Blogi, IoT, Versionhallinta

7 väittämää versionhallinnasta ja varmuuskopioinnista

Versionhallinta on tuttu termi ennen kaikkea ohjelmistomaailmasta, mutta sillä on myös tärkeä rooli osana teollisuuden automaation toimintoja. Yksinkertaistetusti versionhallinnalla tarkoitetaan automaattista prosessia, jossa seurataan, vertaillaan ja varmuuskopioidaan eri ohjausjärjestelmiin tehtyjä muutoksia.

Versionhallinnalla ja varmuuskopioinnilla on tärkeä rooli osana teollisuuden automaation toimintoja. Siinä seurataa

Versionhallinnan ja varmuuskopioinnin avulla varmistat, että tehdasta pyörittävät koneet ovat ajan tasalla. Tiedät mitä muutoksia järjestelmiin on tehty, kuka niitä on tehnyt ja milloin niitä on tehty. Pystyt palauttamaan vikatilaan joutuneen järjestelmän viimeisimpään toimivaan tilaan ja jatkamaan tuotantoa.

Suhtautuminen ohjelmistopohjaisiin versionhallinnanratkaisuihin on varautunutta, vaikka sen hyödyt on helppo nähdä. Manuaalinen lähestymistapa on saattanut toimia hyvin vuosien ajan, mutta käsiteltävän datan määrä kasvaa jatkuvasti. Usein vasta ensimmäinen suuri laiterikko ja tuotannon pysähtyminen toimii herätyskellona. Silloin huomataan, että investointi versionhallintaohjelmistoon olisi jo maksanut itsensä takaisin.

Seuraavaksi käymme läpi 7 myyttiä versionhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyen. Keskitymme alan johtavaan version- ja muutoksenhallintajärjestelmä versiondogiin. Se on yhteensopiva useimpien laitevalmistajien kanssa. Järjestelmää hyödyntävät niin tutkimuslaitokset kuin suuryritykset (kuten CERN ja Nestlé) ja pienemmät toimijat maailmanlaajuisesti.

1. Emme tarvitse versionhallintaa – olemme pärjänneet hyvin tähänkin asti.

Ilman varmuuskopiointia tai mahdollisuutta vertailla ja tarvittaessa palauttaa aikaisempia ohjelmistoversioita, tuotantolaitos toimii sokkona. Versiondog varmuuskopioi automaattisesti versiot ohjausjärjestelmistä ja vertaa niitä vanhempiin versioihin. Ohjelmisto mahdollistaa versioiden vertailun myös eri osastojen ja jopa laitosten välillä.

2. Versionhallintajärjestelmän käyttöönotto on riskialtista ja kallista.

Nykyaikaisen versionhallintajärjestelmän käyttöönotto on yksinkertaista. Ei enää valtavia palvelimia tai raskaita ohjelmistoja. Käytännössä koko järjestelmä voidaan pyörittää USB-tikun avulla. Laitteistoksi riittää useimmiten yksi palvelin ja käyttäjien työkalut.

Järjestelmän voi asentaa itse, tai palvelun voi ostaa meiltä. Versiondog on mahdollista konfiguroida päivässä. Tyypillisesti käyttöönotto kestää noin viikon. Kestoon vaikuttaa varmistettavien laitteiden määrä.

Jo edullisimpaan tilauslisenssiin kuuluu rajoittamaton määrä varmistettavia kohteita, rajoittamaton määrä käyttäjiä ja rajoittamaton määrä reitittimiä.

3. Järjestelmällä yritetään korvata olemassa oleva työvoima.

Tiedonhallinnassa ratkaisevaa on, kuinka tarkasti ja tunnollisesti dataa käsitellään. Ohjelmiston tavoitteena on automatisoida aikaa vievät ja työläät tehtävät, kuten:

  • manuaalinen varmuuskopiointi
  • manuaalinen vertailu ja
  • tallennustilan etsiminen.

Järjestelmä vapauttaa työntekijöiden aikaa, jotta he pystyvät keskittymään ydinosaamiseensa ja osaamisensa kehittämiseen. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa ja helpottaa työntekijöiden työtaakkaa.

4. Nykyinen versionhallinnan strategiamme on jo toimiva ratkaisu. Lisää ohjelmistoja = lisää koulutusta = lisää kustannuksia.

Yksinkertainen tiedostokokojen ja päivämäärien vertailu ei ole tehokasta eikä anna yksityiskohtaista kuvaa serverille synkronoiduista ohjelmistoista. Mistä löytyy viimeisin käytössä ollut versio ja kuinka varmistua siitä, että löydetty versio tosiaan on se viimeisin?

Automatisoiduissa tehtaissa on käytössä monia erilaisia projektisuunnittelun työkaluja ja editoreita, mitä täytyy ylläpitää ja päivittää. Tämä lisää tuotanto- ja kunnossapidon työntekijöiden työtaakkaa. Ainoastaan ohjelmistopohjainen ratkaisu voi auttaa tässä ongelmassa. Johtava versionhallintajärjestelmä pystyy integroimaan jo testattuja ja editoreita ja projektirakenteita, samalla tukien käyttäjää menupohjaisella tutoriaalilla ja automaattisilla varmuuskopioineilla. Näin pystytään minimoimaan tarvittavan koulutuksen määrä ja lisäämään käytettävyyttä.

Saksassa toimiva Thyssengrupp valjasti versiondogin Smart-autoja valmistavan tehtaansa käyttöön.  Työntekijöiden koulutus toteutettiin sisäisesti, ja vain kolmen tunnin koulutuksen jälkeen, jokainen osasi käyttää versiondogin UserClient-työkalua.

5. Versionhallintajärjestelmä tarvitsee toimiakseen yhtenäisen ohjausjärjestelmien ympäristön

Valmistajat tarjoavat erilaisia version- ja muutoksenhallintaratkaisuja omiin laitteisiinsa ja järjestelmiinsä. Nykypäivänä tuotantolaitokset ovat kuitenkin sekoitus eri valmistajien laitteita, robotteja, ohjausjärjestelmiä, ohjelmointikieliä ja tiedostomuotoja. Versiondog on alansa johtava valmistajariippumaton ratkaisun.  Se tukee useimpia automaatiojärjestelmiä ja tekee jatkuvaa kehitystyötä varmistaakseen parhaan yhteensopivuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Versionhallintajärjestelmä Versiondog yksinkertainen toimintaperiaate esitetty kuvana
Versiondogin yksinkertainen toimintaperiaate

6. Versionhallintaa voi hyödyntää vain ilman ulkoisia sidosryhmiä

On harvinaista, että tuotantolaitokset eivät hyödynnä ulkopuolisia palveluntuottajia tai toimittajia. Tämän takia onkin tärkeää, että version- ja muutoksenhallintaohjelmisto pystyy tallentamaan, vertailemaan ja tarkastamaan ohjausjärjestelmiin tehdyt muutokset. Tulee myös pystyä dokumentoimaan vastaus kysymykseen: miksi. Täysi validointi ja jäljitettävyys on mahdollista vain silloin, kun syyt muutosten takana on dokumentoitu.

Versiondog tarjoaa täyden jäljitettävyyden ja käsityksen siitä mitä kukakin on tehnyt, riippumatta siitä onko kyseessä yrityksen oma työntekijä, järjestelmäintegraattori, alihankkija tai joku muu yhteistyökumppani.

7. Varmuuskopiointi ja versionhallinta ovat sama asia

Versionhallinnalla ei voi korvata varmuuskopiointia ja mikä tärkeintä, varmuuskopioinnilla ei korvata versionhallintaa. Kyseessä on kaksi eri työkalua, jotka toimivat parhaiten yhdessä. Näin varmistutaan siitä, että relevantti tieto on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan.  

Ainoa keino selvittää, että keskuskoneelle tallennetut tiedot vastaavat käytössä olevien laitteiden tietoihin on vertailla versioista säännöllisesti (ja automaattisesti) keskenään. Näin pystyt seuraamaan muutoksia ja analysoimaan niitä.  

Loppujen lopuksi kaikki varmuuskopiot eivät ole samanlaisia. Tuotannon nopeaan palauttamiseen tarvitaan viimeisin käytössä ollut toimiva versio. Tämä tarkoittaa, että ajan saatossa tehdyt muutokset ja kommentit on myös ladattava laitteisiin. Kannattaa määritellä etukäteen, mitä dataa halutaan automaattisesti kerätä. Näin voidaan olla varmoja, että palautettavissa oleva varmuuskopio löytyy ja pystytään maksimoimaan tiedon saatavuus sekä tuotantolaitoksen toimintakyky.

Lisätietoa

Ota yhteyttä ja varaa maksuton esittely, niin kerromme lisää! Tutustu versiondogiin tarkemmin tästä.

Lisää asiantuntijamateriaalia