Home Insights Onko teillä riittävän tehokkaat välineet tiedon hyödyntämiseen?
IIoT

Onko teillä riittävän tehokkaat välineet tiedon hyödyntämiseen?

Miten viedä tuotannon tieto hyödynnettäväksi tietoturvallisesti, hallittavasti ja eheästi? Onko minulla riittävät välineet liiketoiminnan vaatimuksiin vastaamiseen?

Tarve tuotannollisen tiedon hyödyntämiselle kasvaa vauhdilla, mutta käytännössä tiedon kerääminen ja jalostaminen saattaa olla hankalaa tai vaatia paljon manuaalista työtä. Samalla tiedonkäsittelyn tulisi olla laadukasta, eheää ja tietoturvallisesta. Onneksi tiedon hyödyntämiselle on olemassa valmiita ratkaisuja.

Kuvituskuva

Liiketoiminnan vaatimukset datan käytölle kasvavat 

Usein haasteet tuotannollisen tiedon käytössä johtuvat siitä, että käytetyt ratkaisut on suunniteltu yhteen tarkoitukseen, tai tarve on matkan varrella muuttunut. Liiketoiminta toivoo nopeaa kyytiä moottoritiellä, vaikka kulkupeliksi olisi tarjolla se vanha mutta toimiva kolmipyörä.

Tuotannon tiedon hyödyntämisestä riippuu koko yrityksen toiminta. Kyky hyödyntää tietoa ja digitaalisia teknologioita on oleellinen menestystekijä. Jos yritys ei panosta datan reaaliaikaiseen hyödyntämiseen, jää se kilpailijoista jälkeen. Siksi kolmipyörä täytyy uskaltaa päivittää.

Tuomalla tieto saataville ymmärrettävässä muodossa läpi organisaation, lisääntyy kiinnostus tietoon ja sen hyödyntämiseen luonnostaan. Tämä on selkeä kilpailuetu verrattuna siihen, että tietoa hyödynnettäisiin vain yhdessä palvelussa tai liiketoiminta-alueessa.

Haasteita tiedonkeruussa? Perusasiat kuntoon!

Teollisen ympäristön tiedonkeruussa on tyypillisiä ominaispiirteitä ja rajoitteita, varsinkin kun tietoa haluttaisiin saada käyttöön useista eri järjestelmistä, monilta eri vuosikymmeniltä. Tiedonkeruun haasteet heijastuvan usein monikertaisena tietoa hyödyntäviin järjestelmiin ja palveluihin. Toimivienkin tietoputkien ja työkalujen kohdalla saatetaan huomata, että ne eivät enää palvele kokonaisuutta, kun tiedon hyödyntämisen aste ja palvelujen määrä kasvavat. 

Käytännössä ongelmat saatetaan havaita vasta silloin, kun aikaa kuluu enemmän ylläpidollisiin tehtäviin kuin itse liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun mahdollistamiseen.

Kun haluat arvioida missä kantimissa tiedon hyödyntäminen teillä ollaan, ja käytättekö aika oikeisiin asioihin, kysy itseltäsi:

  • Miten tieto kerätään ja jaetaan? Onko kerääminen ja jakaminen tehokasta, vikasietoista, turvallista, sekä hallittavissa yhdestä paikasta?
  • Miten tietoa mallinnetaan ja missä? Onko tieto selkeästi kuvattu ja hyödynnettävissä läpi organisaation? Kuvaako tieto itsensä, vai tuleeko se mallintaa jokaisessa tietoa hyödyntävässä palvelussa ja alustassa erikseen?
  • Miten tuotannon tietoa varastoidaan? Miten kriittinen tuotantotieto säilytetään ja missä muodossa? Kenen käyttöön mikäkin data on? Onko tieto saatavilla läpi organisaation?
  • Miten tietoa jalostetaan? Onko ratkaisut ja toimintamallit turvallisia? Mitä osaamisen alueita halutaan pitää oman organisaation sisällä? Hyödynnättekö oikeita teknologioita ja kumppaneita?

Valmiit ratkaisut nopeuttavat ja laajentavat tuotantodatan hyödyntämistä

Tiedon hyödyntämisen haasteita lähdetään tyypillisesti ratkaisemaan yhden käyttötapauksen pohjalta, tai kun vastaan tulee liiketoimintaan negatiivisesti vaikuttavia ongelmia. Tiedonkäsittelyn järkeistämisessä ei kuitenkaan kannata odottaa pakon sanelemaa tarvetta, sillä kyseessä on liiketoimintanne kasvu ja laatu tänään ja huomenna. Miksi ette loisi edellytyksiä bisneksen, tuotannon ja tiedon hyödyntämisen skaalautuvuudelle jo nyt?

Tärkeintä tuotannollisen tiedon hyödyntämisessä on ymmärtää lähtötilanne ja tavoitteet. Arkkitehtuuri, työkalut ja sopivat toimintamallit valikoituvat tavoitteiden ja kokeilujen kautta. Pyörää ei kannata keksiä uudestaan – suosittelemme tutustumista valmisratkaisuihin ja toimintamallin testaamista siellä, missä se on luontevinta ottaa käyttöön. Kaupalliset ratkaisut on usein helppo skaalata kokeilujen kautta koko tuotantoon.

Haluaisitko lisätietoja?

Jos kaipaat sparrausta tiedonkeruun, varastoinnin, jakamisen ja jalostamisen osa-alueille ole meihin yhteydessä!
Autamme teollisuuden yrityksiä näissä asioissa päivittäin.

Ota yhteyttä
Lisää asiantuntijamateriaalia