Home Insights Versionhallinta 7 myyttiä versionhallinnasta ja varmuuskopioinnista
IIoT, Versionhallinta

7 myyttiä versionhallinnasta ja varmuuskopioinnista

Versionhallinta on tuttu termi ennen kaikkea ohjelmistomaailmasta, mutta sillä on tärkeä rooli myös osana teollisuuden automaation toimintoja. Yksinkertaistetusti automaation versionhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jossa seurataan, vertaillaan ja varmuuskopioidaan eri ohjausjärjestelmiin tehtyjä muutoksia.

Versionhallinnan avulla voi olla varma, että tehdasta pyörittävät ohjausjärjestelmät ovat ajan tasalla. Hyvä versionhallintajärjestelmä antaa sinulle vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä muutoksia on tehty?
  • Kuka muutokset on tehnyt?
  • Milloin ne on tehty?

Modernilla versionhallinnalla on tärkeä rooli tuotannon jatkuvuuden varmistamisessa. Pienetkin muutokset tuotantokriittisiin järjestelmiin voivat aiheuttaa häiriöitä ja tuotantokatkoksia. Modernin automaatio- ja versionhallintajärjestelmän avulla pystyt havaitsemaan muutokset nopeasti ja häiriötilanteissa palauttamaan tuotannon helposti edelliseen toimivaan tilaan ja minimoimaan kalliit seisokit. Kun näitä tilanteita tulee, investointi versionhallintajärjestelmään maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Vaikka versionhallinnan modernisoinnin hyödyt ovat selkeät, moni jahkailee järjestelmän käyttöönotossa. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä aiheesta liikkuu paljon väärinkäsityksiä. Seuraavassa osassa saat vastaukset 7 yleisimpään harhaluuloon.

Blogi: 7 myyttiä versionhallinnasta ja varmuuskopioinnista (automaatiossa)

Nr 1

Emme tarvitse versionhallintaa – olemme pärjänneet hyvin tähänkin asti.

Versionhallinta on olennainen osa modernia tuotantoprosessien hallintaa. Sen avulla voidaan olla varmoja siitä, että käytössä oleva ohjelmistoversio on se, mikä sen pitääkin olla. Lisäksi versionhallinnan avulla voidaan helposti vertailla eri tuotantolaitosten ja palvelimien tilaa keskenään ja näyttää eri versioiden erot selkeästi graafisessa muodossa. Helppo ymmärrettävyys ja tiedon nopea löytyminen tehostavat tuotannonohjausta ja vähentää virheiden riskiä.

Nykyaikaiset versiohallintajärjestelmät tarjoavat vedenpitävän varmuuskopiointistrategian ja toimivat saumattomasti jopa eri tuotantolaitosten välillä.

Nr 2

Versionhallintajärjestelmän käyttöönotto on riskialtista ja kallista.

Nykyaikaisen versionhallintajärjestelmän käyttöönotto on yksinkertaista. Ei enää valtavia palvelimia tai raskaita ohjelmistoja. Käytännössä koko järjestelmä voidaan pyörittää USB-tikun avulla. Laitteistoksi riittää useimmiten yksi keskitetty palvelin rajoittamaton määrä clienteja.

Palvelin – Client -rakenteen ansiosta työskentely on mahdollista myös offline -tilassa. Älykäs käyttäjähallinta pitää puolestaan huolta turvallisuudesta estämällä luvattoman pääsyn ja automaattisesti dokumentoimalla, kuka on tehnyt muutoksen.

Nr 3

Järjestelmällä halutaan korvata olemassa oleva työvoima.

Vaikka tuotantolaitos olisi kuinka automatisoitu, koulutetut työntekijät ovat edelleen avainasemassa ja korvaamattomia resursseja.

Kun puhutaan datanhallinnasta, tarkkuus ja huolellisuus ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä. Tiedonhallinnassa ratkaisevaa on, kuinka tarkasti ja tunnollisesti dataa käsitellään. Ohjelmiston tavoitteena on automatisoida aikaa vievät ja yksitoikkoiset tehtävät, kuten:

  • manuaaliset varmuuskopiot
  • manuaaliset vertaillut
  • tallennustilan löytäminen

Järjestelmä vapauttaa työntekijöiden aikaa, jotta he pystyvät keskittymään ydinosaamiseensa ja arvokkaiden projektien parissa työskentelemiseen.

Nr 4

Nykyinen tapamme hoitaa versionhallintaa on riittävä

Lisää ohjelmistoja = lisää koulutusta = lisää kustannuksia.

Tiedostokokojen ja päivämäärien vertailu ei ole tehokasta eikä anna yksityiskohtaista kuvaa serverille synkronoiduista ohjelmistoista. Tiedätkö mistä löytyy viimeisin käytössä ollut versio? Entä mitä muutoksia on tehty ja kuka ne on tehnyt?

Automatisoiduissa tehtaissa on käytössä monia erilaisia projektisuunnittelun työkaluja ja editoreita, mitä täytyy ylläpitää ja päivittää. Tämä lisää tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstön työtaakkaa. Ainoastaan ohjelmistopohjainen työkalu on ratkaisu tähän ongelmaan. Versionhallintajärjestelmä kykenee integroimaan jo testattuja editoreita ja projektirakenteita, samalla tukien käyttäjää menupohjaisella tutoriaalilla ja automaattisilla varmuuskopioinneilla. Nämä ominaisuudet mahdollistavat minimaalisen koulutuksen ja korkean käytettäyyden.

Nr 5

Versionhallintajärjestelmä toimii ainoastaan homogeenisessa ympäristössä

Osa valmistajista tarjoaa version- ja muutoksenhallintaratkaisuja omiin laitteisiinsa ja järjestelmiinsä. Ne ovat toimivia, mutta kuinka moni tuotantolaitos on rakennettu yhden valmistajan tuotteiden varaan?

Tuotantolaitokset ovat tunnusomaisesti monimutkaisia ja alati muuttuvia paikkoja. Sekoitus eri valmistajien eri ikäisiä laitteita, robotteja, ohjausjärjestelmiä, ohjelmointikieliä ja tiedostomuotoja tekevät kokonaisuuden hallitsemisesta haastavaa kenelle tahansa.

Onneksi modernin versionhallintajärjestelmän (esim. octoplant) avulla et ole riippuvainen yhdestä valmistajasta. Järjestelmä tukee yleisimpiä automaatiojärjestelmiä ja päivittyy tasaisin väliajoin vastaamaan uusimpiin laiteversioihin.

Nr. 6

Versionhallinta toimii tehokkaasti vain silloin, kun ulkoisia toimijoita ei ole mukana kuvioissa

On harvinaista, että tuotantolaitokset eivät hyödynnä ulkopuolisia palveluntuottajia tai toimittajia. Itseasiassa on välttämätöntä, että versiohallintajärjestelmä kykenee seuraamaan, valvomaan, vertailemaan ja tarkistamaan järjestelmäintegraattoreiden ja OEM-valmistajien tekemiä muutoksia ohjauslaitteisiin.

Kysymys “miksi” on erityisen tärkeä, kun työskennelään ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa. Täysi validointi ja jäljitettävyys ovat mahdollisia vain, jos syyt muutosten takana on dokumentoitu.

Nr. 7

Varmuuskopiointi ja versionhallinta ovat kaksi täysin eri asiaa

Versionhallinnalla ei voi korvata varmuuskopiointia ja mikä tärkeintä, varmuuskopioinnilla ei korvata versionhallintaa. Kyseessä on kaksi eri työkalua, jotka toimivat parhaiten yhdessä. Näin varmistutaan siitä, että relevantti tieto on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan.  

Ainoa tapa varmistaa, että tallennetut tiedot vastaavat käytössä olevien laitteiden tietoja, on vertailla versioista säännöllisesti (ja automaattisesti) keskenään. Näin pystyt seuraamaan muutoksia ja analysoimaan niitä.  

Loppujen lopuksi kaikki varmuuskopiot eivät ole samanlaisia. Tuotannon nopeaan palauttamiseen tarvitaan viimeisin käytössä ollut toimiva versio. Tämä tarkoittaa, että ajan saatossa tehdyt muutokset ja kommentit on myös ladattava laitteisiin. Kannattaa määritellä etukäteen, mitä dataa halutaan automaattisesti kerätä. Näin voidaan olla varmoja, että palautettavissa oleva varmuuskopio löytyy ja pystytään maksimoimaan tiedon saatavuus sekä tuotantolaitoksen toimintakyky.

Järjestelmäriippumaton octoplant

Suosittelemme automaation versionhallintaan ja varmuuskopiointiin octoplantia. octoplantin merkittävin erottava tekijä muista vastaavista ratkaisusta on, että se on yhteensopiva lähes kaikkien laitevalmistajien kanssa. octoplantia hyödyntävät maailmanlaajuisesti tunnetut yritykset kuten CERN, Nestlé ja Lego sekä lukuisat pienemmät toimijat.

Haluatko tietää lisää?

Ota meihin yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.

Lisää asiantuntijamateriaalia