Home Insights Datanhallinta UNS kiihdyttämään digitalisaatiota
Datanhallinta

UNS kiihdyttämään digitalisaatiota

Teollisuuden digitalisaation yksi merkittävimmistä haasteista on monimuotoisuus – niin tietojärjestelmissä, ympäristöissä, kuin opertointitavoissa. Laitejärjestelmät, niiden datarakenteet, tuotantoympäristöt, materiaalit, sekä ihmisten osaaminen ja toimintatavat vaihtelevat. Näistä lähtökohdista monimuotoisuuden hallintakyky nousee keskiöön myös datanhallinnan alueella.

Datanhallinnan ja harmonisoinnin haasteisiin vastaamaan on kehitetty arkkitehtuurilähestyminen nimeltä Unified Namespace (UNS). Tämän lähestymistavan keskiössä on broker -arkkitehtuuri, joka ohjaa datan käsittelyä ja jakamista ymmärrettävään ja yhtenäiseen muotoon. 

UNS:n parantaa datanhallintaa. Sen keskiössä on Broker arkkitehtuuri, joka ohjaa datan käsittelyä.
Datan lähteitä: PLC, HMI, Sensors... , SCADA, DCS, Historian, Manufactruing Operation Management (MOM/MES), Applications and Services (visualization, ML, etc.), Enterprise Resource Planning (ERP) ja Cloud Platforms/ IoT Platforms.

Unified Namespacesta hyötyy koko organisaatio

Kun operointitavat, järjestelmät, määritteet ja datarakenteet ovat erilaisia ja vaihtelevia, tehokas ja järkevä datanhallinta nousee keskiöön. Dataomaisuudesta on vaikea hyötyä kestävästi, jos organisaatiolla ei ole kyvykkyyksiä hallita vaihteluita datainfrastruktuurissaan tehokkaasti. Jälkikäteen korjaaminen on kalliimpia kuin ennakoiva toiminta, ja datan luotettavuuteen liittyvä ongelmat voivat vesittää lupaavimmatkin digitaaliset kasvupolut.

Iconi kuvastaa datan hallintaa, teksti: Tehokas datan hallinta ja normalisointi
Iconi kuvastaa nopeaa skaalautuvuutta, teksti: Skaalautuvuus ja kehityksen nopeutuminen
Iconi kuvastaa hienoa suoritusta, teksti: Ylläpidon ja resurssien optimointi. 

Näillä kohdilla kuvataan UNS -arkkitehtuurin hyötyjä.

Unified Namespace (UNS) on arkkitehtuurirakenne, joka hyödyntää tapahtumapohjaista tiedonjakelijaa tuomaan palvelut yhteen ja yhdistämään eri informaatiorakenteet. Se yhdistää erilaiset datajärjestelmät (datan tuottajat) tietorakenteineen ja nimiavaruuksineen, yhtenäistää rakenteita käyttötarkoituksen pohjalta, ja jakaa datan ja sen rakenteet tehokkaasti niitä tarvitseville osapuolille (datan kuluttajat). Näin teollisuuden yritykset voivat skaalata tehokkaammin dataan pohjautuvia palveluita sekä niiden kehitystä, vahvistaen samalla tiedon laatua ja saatavuutta. Kun organisaatio saa tehokkaan arkkitehtuurirakenteen datanhallintaan ja normalisointiin jo edgellä, palvelut niin tehdasympäristössä (infonäytöt) kuin pilvessä (esim. DL/DWH) voivat hyödyntää samaa kuratoitua ja laadukasta dataa ja ylläpito helpottuu.

Ylläpidon helpottuessa data tuotteistuu digitalisaation peruskiveksi, minimoiden tiedonhallintatyön ja dbt-resurssit dataa kuluttavissa palveluissa. Kun nimirakenteet ja data ovat normalisoituja tehtaan päässä, mahdollistuu myös joustavuus työkuormien siirtämisessä pilvestä edgelle. UNS-lähestyminen edistää yhteistyötä, tuotteistaa datan, ja tuo sen helposti organisaation käyttöön – toimien mitä mainioimpana digitalisaation pohjana.

Unified Namespacen toimintaperiaate

Termin Unified Namespace on lanseerannut ja tuonut tunnetuksi teollisuuden digitalisaation vaikuttajana tunnettu Walker Reynolds Discord-yhteisön kautta. Viime vuosina UNS-arkkitehtuurin soveltaminen on kasvanut räjähdysmäisesti onnistuneiden implementaatioiden kiihdyttämänä, ja aihetta käsitellään ja harjoitetaankin yliopistoista lähtien. UNS nähdään tämän hetken potentiaalisimpana arkkitehtuurisuuntauksena teolliseen dataan liittyen.

Alla laajalti levinneet Walkerin määrittelemät UNS:n toimintaperiaatteet:

Nr 1
  • Laite kuvaa datansa, tai data jalostetaan ymmärrettävään muotoon mahdollisimman lähellä lähdettä, jotta datan hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja laadukasta kasvavassa määrässä datainfran palveluita.
  • Esimerkiksi uusi ohjaus-/mittausjärjestelmä ilmoittaa itsensä ja datamallinsa UNS:lle, jonka perusteella datavarasto luo datamallia vastaavan taulun ja ryhtyy vastaanottamaan laadukasta dataa automaattisesti.
Nr 2
  • Data välitetään vain kun siinä tapahtuu tarkoituksenmukainen muutos.
  • Tapahtumapohjainen datan jakaminen on tehokkain vaihtoehto mm. verkkorasituksen, tietokannan sekä applikaatiokehityksen näkökulmista.
Nr 3
  • Tapahtumapohjaisuuden lisäksi UNS:n tulee perustua kevyeen protokollaan, jotta sen toiminta ei rasita palvelimia ja verkkoja yli kestokyvyn. Tähän tarkoitukseen istuu mainiosti MQTT-protokolla ja broker-arkkitehtuuri.  
Nr 4
  • Datan saatavuus ja UNS hyötykäyttö saavutetaan vain avoimella arkkitehtuurilla suljettujen toteutusten sijaan.
Havainnekuva kuinka UNS luodaan HighByte Intelligence Hubin avulla


Tutustu HighByte Intelligence Hubiin – markkinoiden tehokkaimpaan UNS -työkaluun!

Yhteenveto

Teollinen ympäristö ja data ovat jatkuvassa muutoksessa. Olennaista on panostaa kyvykkyyksiin, jotka mahdollistavat tehokkaan toimimisen muuttuvassa dataympäristössä.  
 
Unified Namespace -lähestymisessä keskeisintä ei ole löytää ja määritellä yhtä ja ainoaa nimiavaruutta johon kaikki jatkossa perustuu, vaan kyvykkyys muokata, monistaa, ja hyödyntää olemassa olevia nimirakenteita sekä ajaa niitä rinnan ja yhdessä – adaptiivisuus tietorakenteiden, järjestelmien ja tarpeiden muuttuessa. 

Vie UNS testiajolle

UNS arkkitehtuurin hyödyt materialisoituvat teollisuudessa vauhdilla.
Testaa HighByte Intelligence Hubia maksutta ja huomaa kuinka vaivattomasti saat
datasta ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää – koko organisaation tarpeisiin.

Hanki testiversio

FAQ – yleiset kysymykset

UNS:n käyttöönotto kuulostaa monimutkaiselta ja aikaa vievältä prosessilta. Meillä ei ole aikaa irrottaa resursseja.

Tämä yleinen väärinkäsitys johtanee juurensa aikaisemmista ”organisaation läpileikkaavista projekteista”. UNS rakenne kannattaa muodostaa olemassa olevien järjestelmien rakenteista automaattisesti ja adaptiivisesti, ja päivittää sitä tarpeiden kehittyessä eteenpäin.

Mitä teknologioita suosittelisitte UNS:n käyttöön?

Tapahtumakäsittelijä (MQTT broker, Kafka) + teollisuuden dataengineering työkalut + datamallinnuksen työkalut. HighByte Intelligence Hub:ssa on laaja kattaus em. ominaisuuksia, tästä kannattaa lähteä liikkeelle.

Miksi tarvitaan UNS:ää kuin meillä on jo Data Lake, minne kaikki tarvittava tieto on viety?

UNS parantaa tietovaraston sisällön arvoa ja vähentää ylläpidollisia töitä/resursseja.

Miten tietoturva on otettu tässä huomioon?

Data broker käytölle löytyy omat tietoturvan parhaat käytänteet + MQTT brokereiden avulla verkkosegmenttejä on helppo kerrostaa & monitoroida.

Mitkä alat hyötyvät UNS:n käytöstä eniten?

Yritykset, joilla tietopohjainen päätöksenteko on osa strategiaa, ja datasta halutaan tuottaa lisäarvoa kestävästi.


Jäikö jokin asia vielä ihmetyttämään? Haluaisitko jutella aiheesta tarkemmin?

Laita viestiä:

Sakari Novotek

Sakari Aulanko
Technology and Innovation Lead Novotek Oy

Lisää asiantuntijamateriaalia