficy Plant Applicaton

Plant Apps on meidän MES-alustamme ydin, jonne syötämme tilauksia, tuotetietoja ja relevanttia master dataa valmistuksessa käytettäväksi. Se on keskeinen ”triggering application” kaikille valmistuksen ja laadun tapahtumille tuotannossa.”

TUOTANNONSUUNNITTELU:
ROB-EX Scheduler

” Tuote joka myy itse itsensä on ROB-EX.”

ROB-EX Scheduler koekäytettiin kahdella tehtaalla. Sen jälkeen se on myynyt itse itsensä läpi koko organisaation. Uponorin jouduttua kyberhyökkäyksen kohteeksi, ROB-EX oli yksi niistä ohjelmistoista, mitkä palautettiin käyttöön ensimmäisten joukossa. ROB-EXia hyödynnetään Advanced Planning – työkaluna. Jokainen näkymä on räätälöity käyttäjien toiveiden mukaan yksilölliseksi siten, että turhauttavaa välilehdeltä toiselle hyppimistä ei tarvita – kaikki tarvittava tieto näkyy yhdellä silmäyksellä.

VISUALISOINTI:
Proficy Operations Hub

”Operations Hub oli merkittävä päivitys GE:n ohjelmistosarjassamme. Se mahdollisti tuotantotietojen demokratisoinnin reaaliajassa operaattoreiden nähtäväksi.”

Operations Hub antoi työntekijöille hallintapaneelin, joka on reaaliaikainen, luotettava ja helposti ymmärrettävä. Se toi näkyville GE:n portfolion jo olemassa olevat hyödyt paremmin näkyväksi ja sitä kautta helpommin hyödynnettäväksi – erityisesti operaattoreille.

Toimivat yhteydet ja reaaliaikainen tiedonsiirto

Laitteiden ja prosessien reaaliaikainen tiedonsiirto on olennainen osa älykkään valmistuksen toteuttamista. Uponor luottaa tiedonsiirtotarpeissaan Kepwaren ja OPC Routerin verrattomaan yhdistelmään.

Tiedonsiirto ja lt Kepware and OPC Router

KOMMUNIKOINTIALUSTA:
Kepware KEPServerEX

“Kepware on yksinkertaisesti markkinoiden johtava OPC UA -ohjelmistopaketti. Meillä on käytäntönä liittää kaikki datavirrat ensin Kepwareen ja sitten välittää tiedot GE Digitalin alustoille. Kepware OPC-yhteyksien kuningas.

Johtavana OPC UA ohjelmistona Kepware oli luonnollinen valinta teollisuuden kommunikaatiotarpeisiin. Kaikki datastreamit johdetaan ensin Kepwareen ja sitä kautta GE Digitalin alustoille.

INTEGRAATIOTYÖKALU:
OPC Router

“Se on kuin ilmastointiteippi teollisuuden tietotekniikassa. Voimme hyödyntää tätä graafista low-code käyttöliittymää vanhempien laitteiden integraatio-ongelmien ratkaisemiseksi”

Monipuoliselle OPC Routerille löytyy lukuisia käyttökohteita. Se on kustannustehokas ratkaisu moniin integraatiohaasteisiin. Manufacturing Service Bus -termi kuvastaa hyvin OPC Routeri käyttöä IT-puolella.

Peterin vinkit teollisuuden digitalisaatiota kehittävälle

Onko digitalisointiprojekti sinunkin työpöydälläsi? Nappaa tästä vinkit talteen, niin vältät monta sudenkuoppaa.

Kerää kaikki data, mutta talleta vain merkityksellinen. Luo selkeä visio – ja sitten vasta arkkitehtuuri sitä tukemaan. Ota kaikki mukaan – kommunikaation tulee olla toimivaa osastolta osastolle, ja operaattorit ovat tässä avainasemassa.

Loppuyhteenveto

Uponorin ja Novotekin yli vuosikymmenen kestänyt menestyksekäs kumppanuus on auttanut Uponoria saavuttamaan niin operatiivisia kuin myös liiketoiminnallisia hyötyjä. Modernien teknologien omaksuminen on tuonut yritykselle myös kilpailuetua.

Voin vakuuttaa, että toiminnalliset parannukset ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin tehdyt sijoitukset.

Peter Thompson, Senior Manager IT Manufacturing Europe, Uponor.

Kumppanuudessa molemminpuolinen luottamus on kaiken perustana. Investointien tulee olla perusteltuja ja olemassa olevat resurssit on otettava huomioon. Valmiiksi testatut ja toimiviksi todetut vakioratkaisut sekä standardoidut työtavat nopeuttavat ja helpottavat teknologioiden käyttöönottoa. Uponor hyödyntääkin laajasti esimerkiksi GE Digitalin Smart Factory -ratkaisua.

Jo pienillä muutoksilla voidaan saada aikaan näkyviä tuloksia, mutta kokonaisuudessaan digitalisaatio on pitkä prosessi ja kehitettävää löytyy aina. Uponorin ja Novotekin yhteinen matka kohti Manufacturing Excellencea ja Euroopan laajuista yhteistyötä jatkuu edelleen.

Kiitos Peterille ja Uponorille haastattelusta ja vuosien kumppanuudesta!

Haluaisitko kuulla lisää?

Aiheeseen liittyvää sisältöä
icon screen
Proficy MES

Tutustu GE Digitalin MES-ratkaisuun tarkemmin.

Lue lisää
heart icon
Nokian Raskaat Renkaat

Lue asiakastarinasta Nokian Raskaiden Renkaiden ja Novotekin pitkäaikaisesta kumppanuudesta.

Lue asiakastarina
DataSheet
Blogi

Valmistavan teollisuuden trendit – Miten MES -järjestelmä voi tukea muutosta.

Lue blogi