Derome paransi OEE-tehokkuuttaan 10 % RS Productionin avulla

Derome Group on yksi Ruotsin suurimmista perheomisteisista Saha-alan yrityksistä. Yritys tuottaa erilaisia puutuotteita, taloja, rakennuselementtejä ja ympäristöystävällistä bioenergiaa. Yritys on ollut toiminnassa vuodesta 1946.

Kinnaredin tehdas käsittää sahan ja pellettitehtaan. Saha tuottaa materiaalia Ruotsin, Iso-Britannian ja USA:n markkinoille ja sen vuosikapasiteetti on 160 000 kuutiota. Pellettitehdas puolestaan tuottaa noin 65 000 tonnia pellettiä vuodessa.

Digitaalisen OEE-järjestelmän avulla Derome saa reaaliaikaisen tiedon kaikkien saataville - ymmärrettävässä muodossa.
Derome hyödyntää RS Production OEE-järjestelmää koko konsernin laajuudessa. Kuva: Good Solutions / RS Production OEE

Haasteena saada koko konsernin kattava yleiskuva

Derome on ollut alallaan edelläkävijä digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Tämä kuitenkin johti siihen, että eri tehtaat käyttivät erilaisia työkaluja tuotannon monitoroinnissa ja päätöksenteon tukena. Yleiskatsauksen saaminen koko konsernin toiminnasta oli haastavaa. Niinpä Derome päätti yhtenäistää tuotantolaitoksiensa toimintaa ja ottaa uuden harppauksen prosessiensa digitalisoimisessa.

Yritys otti käyttöönsä konserninlaajuisesti kokonaistehokkuutta mittaavan OEE-tunnusluvun. Tarkoituksena on rakentaa kestävä perusta kasvulle, minimoida manuaalinen työ raporttien tekemisessä ja luoda päätöksentekoprosessi tuotantoresurssien optimoimiseksi. Datan tulee olla helposti ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Tarkoituksena on löytää konkreettisia keinoja tuotannon parantamiseen, luotettavaan dataan perustuen.

Tieto kaikkein saataville helposti ymmärrettävässä muodossa

Tutkittuaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja Derome päätyi RS Production OEE-ohjelmistoon. Valinta oli linjassa yrityksen kasvutavoitteiden kanssa ja se voitiin ottaa käyttöön koko konsernin laajuudessa. Ohjelmiston avulla faktoihin perustuvia päätöksiä pystyttiin tekemään tehdaskohtaisesti, samalla kun johtoryhmällä oli pääsy koko konsernia koskeviin verrattavissa oleviin tunnuslukuihin.

Joka aamu tuotantoraportti lähtetään automaattisesti kaikille asianosaisille aina tuotannossa työskentelevistä, tehdaspäälliköihin ja ylimpään johtoon. Näin jokaisella on pääsy luotettavaan faktatietoon ja mahdollisuus tehdä päätöksiä niiden pohjalta.

Myös kunnossapidon työntekijät hyötyvät OEE-järjestelmän käyttöönotosta. Heidän on nyt mahdollista suunnitella kunnossapitotyöt siten, että ne vaikuttavat tuotantoon mahdollisimman vähän. Kaiken kaikkiaan digitaalinen ratkaisu tuo tiimeille sulavuutta ja vakautta jokapäiväiseen työhön.

OEE-järjestelmä tuo tiedon kaikkien saataville ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa
Tieto on kaikkien saatavilla ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Kuva: Good Solutions / RS Production OEE

OEE-tehokkuus kasvoi 10%

Vain kuudessa kuukaudessa Deromen Kinnaredin tehdas paransi OEE-tehokkuuttaan 10%. He työskentelivät tiivistii yhdessä tiiminä ja perustivat päätöksensä RS Productionista saamiinsa numeraalisiin faktoihin.

”Se, että Saha joka tuottaa vuosittain 160 000 kuutiota kykenee tuottamaan yli 250 ylimääräistä rekkakuormallista valmista tuotetta vain parantamalla tuotannon tehokkuutta on erinomainen tulos!

Elias Brag, Projektipäällikkö, Derome Timber

Kinnaredin tehdas tuplaa kapasiteettinsa rakentamalla kokonaan uuden sahan. Elias Brag jatkaa:

”RS Production OEE-järjestelmällä on merkittävä rooli toiminnassamme. Se tukee kasvuamme, niin nykyisessä tuotantoympäristössämme kuin myös uudessa tehtaassamme. Teemme parannuksia jatkuvasti ja saamme ratkaisusta irti yhä enemmän.”

Derome tuplaa tuotantonsa Kinnaredissä
OEE-järjestelmä tukee Deromen kasvua. Kuva: Good Solutions / RS Production OEE
Aiheeseen liittyvää sisältöä
icon: tehokkuus
RS Production OEE

Seuraa häiriö- ja käytettävyysasteita tehokkaasti OEE-järjestelmän avulla.

Lue lisää ohjelmistosta
heart icon
Asiakastarina

Isojoen Saha vie häiriöseurannan uudelle tasolle RS Production OEE:n avulla. Lue kuinka!

Lue asiakastarina
DataSheet
Blogi

Ota tuotannon pullonkaulat haltuun OEE:n avulla.

Siirry blogiin