Home Asiakastarinat Isojoen Saha

Isojoen Saha vie häiriöseurannan uudelle tasolle

Isojoen Saha panostaa asiakkaidensa yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen. Heidän vahvinta osaamistaan onkin erikoistuotteiden valmistus. Tästä syystä pienet eräkoot ovat tuotannossa arkipäivää, kun kaikki tavara ei mene saman muotin läpi, asetuksia joudutaan vaihtamaan ja pysähdyksiä syntyy vääjäämättä. Tehokkuutta ja käytettävyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan, esimerkiksi häiriöitä seurataan hyvinkin tarkkaan ja tähän tehtävään Isojoen Saha valjasti avukseen RS Production OEE:n. Ohjelmisto antaa luotettavaa tietoa päätösten tueksi ja se apunaan Isojoen Saha onkin läpivienyt jo useita parannuksia tuotannossaan. Sanonta: ”Pienistä puroista syntyy suuri (iso)joki”, pätee tässäkin asiassa.

Sahalla RS Production OEE-järjestelmää hyödynnetään mm. häiriöseurantaan.
Isojoen Saha on toteuttanut lukuisia parannuksia RS Productionista saadun tiedon avulla. Kuva: Isojoen Saha

Haussa korvaaja Sahan häiriöseurantajärjestelmälle

Sahan edellinen häiriöseurantajärjestelmä oli tullut tiensä päähän. Järjestelmään ei saanut enää tukea, eikä sitä pystytty liittämään uusiin tuotantolinjoihin tai tuotanto- ja kunnossapitojärjestelmiin. Raporteista ei saatu tarpeellisia tietoja ja niiden muokkaaminen oli mahdotonta. Tarve uudelle järjestelmälle oli selkeä ja pakottava.

Isojoen Saha punnitsi erilaisia vaihtoehtoja. Mielessä kävi hyödyntää olemassa olevaa tuotannonsuunnittelujärjestelmää ja ottaa sen tarjoama häiriökuittaus-ominaisuus käyttöön. Ominaisuus todettiin kuitenkin nopeasti liian suppeaksi, esimerkiksi raportit olisi pitänyt rakentaa itse täysin tyhjästä.

Isojoen Saha kiinnostui Novotekin tarjoamasta RS Production OEE-järjestelmästä. Kyseessä on valmis paketti ja se tarjoaa häiriöseurannan lisäksi joukon muita tarpeellisia työkaluja. Painoarvoa oli myös sillä, että sahan kunnossapitopäällikkö oli nähnyt järjestelmän käytössä vierailullaan eräässä tehtaassa ja vakuuttui sen toiminallisuuksista. Yritys päätti kokeilla järjestelmää omassa toimintaympäristössään.

RS Productionin käyttöönotto ja käyttö

Käyttöönotossa ei ollut ongelmia ja se hoitui kivuttomasti. Sahalinjojen koneet ja laitteet liitettiin Kepware OPC rajapinnan avulla RS Production –järjestelmään Novotekin ja käyttöönottokonsultin ohjeiden mukaisesti. Suomenkielinen ja helppokäyttöinen järjestelmä oli vaivaton omaksua, joten lyhyen perehdytyksen jälkeen työntekijät ottivat ohjelmiston haltuun ja nyt se on koko organisaation päivittäisessä käytössä.

Järjestelmän päivittäinen käyttö 

RS Productionista lähtee viikoittain automaattinen raportti valittujen henkilöiden sähköpostiin. Tuotannon reaaliaikainen seuranta on helppoa, kun avainluvut ja grafiikat pystytään esittämään tavallisilta näytöiltä sahalaitoksessa. Järjestelmä toimii myös mobiilisti.

Ohjelmisto sujuvoittaa myös vuoronvaihtotilanteita. Visuaalisesta käyttöliittymästä pystytään nopeasti näkemään, mitä edellisessä vuorossa on tapahtunut. Jos esimerkiksi tietty kone on takkuillut tavallisesti enemmän, osataan sen toimintaan kiinnittää tarkemmin huomiota ja pystytään ennakoimaan mahdolliset häiriötilanteet paremmin.

Erityisen tyytyväisiä Isojoen Sahalla ollaankin RS Productionin raportointi mahdollisuuksiin; valmiit raportit on helppo saada ulos, ne ovat luotettavia ja automatisoitavissa. Raportit säästävät aikaa ja vaivaa ja tekevät samalla parempien päätöksien tekemisestä helpompaa. Tiedonvälitys on saatu läpinäkyvämmäksi, vaivattomammaksi ja nopeammaksi kaikille asianosaisille.

Nostetaan raportointi (RS Productionin) parhaaksi ominaisuudeksi. Monipuolisten raporttien pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä, miten parantaa toimintaa tulevaisuudessa

Reijo Mikkola, Tuotepäällikkö, Isojoen Saha

Työskentely Novotekin kanssa

”Ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa. Hienosti on mennyt”, Reijo Mikkola vastasi, kun kysyimme heidän kokemuksiaan Novotekin kanssa työskentelystä. Jälkikäsittelyn ja laadunvalvonnan esimies Teemu Latvajärvi jatkaa: ”Samat sanat, kyllä sieltä avun on aina saanut.” Miehet ovat olleet tyytyväisiä niin itse tuotteeseen, kuin myös Novotekin rooliin järjestelmän toimittajana ja tukipalveluna.

Asiakastarinan kuvituskuva. Vanha häiriöseurantajärjestelmä korvattiin Isojoen Sahalla RS Production OEE-järjestelmällä. Järjestelmä antaa tuotannon tehokkuuden tilasta luotettavaan dataan perustuvia ja graafisia kuvia.
Isojoen Sahan tuotantotiloissa RS Production OEE on päivittäisessä käytössä. Kuva: Isojoen Saha

Konkreettiset hyödyt

Asiakastarinan julkaisuhetkellä RS Production ollut Isojoen Sahalla käytössä noin 1,5 vuotta. Jo lyhyessä ajassa yritys on pystynyt läpiviemään merkittäviä parannuksia tuotannossaan RS Productionista saamansa tiedon avulla. Esimerkiksi häiriötä ja käytettävyyttä tutkimalla he ovat saaneet entisen pullonkaulansa, tukkilaitteen, tuottamaan jopa ylikapasiteettia. Muutos entiseen on huomattava.

Järjestelmästä saatua dataa on käytetty myös kunnossapidon ja investointipäätösten tukena. Ohessa kolme konkreettista esimerkkiä:

  • Uusi sidontapää osattiin hankkia hyvissä ajoin, kun vanhan häiriöiden huomattiin olevan korkealla tasolla

  • Pienpuulinjalla päätettiin investoida sähköiseen jarruun. Tämän ansiosta vaihtoaikaa pystyttiin lyhentämään.

  • Nyt tilattuna on uusi asetin, joka tulee parantamaan käytettävyyttä ja tuomaan merkittävää ajallista säästöä.

Järjestelmä antaa jatkuvasti luotettavaa dataa päätösten tueksi. Datan avulla pystytään tekemään parempia ja perustellumpia päätöksiä ja toimien priorisointi on helpompaa. Isojoen Saha on saanut lyhyessä ajassa RS Productionista merkittäviä hyötyjä tuotantoonsa ja toimii oivallisena esimerkkinä jatkuvan parantamisen mentaliteetin omaavasta yrityksestä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä
icon: tehokkuus
RS Production OEE

Seuraa häiriö- ja käytettävyysasteita näppärästi OEE-järjestelmän avulla.

Lue lisää järjestelmästä
heart icon
Asiakastarina

Derome saa koko konsernin kattavan yleiskuvan tuotantonsa tilasta OEE-järjestelmän avulla.

Lue asiakastarina
DataSheet
Blogi

Ota tuotannon pullonkaulat haltuun OEE:n avulla.

Siirry blogiin

Kiinnostuitko?

Tai heräsikö kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä