Blogi

Valmistavan teollisuuden trendit: Miten MES-järjestelmä voi tukea muutosta?

Kuvituskuva: Valmistavan teollisuuden tuotantolaitoksesta. Tulevaisuuden trendit ja MES

Teollisuus on jatkuvassa muutoksessa. Globaalin talouden heilahtelut, energiakustannusten muutokset sekä vastuullisuuden merkityksen kasvu niin asiakkaiden, kumppaneiden kuin viranomaisten osalta ovat muutamia esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikuttavat voimakkaasti valmistavaan teollisuuteen. Kun alalla tapahtuu suuria myllerryksiä, on tärkeää pysyä ajan hermolla ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Alla oleva teksti tarjoaa tietoa nykyajan valmistavan teollisuuden trendeistä ja osoittaa, kuinka MES-järjestelmä voi toimia ratkaisevana työkaluna näiden trendien hyödyntämisessä.

Trendi 1: Tehokkuuden ytimessä – OEE

Globaalin talouden kehittyessä OEE:n (Overall Equipment Effectiveness) painoarvo kokonaiskuvassa kasvaa. Raaka-aineiden, energian ja kuljetuskustannusten nousu pakottaa yrityksiä hyödyntämään olemassa olevia laitteitaan tehokkaammin ja välttämään kaikenlaista hukkaa (materiaali, energia, aika, vialliset tuotteet jne.). Pysyäkseen kilpailukykyisenä tehokkuuden optimoiminen on ratkaiseva tekijä monille yrityksille. Kokonaistehokkuutta mittaavaa OEE on oiva tapa tunnistaa tuotannon pullonkauloja ja sen hukkatekijöitä. Yritykset maailmanlaajuisesti ovat tehostaneet tuotantoaan OEE:n avulla jo 1980-luvulta asti.

MES-järjestelmän avulla pystytte tekemään jatkuvia, päivittäisiä parannuksia tuotantoon ja pääsemään lähemmäs Lean -tuotantoa. Järjestelmän avulla sinulla on aina käytössäsi reaaliaikainen tieto ja hallinta tuotantoprosesseista. Ongelmatilanteissa voit toimia nopeasti ja vähentää virheellistä tuotantoa sekä odottamattomia seisokkeja.

OEE:n avulla voidaan mitata esimerkiksi, kuinka paljon tuotantoa saadaan tehtyä tietyssä aikaikkunassa. Sitä voidaan käyttää myös kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Esimerkiksi tunnettu virvoitusjuomien valmistaja on hyödyntänyt GE Digitalin MES -ratkaisua seuraavasti:

  • Juurisyyanalyysien toteuttaminen – tulosten perusteella koneisiin ja prosesseihin osattiin tehdä oikeanlaisia muutoksia
  • Syvälliset kapasiteettianalyysit suunnittelun ja aikataulutuksen optimoimiseksi

Lue lisää: KNL/OEE

Trendi 2: Uuden teknologian yhdistäminen edellyttää läpinäkyvyyttä

Uuden teknologian käyttöönotossa vaaditaan nykypäivänä entistä suurempaa läpinäkyvyyttä eri järjestelmien välillä. Tarve korostuu erityisesti OT/IT – integraatioissa, IIoT -laitteiden käyttöönotossa ja pilvitallennuksessa. Eri teknologioiden ja järjestelmien toimivan yhteistyön edellytyksenä on, että tiedot virtaavat esteettömästi eri osapuolten välillä. Läpinäkyvyyden avulla varmistetaan myös tietojen yhdenmukaisuus, ajantasaisuus ja pystytään tunnistamaan mahdolliset häiriötilanteet paremmin.

Valitse siis standardoitu MES -järjestelmä, jotta se voidaan integroida sujuvasti osaksi niin nykyisiä, kuin myös tulevia teknologioita. Näin voit varmistua siitä, että uudet teknologiset ratkaisut toimivat saumattomasti yhdessä, niiden käyttöönotto on nopeampaa ja skaalautuminen vaivattomampaa. Standardoidut MES -järjestelmät tarjoavat myös laajasti tukea ja päivityksiä – vältyt jämähtämästä vanhentuneisiin järjestelmiin.

Trendi 3: Vastuullisuus on tärkeämpää kuin koskaan

Vaatimukset vastuullisemman teollisuuden suhteen ovat kasvussa, niin viranomaisvaatimusten kuin myös asiakkaiden ja kumppaneiden odotusten kautta. On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa tuotantoyrityksille asetetaan velvoitteita esimerkiksi päästöjen mittaamisen ja vähentämisen suhteen. Yksi esimerkki tästä on EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD.

MES -järjestelmän avulla voit seurata ja hallita tärkeitä avainlukuja, kuten raaka-aineiden, veden, ilman, kaasun ja sähkön kulutusta. MES-järjestelmä tarjoaa myös täydellisen jäljitettävyyden raaka-aineesta aina valmiiseen tuotteeseen asti. Sen avulla pystyt myös tuottamaan automaattisesti raportteja ja keksittämään tiedonvälitystä eri sidosryhmien kesken.

Trendi 4: Räätälöidyt tuotteet yleistyvät

Industry Weekin ja Forresterin mukaan B2B verkkokauppa on lähes kaksinkertaistunut viime vuosina, ja suurin syy tähän on mahdollisuus räätälöidä tuotteita. Kuinka yrityksesi voi vastat kysyntään, kun puhutaan ns. On Demand -tuotteista?

Valitsemalla ohjelmistoratkaisun, joka on suunniteltu käsittelemään erilaisia tuotantoprosesseja, luot pohjan joustavammalle tuotannolle. Pystyt mukautumaan markkinoiden tarpeisiin vaivattomammin, kun MES-järjestelmä taipuu muuttuvien tarpeiden mukaan.

Valitse MES -ratkaisu, joka vastaa valmistavan teollisuuden tämän hetken tarpeisiin ja muuttuviin trendeihin

Novotekin asiantuntijat auttavat teitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään MES -ratkaisua, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Ota meihin yhteyttä joko s-postitse: info@novotek.fi tai soittamalla numeroon: +358 20 795 9450

Lisää asiantuntijamateriaalia