Home Insights Miksi moderni versionhallinta on tärkeää tuotannon käynnissä pitämiseksi?
IIoT, Versionhallinta

Miksi moderni versionhallinta on tärkeää tuotannon käynnissä pitämiseksi?

Saadaanko teidän yrityksessänne tuotanto nopeasti käyntiin laiterikon jälkeen? Tiedetäänkö, mistä viimeisin ohjelmistovarmuuskopio löytyy?

Miten teidän yrityksessänne hoidetaan automaatiolaitteiden versionhallintaa?

Usein koko asia muistuu mieleen viimeistään, kun tuotantoa ohjaava automaatiolaite rikkoutuu ja tuotanto halutaan jälleen nopeasti käyntiin.

Ensin työn alle tulee uuden varaosan ja ohjauslaitteen kiireellinen tilaaminen. Tämän jälkeen uuteen laitteeseen on vielä ladattava sama ohjelmistoversio, joka oli ennen rikkoontumista käytössä. Tämä onnistuu varmuuskopiolla, joka sisältää kaikki tuotantoon vuosien varrella tehdyt muutokset.

Tämä tilanne voi olla edessä useinkin – teidänkin yrityksessänne on varmasti käytössä suuri määrä laitteita, joita pyöritetään lukuisilla ohjelmistoilla.

Modernin automaatiolaitteiden versionhallinnan avulla pidät tuotannon seisokkiajat lyhyinä.

3 suurta haastetta tuotannon automaatiolaitteiden versionhallinnassa

Samalla, kun jokainen sekunti on rahaa, tuotannon palauttamista useissa yrityksissä hidastaa se, että: 

 • versionhallinta ei ole suunnitelmallista.
 • varmistukset hoidetaan manuaalisesti.
 • versionhallinta ja varmistukset eivät ole vastuutettuja.

 Näistä johtuen laiterikon sattuessa on usein edessä 3 suurta haastetta:

1. Mistä löytyy viimeisin varmuuskopio?

Jos versiohallinta ei ole suunnitelmallista, voi haasteeksi muodostua viimeisimmän varmuuskopion löytäminen. Varmuuskopioita ei ehkä ole tallennettu keskitetysti yhteen paikkaan, ja arvailut ovatkin pian käynnissä, löytyisikö se työntekijöiden omilta tietokoneilta vai kenties kumppanilta, jolloin sen hallinta on kaikista vähiten omissa käsissä. Pahimmassa tapauksessa varmuuskopiota ei ole olemassa missään.

2. Mistä tiedetään, että varmuuskopio on viimeisin versio?

Laiterikon sattuessa haluat minimoida sen vaikutuksen tuotteiden valmistukseen ja tuotannon suunnitelmiin. Haasteena useissa yrityksissä kuitenkin on, että kiireessä varmuuskopioiden tallentaminen jää helposti tekemättä, varsinkin jos se pitää tehdä manuaalisesti. Tästä syystä haluatkin varmistaa, että vihdoin löytämäsi varmuuskopio on todella viimeisin. Jos tuotannossa vuosien varrella tehtyjä muutoksia ei kuitenkaan ole tallennettu muille varmuuskopioille, et voi verrata sitä muihin versioihin. Ainoastaan pitämällä laitteiden varmuuskopiot aina ajan tasalla voidaan toipua nopeasti laiterikoista.

3. Millaisia muutoksia varmuuskopioon on tehty ja miksi?

Jos viimeisintä versiota ei löydy ja tuotanto joudutaan aloittamaan vanhasta versiosta, joudutaan siihen tekemään manuaalisesti kaikki vuosien aikana tehdyt muutokset uudestaan. Tämä vaatii henkilötyötä, ja jos muutoksia ei saada tehtyä, toimivat laitteet ja tuotantolinja vajavaisesti, eikä tuotantoa voida pahimmassa tapauksessa käynnistää ollenkaan.

Jotta pääset palauttamaan tuotannon mahdollisimman nopeasti, tarvitset tietää:

 • millaisia muutoksia ohjelmistoversioihin on tehty ja miksi
 • milloin ja kuka muutokset on tehnyt.

Mikäli tuotantoversioon tehtyjä muutoksia ei ole dokumentoitu, on käytännössä hyvin haasteellista (tai jopa tekemätön paikka) lisätä puuttuvat ohjelmamuutokset.

Näin moderni versionhallinta ratkaisee haasteet

Tiesitkö, että on olemassa huomattavasti helpompi ja tehokkaampi tapa hoitaa versionhallintaa?

Nykyaikaisen versionhallinnan avulla pidät:

 • tuotannon seisokkiajat lyhyinä
 • vähennät tuotantohuoltojen kustannuksia
 • teet versionhallinnasta ja varmistuksista suunnitelmallista ja hallittua
 • vähennät manuaalista työtä
 • pidät tuotannon laadun korkealla tasolla.

Uusien ratkaisujen avulla automaatiolaitteiden ohjelmistoversioiden hallinta on helppoa ja tehokasta. Sen etuina ovat:

Automaattinen varmuuskopiointi

Tämän päivän versionhallintaratkaisun keskeinen perusominaisuus on määräajoin suoritettava automaattinen varmuuskopiointi. Säästät valtavasti työaikaa ja vaivaa, kun sinun ei tarvitse käydä manuaalisesti suorittamassa satojen automaatiolaitteiden varmistuksia tuotantokiireiden keskellä. Voit luottaa, että kaikki laitteistojen ohjelmiin tehdyt muutokset ovat saatavilla versionhallinnassa koko laitteen elinkaaren ajan ja sen jälkeenkin tarpeen mukaan.

Kaikki varmuuskopiot hallitusti yhdestä paikasta

Nykyaikaisessa versionhallinnassa kaikki varmuuskopiot tallentuvat yhdelle keskuspalvelimelle. Esimerkiksi alan johtavassa versionhallintajärjestelmä octoplantissa varmuuskopioita hallitaan kätevällä projektipuu-rakenteella (tiedostoselaimen tyyppinen kansiorakenne). Tuotantolinjojen laitteet voidaan jakaa eri kansioihin ja niitä hallinnoidaan helpoilla Client-työkaluilla.

Muutosten vertailu helppoa

Uusissa versionhallintaratkaisuissa voit tarkastella helposti varmuuskopioihin tehtyjä muutoksia. Näet heti, mitä muutoksia on tehty, milloin, kenen toimesta ja miksi. Samalla saat dokumentaation muutoksista ajan tasalle.

Moderni versionhallinta antaa parhaat keinot myös kyberhyökkäyksiä vastaan:

 • Varmuuskopiosta nähdään helposti, miten viimeistä tuotannossa olevaa versiota on muutettu. 
 • Mikäli laitteen ohjelmaan on jostain syystä tehty muutoksia ohi versionhallinnan, saadaan tämä selville, kun automaatiolaitteelle ajetaan seuraavan kerran automatisoitu varmistus. Nämä varmistukset voidaan määritellä otettavaksi halutuin aikavälein ja jos eroavaisuuksia havaitaan, lähtee niistä sähköposti jatkotoimenpiteitä varten. Varmistukset voidaan tehdä myös manuaalisesti milloin tahansa.
 • Koska moderni versionhallinta pitää jatkuvasti kaikki versiot tallessa, voidaan palvelimelta ladata välittömästi hyökkäyksen jälkeen viimeisin varmuuskopio ja jatkaa tuotantoa entiseen tapaan.

Lisätietoa

Haluaisitko kuulla lisää ratkaisusta, joka sisältää kaikki edellä mainitut ominaisuudet? Tutustu verkkosivuillamme octoplantiin, joka on laajimmin käytetty automaatioratkaisujen versionhallintajärjestelmä koko maailmassa.

Ota yhteyttä ja varaa maksuton esittely, niin kerromme miten octoplant voi parantaa yrityksesi toimintaa!

Lisää asiantuntijamateriaalia