Home Insights IIoT Näin tunnistat hyvän teollisen IoT-alustan
IIoT

Näin tunnistat hyvän teollisen IoT-alustan

Osa 1/3: Datankäyttö

Sakari Aulanko

Edelläkävijäyritykset hyödyntävät jo IIoT-teknologioita tuotantonsa ja palveluliiketoimintansa tehostamisessa. Mutta mistä lähteä liikkeelle ja miten löytää omiin tarpeisiin sopiva IIoT-alusta? Halusin auttaa urakkaasi ja kokosin vinkkilistan asioista, joihin IIoT-alustan hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Lue lisää!

Näin tunnistat hyvän IoT-Alustan. Osa 1: Datan Käyttö

Gartnerin® arvion mukaan 50 prosenttia teollisuusyrityksistä aikoo hyödyntää IIoT-dataa liiketoiminnan tehostamiseen vuoteen 2025 mennessä. Usein IIoT-alustaan liittyvät kysymykset tulevat IT henkilöstölle ajankohtaiseksi jo ennen kuin liiketoiminta pystyy välttämättä edes tunnistamaan alustaan liittyviä tarpeita ja käyttötapauksia tarkemmin.

Mutta mitä olisi tärkeä huomioida, jotta tulee valinneeksi parhaan ratkaisun myös tulevaisuuden tarpeisiin? Tässä kolmen osan blogisarjassa jaan kokemuksiani alustan valinnasta, jotta sinä pääsisit tuottamaan arvoa nopeasti ja kestävästi.

Tässä blogiartikkelissa kuvaan joustavia datan käyttömahdollisuuksia, seuraavissa osissa käsitellään skaalautuvuutta ja teollisuuden käyttötapauksia.

Vinkki 1: Joustavat datan käyttömahdollisuudet

Laaja tarjoama rajapintoja

Teolliselle IoT-alustalle integroidaan tyypillisesti paljon erilaisia laitteita ja järjestelmiä. Säästät paljon aikaa ja vaivaa, kun valitset alustan, joka sisältää valmiiksi yleisimmät ohjelmistorajapinnat ja tiedonsiirtoprotokollat.

Alustan tulisi usein olla myös yhteensopiva yrityksessä jo valittujen infrastruktuurin palvelujen kanssa. Ja kun puhutaan nimenomaan teollisesta ympäristöstä, on hyödyllistä, että siihen on helposti saatavilla palvelut ja protokollat myös teollisuuden järjestelmiin (mm. ohjausjärjestelmät ja väyläprotokollat) integroitumiseksi. Näin pääset hyötymään alustasta nopeasti ilman rajoitteita operatiiviselle toiminnalle tai tulevaisuuden kasvupoluille.

Data koko organisaation käyttöön  ja sen yli

IIoT-alustan tulee tuoda data koko organisaation hyödynnettäväksi palvelu- ja liiketoimintasiilojen läpi niin valmistuksessa, huollossa ja myynnissä, puhumattakaan koko liiketoiminnan ekosysteemistä. Perusolettamus on, että dataa pitää pystyä käsittelemään jaettuna resurssina datasiilojen sijaan.

Nykypäivänä hyvin suotavaa olisi myös, että alusta tarjoaa matalan kynnyksen (no/low-code) ympäristön modernin analytiikan (AI, ML) kehitykselle ja tiedon jalostamiselle, tuoden tiedon hyödyntämisen osaksi normaalia toimintaa mahdollisimman laajasti organisaatiossa.

Joustavien rajapintojen ja datankäyttömahdollisuuksien lisäksi alustassa olisi hyvä olla helposti omaksuttava ohjelmistokehitysympäristö, jossa yrityksen on helppo itse määritellä rajapintojen toiminnallisuuksia, datavirtoja ja tietomalleja sekä luoda liiketoiminnan vaatimaa automaatiota. Globaalisti aktiivisesta kehitysyhteisöstäkään ei koskaan ole haittaa.

Monipuoliset tavat luoda käyttökokemus

IIoT-alustalla halutaan usein luoda myös käyttöliittymiä ja näkymiä eri käyttäjäryhmille ja käyttötapauksille. Alustat tarjoavatkin poikkeuksetta työkaluja käyttöliittymien toteutukseen vaihtelevin lähestymistavoin ja ominaisuuksin.

Työkalujen olisi hyvä mahdollistaa sisällön yhdistely ulkopuolisista lähteistä dynaamisen sisällön käyttäjien, tietojen tai palvelujen perusteella. Lisäksi tekeminen tulisi olla sujuvaa minimoiden toteutusten rajoitteet, tavoitteena välttyä päällekkäiseltä tekemiseltä.

Pisimmälle kehitetyt alustat tarjoavat helppoja tapoja luoda lisätyn todellisuuden (AR/VR/MR/XR) kokemuksia ja sovelluksia, mikä tarpeesta riippuen saattaa olla hyvinkin merkittävä tekijä.

ThingWorx – Markkinoiden johtava IoT-alusta

Edellä esittelin ensimmäisen vinkin, joka teollista IoT-alustaa valittaessa kannattaa huomioida. Valmiiksi joustavat datan käyttömahdollisuudet huomioiva alusta nopeuttaa liiketoimintahyötyjen konkretisoimista tuoden selkeää kilpailuetua. 

Eräs alusta, johon myös tämä ominaisuus sisältyy, on PTC:n ThingWorx. Gartner® linjaa Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms 2020™ -vertailussaan ThingWorx-alustan markkinajohtajien joukkoon. Microsoftin kanssa 2018 solmittu kumppanuus tähtää nopeaan hyötyjen realisointiin teollisille asiakkaille. ThingWorxista pääset lukemaan lisää myös tuotesivultamme

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä ThingWorx-ratkaisuun:

Tekijät, joilla ratkaisu erottui muiden joukosta, olivat joustavuus, käytännöllisyys
ja skaalautuvuus. Valintaan vaikutti myös luottamuksemme Novotekiin.

Pieter Nehmelman, Technical Specialist, Vattenfall
Tutustu Vattenfallin asiakastarinaan


Lisätietoja

Haluatko lisätietoja ThingWorxin toiminnallisuuksista?

Lisää asiantuntijamateriaalia