Home Insights Kestävä kehitys Kestävämpää tuotantoa Smart Factoryn avulla
Kestävä kehitys

Kestävämpää tuotantoa Smart Factoryn avulla

Kuva tuulivoimaloista

Teollisuus käyttää valtavasti energiaa. Vuonna 2021 teollisuussektorin kerrotaan vastaavan jopa 33 % kaikesta energiankulutuksesta Yhdysvalloissa (U.S. Energy Information and Administration). Suomessa vastaava luku on vielä korkeampi, 38 % (Tilastokeskus*). Miten energiankulutusta voitaisiin vähentää? Teollisuuden valinnoilla on merkitystä globaalilla skaalalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Energiakriisi, sähkönhinta ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset pakottavat osaltaan teollisuusyrityksiä löytämään kestäviä keinoja kulutuksen vähentämiseen. Pitääkseen yllä kilpailukykyä ja ylipäätään selviytyäkseen voittajana muutosten keskellä yritysten tulee tehdä päätöksiä ja toimenpiteitä ympäristöystävällisemmän toiminnan puolesta. Aika siirtyä kestävämpään tuotantoon on nyt.

Kestävyysstrategia käytäntöön digitaalisten työkalujen avulla

Kestävyysstrategian laatiminen on merkittävä askel kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Strategia on kuitenkin vain strategia, käytännön toteuttaminen on ihan oma lukunsa. Onnistumisen kannalta on tärkeää löytää ne henkilöt, joiden käytännön toimilla on suurin merkitys ja tarjota heille avaimet onnistumiseen. Tässä kohtaa digitaaliset työkalut astuvat kuvaan. Kun esimerkiksi tuotantoprosessien parissa työskentelevillä on selkeä näkymä ja sitä kautta ymmärrys energian- ja raaka-aineiden kulutukseen, he pystyvät ryhtymään konkreettisiin ja näkyviin toimiin kulutuksen optimoimiseksi.

Tiedon tulee olla helposti saatavilla ilman ylimääräistä säätöä. Pääsy reaaliaikaiseen ja historialliseen dataan mahdollistaa niin välittömät kuin myös pitkän aikavälin parannukset energian ja raaka-aineiden kulutukseen, hukkaan, jäljitettävyyteen jne.

3 askelta kohti pienempää energiankulutusta

Miten digitaaliset työkalut voivat olla apuna? Katso, miten voit kartoittaa ja optimoida tuotantoprosessien energiankulutusta.  

1: Kartoita
«Käytämmekö liikaa energiaa? »

Pystyt tarkastelemaan toteutunutta kulutusta suhteessa normaaliin kulutukseen, tavoitteisiin tai budjetoituun kulutukseen reaaliaikaisesti.

 • Seuraa eri prosessien ja tuotantolinjojen kulutusta
 • Kerää tietoa tuotantoprosessien tapahtumista eri aikoina ja eri tilanteissa (työvuorot, vuorokauden aika, sääolosuhteet jne.)
 • Vertaile eri tuotantolaitosten, tuotteiden ja tiimien tuloksia keskenään.
 • Yhdistä kulutus kestävyyteen liittyviin KPI-arvoihin (kuten esimerkiksi CO2 päästöihin)

2: Selvitä
«Miksi käytämme liikaa energiaa?»

Tutki tuotantoympäristöä ymmärtääksesi missä ja miten voit parantaa resurssitehokkuutta.  

 • Tunnista eniten resursseja kuluttavat tuotteet
 • Löydä tehottomat laitteet
 • Löydä tunnistamattomat kaavat, hukka ja parannusmahdollisuudet
 • Kontekstualisoi data hallitaksesi kestävyyteen liittyviä KPI-arvoja
 • Löydä parhaat käytännöt ja standardisoi toiminta

3: Optimoi
«Miten voimme vähentää energiankulutusta?”

Paranna operatiivista toimintaa ja kestävyyttä luomalla synergioita ja ottamalla hyöty irti yhteisvaikutuksista.

 • Hyödynnä resurssit optimoimalla tuotannonsuunnittelu ja ajankäyttö
 • Vähennä resurssien käyttöä ja niihin liittyviä kustannuksia
 • Pienennä vaihteluita ja saavuta tasaisempi tuotanto
 • Paranna toimitusketjun joustavuutta ja resilienssiä
 • Optimoi tuotantoa kokonaisvaltaisesti

Kestävämpää tuotantoa Proficy Smart Factoryn avulla.

GE Digitalin Proficy Smart Factory -ohjelmistosarja pitää sisällään kaikki ne ominaisuudet, mitä tarvitset saadaksesi paremman näkymän tuotantoprosesseihin ja saavuttaaksesi kestävämmän tuotannon. Hyödynnätkö jo GE Digitalin MES -ratkaisua? Jos näin on, sinulla on käytettävissä jo kaikki tarvittavat työkalut!

Web-pohjaisen visualisointityökalu Proficy Operations Hubin avulla saat pääsyn helposti ymmärrettävään ja visuaalisessa muodossa esitettyyn dataan missä vain, milloin vain. Alla olevissa tutoriaaleissa esitellään niitä sisäänrakennettujen Widgettä, jotka auttavat ymmärtämään energia- ja materiaalikulutusta.

Proficy Operations Hub widgetit

Sparkline

Sparkline Widget näyttökuva. Widget esittää aikasarjatiedot. Sen avulla näet esimerkiksi tietyn aikajakason energiankulutuksen. Linkki tutoriaalin.

Näyttää aikasarjatiedot. Voidaan hyödyntää useilla eri osa-alueilla:

 • Näe tietyn aikajakson kulutus esimerkiksi sähkön käytön osalta.
 • Korreloi kulutus sääolosuhteisiin/lämpötiloihin haluamallasi ajanjaksolla

Bullet Graph

Bullet Graph -näyttökuva. Bullet Graphin avulla voit verrata tavoitelukuja toteutuneisiin lukuihin. Linkki tutoriaaliin.

Vertaa toteutuneita lukuja tavoitteisiin.

 • Vertaa todellista kulutusta normaaliin kulutukseen, tavoitteisiin ja budjetoituun kulutukseen.

Bar Gauge, Circular Gauge ja Solid Gauge

Näyttökuva: Bar Gauge esittää infromaation visuaalisesti eri värein. Smart Factory työkalut tekevät energiankulutuksen seuraamisesta helpompaa.

3 widgettia joiden avulla voidaan mitata ja vertailla eri arvoja.

 • Vertaa todellista kulutusta normaaliin kulutukseen, tavoitteisiin ja budjetoituun kulutukseen.

Pie Chart

Näyttökuva: Pie Chart. Ympyrädiagrammien avulla on hyvä havainnollistaa esimerkiksi kertyvän jätteen määrää eri prosessin vaiheissa. Tiedon avulla pystyt tekemään parempia päätöksiä kestävämmän teollisuuden puolesta.

Esitä data ympyrädiagrammina. Voidaan hyödyntää useilla eri osa-alueilla:

 • Havainnollista kuinka esim. jäte, vesi ja energian käyttö vaikuttavat kokonaiskustannuksiin ja/tai -kasvihuonepäästöihin
 • Näkymä eniten energiaa vaativiin prosesseihin
 • Näkymä materiaalien kulutukseen

Käännetään ennusteet

Statista ennustaa, että teollisuuden energiankulutus kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Näin tulee tapahtumaan huolimatta yritysten kasvavasta panostuksesta kestävään kehitykseen sekä haasteista, kuten nousevista energiakustannuksista ja tiukentuvista viranomaismääräyksistä.

Sinä voit vaikuttaa ennusteen toteutumiseen. Ottamalla käyttöön oikeat työkalut pystyt työskentelemään kestävämmän teollisuuden puolesta ja olla mukana muuttamassa tätä ennustetta niin ympäristön kuin myös yrityksesi kannalta parempaan suuntaan. Me autamme sinut alkuun!

Haluatko tietää aiheesta lisää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme matalalla kynnyksellä.

Lisää asiantuntijamateriaalia