Home Insights Versionhallinta Valmistavan teollisuuden 5 haastetta – ja kuinka taklaat ne octoplantin avulla
Versionhallinta

Valmistavan teollisuuden 5 haastetta – ja kuinka taklaat ne octoplantin avulla

Teollisuuden tuotantojärjestelmät monimutkaistuvat ja tuotannon automaation hallinta käy yhä haastavammaksi. Tässä kirjoituksessa käymme läpi keinoja, joiden avulla voimme minimoida tuotantokatkokset ja saavuttaa korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit.

Monimutkaistuvat toimintaympäristö tuo mukanaan omat haasteensa valmistavaan teollisuuteen.

Tuotannon automaation hallinta

Valmistavassa teollisuudessa tuotantoprosessin toiminta ja turvaaminen ovat maskimaalisen tuottavuuden ja taloudellisen kasvun perusta. Moni asia voi kuitenkin mennä vikaan, erityisesti silloin, kun kyse on täysin tai osittain automatisoidusta tuotannosta.

1. Raaka-ainepula ja toimitusten pullonkaulat

Viimeaikojen kriisit yhdessä nousevien tuotantokustannuksien kanssa ovat aiheuttaneet raaka-ainepulaa, tuotantoresurssien niukkuutta ja toimitusketjujen pullonkauloja. Pienemmät tuotantomäärät ja kutistuvat eräkoot tarkoittavat, että koneiden ja laitteiden asetuksia täytyy muokata useammin kuin ennen. Trendi kohti yksilöllisempää tuotantoa on kasvussa – yhä useammin nähdään jopa vain yhden erän tuotantoja.

Joustavampi tuotannon muokattavuus

Jos haluat minimoida seisokit ja maksimoida tuotannon kannattavuuden, on tuotantolinjojen uudelleenmuokkaamisen oltava sujuvaa ja helppoa. Tämä onnistuu hallintajärjestelmällä, joka pystyy tallentamaan ja lataamaan laitoksen uuden toimintatilan vain muutamalla klikkauksella. AUVESY-MDT:n octoplant on ratkaisu, jonka avulla pystyt dokumentoimaan ja asentamaan koko tehtaan uudelleen vain napin painalluksella – valmistajariippumattomasti. Ohjelmiston avulla saavutat maksimaalisen ketteryyden ja joustavuuden.

Tuotantolinjojen uudelleenmuokkaamisen on oltavaa sujuvaa ja helppoa

2. Monimutkaistuva toimintaympäristö

Teollisuudessa ei ole koskaan ollut käytössä näin paljon kenttälaitteita, antureita, SCADA-järjestelmiä, PLC:itä ja robotteja kuin nykyisin. Lukemattomat IoT-komponentit merkitsevät eksponentiaalisesti kasvavaa datamäärää. Älykkäiden tehdasjärjestelmien automaatio ja digitalisaatio ovat haaste tiedonhallinnalle, varsinkin kun laitekanta koostuu eri valmistajien ja toimittajien tuotteista. Tämä on seurausta automaatio- ja väyläjärjestelmien kirjavuudesta ja erilaisista ohjelmistosovelluksista, joiden on kyettävä toimimaan yhdessä.

Täysi läpinäkyvyys, laitteen tilasta riippumatta

octoplantin helppokäyttöisen analysointityökalun avulla voit varmistaa tuotannon toimivuuden koko automaatioekosysteemissä ja suoraviivaistaa tiedonhallinan. octoplant tukee laajasti eri valmistajien laitteita ja järjestelmiä. Device Finder – työkalun avulla pystyt nopeasti tarkastamaan yhteensopivuuden oman järjestelmä- ja laitekantasi kanssa.

3. Vältä pitkittyneitä tuotantokatkoksia         

Häiriöt ovat vakavin uhka tuottavuudelle. Tuotantolinja tulee kalliiksi heti, kun se pysähtyy häiriön vuoksi. Tästä syystä tuotantoyritykset tekevät kaikkensa estääkseen seisokkeja, tai jos niitä syntyy, ne pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Katastrofipalautus yhdellä ainoalla napin painalluksella voidaan saavuttaa vain selkeällä tehtaanhallinnalla ja automaattisilla varmuuskopioinneilla.

Pystytkö tunnistamaan oikean järjestelmä kokoonpanon nopeasti ja katsomaan, mitä muutoksia tehtiin, milloin ne tehtiin, miksi ne tehtiin ja kenen toimesta? Jos näin on, kunnossapidon henkilöstö pystyy nollamaan yksittäiset koneet tai kokonaiset tuotantolaitokset nopeasti ja kohdistetusti, ja käynnistämään tuotannon uudelleen häiriön jälkeen.

Palauta laitos toimivaan tilaan luotettavasti

octoplantin avulla pystyt palauttamaan järjestelmän viimeisimpään toimivaan tilaan. Se tunnistaa myös taustalla tapahtuneet ohjelmapäivitykset käyttäen muutosanalyysiä. Ohjelmisto tuottaa dokumentaatiota, jonka avulla virheet ja eroavuudet kirjautuvat lokiin ja sen ansiosta vikojen syyt pystytään analysoimaan jälkikäteen.

octoplantin avulla palautat järjestelmän viimeisimpään toimivaan tilaan napin painalluksella ja saat tuotannon käyntiin.

4. Tunnista tietoturvahaavoittuvuudet ja ennaltaehkäise kyberhyökkäyksiä

Kaikilla teollisuuden sektoreilla käytettävät OT-järjestelmät, joilla tarkoitetaan tuotannon automaatiota ja siihen liittyviä järjestelmiä, kuten DCS, HMI/SCADA, ICS, PLC, ja RTU, ovat yhä useammin joutuneet kyberhyökkäysten kohteiksi. Hyökkääjien käyttämät menetelmät, kuten kiristyshaittaohjelmat, tuotannon häirintä ja jopa tuotannon keskeytykset ovat vaaratekijöitä, joihin jokaisen tuotantolaitoksen pitäisi olla varautunut.

Laitekartoitus osana kattavaa tietoturvastrategiaa auttaa tunnistamaan haavoittuvuudet ja paikkaaman tietoturva-aukkoja. Kohdennettu uhkasuojaus havaitsee riskit laitoksen sisällä ja hälyyttää ei-toivottujen toimenpiteiden ja ulkopuolelta tulevien muutosten tapahtuessa.

Pysäytä haittaohjelmat

octoplant pystyy ehkäisemään vahinkoja vertailemalla toistuvasti käyttöjärjestelmien ja  sovellusohjelmistojen tiloja tietokantaan talletettuihin versioihin. Lisäksi ohjelmisto havaitsee vahingossa tapahtuneet korjaustiedostot ja päivitykset, jotka saattavat sisältää haitallista koodia.

5. Auditoinnit ja vaatimustenmukaisuus

Lukuisat dokumentointivelvoitteet ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset, ovat arkea teollisuuslaitoksissa. Tarkastuksen yhteydessä vaaditaan kattavat asiakirjat. Joillakin toimialoilla on pystyttävä todistamaan, milloin muutokset on tehty ja kuka on vastuussa niiden toimeenpanosta. Oman lisämausteensa tuovat erilaiset kansainväliset sertifikaatit.

Prosessiteollisuudessa, kuten kemikaalien, lääkkeiden tai elintarvikkeiden tuotannossa on omat erityiset haasteensa, kuten myös kriittisellä infrastruktuurilla. Tietojen läpinäkyvyys ja väärentämisen estävät rekisterit ovat tärkeitä molemmissa tapauksissa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös sisäisessä valvonnassa ja tehtaan tuotannon optimoinnissa.

Menetelmäsäännös-prosessien (Audit Trail) tukeminen laadunvarmistusta varten

octoplant helpottaa auditointeja ja auttaa ylläpitämään viranomais- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Ratkaisu tukee laadunvarmistuksen kirjausketjuprosesseja ja täyttää niin valvontaviranomaisten kuin myös asiakkaiden asettamat todistusvelvoitteet.  

Syvennä osaamistasi ja lataa whitepaper

AUVESY-MDT:n whitepaper: Prevent production downtime effectively by monitoring intelligently, kertoo kuinka voit välttää tuotantoseisakit älykkäästi. Opas on kirjoitettu erityisesti tuotantopäälliköille ja se on englanniksi. 

Saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka voit estää keskeytyksiä monimutkaisissa tuotantoympäristöissä?
  • Mitkä nykyaikaiset ohjelmisto-ominaisuudet autta estämään tietojen katoamisen, seisokit ja virheelliset kokoonpanot?
  • Miten omaisuuden ja prosessien dokumentointi keskitetysti kaikille osapuolille nopeuttaa perehdyttämistä ja ongelmanratkaisua?
  • Miten octoplantin avulla pystyt automatisoimaan, valvomaan ja suojamaan nykyaikaisia tuotantojärjestelmiä
Whitepaper: Prevent Production Downtime Effectively by Monitoring Intelligently - AUVESY-MDT
Lisää asiantuntijamateriaalia