Home Asiakastarinat VMT Plastic Solutions

VMT Plastic Solutionsille merkittävää hyötyä tuotannon Lean kehittämiseen

VMT Plastic Solutions on Virroilla toimiva perheyritys, joka on keskittynyt puhallusmuovaus- ja ruiskuvalutuotantoon. Yhtiö toimittaa teknisiä muovituotteita, ja on erikoistunut teknisiin puhallusmuovaus- ja ruiskuvaluratkaisuihin mm. ajoneuvoteollisuudelle sekä työkone- ja laitevalmistajille.

Toiminnan jatkuva kehittäminen on aina ollut tärkeää VMT Plastic Solutionsille, ja yhtiö haluaa edistää ensimmäisten joukossa alallaan uusia asioita, kuten Lean-periaatteisiin perustuvaa tuotantoa. Tämän tukemiseksi ja tehokkuusseurannan parantamiseksi yhtiö päätti hankkia RS Production OEE-järjestelmän Novotekilta.

RS Productionin avulla koko henkilöstö on tietoinen tuotannon tilasta.
Reaaliaikainen näkymä tehtaan tuotannosta on heijastettu RS Productionin avulla kaikkien nähtäväksi. Lähde: VMT Plastic Solutions

Tehokkuusseurannan digitalisointi selättämään haasteet

Tavoitteena oli poistaa tehokkuusseurannan nykyhaasteet, joita olivat mm.:

 • tietoja kerättiin manuaalisesti
 • informaatio oli pirstaleista ja hajallaan eri paikoissa
 • tieto oli epäluotettavaa – merkintöjä saattoi puuttua
 • tieto ei ollut yhteismitallista ja vertailukelpoista
 • ongelmakohtien ja juurisyiden tunnistaminen oli hakuammuntaa. 

Näistä syistä johtuen:

 • nykytilanteesta ei saatu riittävää tietoa, eikä tuotantoa pystytty kehittämään kokonaisvaltaisesti.
 • raportointi ei tuonut riittävää tukea tehokkuuden seurantaan ja tuotantolinjan haastavien vaiheiden kehittämiseen. 
 • pullonkaulojen tunnistaminen Lean-mallin jatkuvan parantamisen periaatteilla oli vaikeaa.
Kuva: VMT Plastic Solutions

Näin tuotannon tehokkuus parani – 4 selkeää hyötyä

VMT Plastic Solutions valjasti RS Production -järjestelmän ja sen myötä OEE-tehokkuudenseurannan käyttöön kaikilla puhallusmuovauksen tuotantolinjoillaan.

1. Näkyvyys tuotannon nykytilaan ja sen kehittämiseen

RS Productionin käyttöönoton myötä yhtiö saa ensimmäistä kertaa luotettavaa tietoa lukuisista tuotannon kehittämistä tukevista mittareista, kuten:

 • hävikki/viallisten kappaleiden määrä ja syyt
 • seisonta-ajat
 • tavoiteajat
 • todelliset tuotantoajat
 • koneiden käyttöaste
 • tuotemäärät
 • sisäiset laatukustannukset.

Yhtiön toimitusjohtaja Marja Mäkisen mukaan RS Production -järjestelmä auttaa kehittämään tuotantoa kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Sen avulla tuotannon tehokkuuden seuranta nousi kokonaan eri tasolle.

“Järjestelmä toi kokonaan uuden näkyvyyden tuotannon nykytilaan. Nyt saamme jatkuvasti tietoa koneista, tuotteista, vaiheista ja tapahtumista aina, kun muotti liikkuu ja uusi kappale syntyy.” 

2. Edistää Lean-toimintamallien kehittämistä

RS Production -järjestelmän OEE-tehokkuusseurannan avulla yhtiö voi tarkastella jatkossa mm. tuotantohävikkejä huomattavasti monipuolisemmin niin käytettävyyden, nopeuden kuin laadun näkökulmista.

Tällä tavoin OEE-tehokkuuden seuranta tukee tuotantoa Lean-periaatteilla, missä pyritään minimoimaan samoihin osa-alueisiin liittyviä hukkatekijöitä (Six Big Losses). Niitä koskevia luokkia ovat mm. asetukset ja säädöt (käytettävyyshäviöt), laatuvirheistä ja uusintatyöstä aiheutuvat häviöt (laatuhäviöt) sekä lyhyet pysähdykset (nopeushäviöt).

Esimerkiksi RS Production -järjestelmään sisältyvä prosessin laatuvaihtelun seuranta tukee suoraan Lean Sigmaa.

3. Kaikki mukaan kehitystyöhön

RS Production -järjestelmä toi Mäkisen mukaan tervetulleen muutoksen, jonka myötä kaikki työntekijät pystyvät osallistumaan jatkossa merkittävästi aktiivisemmin tuotannon kehittämiseen.

Näin henkilöstön osaaminen hyödynnetään paremmin, mikä on yksi Lean-ajattelun keskeisistä tavoitteista.

“Suurimpana hyötynä pidän kulttuurin muutosta ja sisäisen yrittäjyyden ilmapiiriä, jonka järjestelmän käyttöönotto on tuonut mukanaan.”

4. Tukee kasvua ja kansainvälistymistä

Asiakkaan päässä kaikki tuotannon kehittäminen näkyy Mäkisen mukaan esimerkiksi korkeampana laatuna ja monipuolisempina hinnoittelumahdollisuuksina – parempana asiakastyytyväisyytenä. Tämä tukee yhtiön kasvua. VMT Plastic Solutions pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa Ruotsiin.

“Koska saamme jatkossa luotettavaa tietoa tuotannosta, ei suunnitelmiin tarvitse enää laskea varmuuskertoimia, vaan pystymme hinnoittelemaan tarkemmin. Näin voimme tarjota asiakkaille tuotteita yhä kustannustehokkaammin.”

Puhallusmuovauksen avulla valmistettuja muovisäiliöitä. Lähde: VMT Plastic Solutions

Tuotannon tehokkuusseuranta edistää kasvua ja kehittymistä

RS Production -järjestelmän myötä VMT Plastic Solutions saa nyt monipuolista tietoa tuotannon nykytilasta. OEE-tehokkuudenseurannan avulla yhtiö voi tarkastella jatkossa mm. tuotantohävikkejä huomattavasti monipuolisemmin – niin käytettävyyden, nopeuden kuin laadun näkökulmista.

Järjestelmä auttaa kehittämään tuotantoa kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Se toi kokonaan uuden näkyvyyden tuotannon nykytilaan. Nyt saamme jatkuvasti tietoa koneista, tuotteista ja vaiheista ja tapahtumista aina, kun muotti liikkuu ja uusi kappale syntyy.

Marja Mäkinen, toimitusjohtaja, VMT Plastic Solutions

Yhteistyö Novotekin kanssa

Tänä päivänä RS Production on ollut käytössä VMT Plastic Solutionsilla jo vuoden ajan. Mäkinen on tyytyväinen järjestelmään ja sen mahdollistamaan OEE-tehokkuusseurantaan – sekä myös yhteistyöhön Novotekin kanssa, joka oli hänen mukaansa helppoa ja mutkatonta.

“Heti alusta alkaen tuli olo, että he ovat tämän aiheen asiantuntijoita. He kertoivat, mitä asioita on mahdollista ja hyödyllistä seurata. Kävimme yhdessä läpi meille tärkeät asiat ja heidän johdollaan laadimme ensimmäiset mittarit tuotannon tehokkuuden seurantaan.”

Hän arvostaa, että Novotekin asiantuntijat ovat auttaneet saamaan järjestelmästä mahdollisimman suuren hyödyn irti.

“Olen tykännyt siitä, että he katsovat peräämme ja tukevat meitä kehittämisessä. Novotek on ollut rinnallamme käyttöönoton jälkeenkin.”

Marja Mäkinen, Toimitusjohtaja, VMT Plastic Solutions

Lisätietoja
icon: tehokkuus
RS Production

Laske OEE automaattisesti RS Production -ohjelmistolla.

Lue lisää
heart icon
Asiakastarina

Nykyaikaisen OEE-järjestelmän avulla Brunberg pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta luotettavasti ja reaaliaikaisesti.

Lue asiakastarina
DataSheet
Blogi

Ota tuotannon pullonkaulat haltuun OEE:n avulla.

Lue blogi

Kerromme mielellämme lisää!

Myyntimme ja asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun haasteeseesi ja ympäristöösi.

Ota yhteyttä