Home Insights Tuotannonsuunnittelun merkitys kilpailukyvylle unohtuu helposti
Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelun merkitys kilpailukyvylle unohtuu helposti

Tuotannonsuunnittelu on teollisuusyrityksille aina ajankohtainen aihe. Olemme kuitenkin huomanneet, että monessa yrityksessä sen potentiaalia ei hyödynnetä täysimittaisesti eikä kehittämiseen varata riittävästi resursseja. Lue, millä keinoilla voisitte parantaa sekä tuotannonsuunnittelua että kilpailukykyänne.


Tuotannon tehokkuus ja kustannukset ovat toiminnan kannattavuuden ytimessä. Silti monessa yrityksessä on jäänyt tiedostamatta, kuinka suuri vaikutus tuotannonsuunnittelun tehostamisella voi olla yrityksen kilpailukykyyn. Tässä artikkelissa esittelemme muutaman osa-alueen, joita parantamalla koko tuotantoprosessi voi tehostua – ja kuinka ratkaisu on oikeissa työkaluissa.

Tuotannonsuunnittelu on ratkaiseva solmukohta

Tuotannon koneet ja laitteet, varastotasot, työntekijät ja materiaalit – kaikkien näiden solmukohta on tuotannonsuunnittelussa. Tuotannonsuunnittelijat kommunikoivat useiden sidosryhmien kanssa ja vastaavat työllään tuotannon etenemisestä alati muuttuvissa olosuhteissa. Heiltä odotetaan nopeaa reagointikykyä ja tarkkoja analyysejä kokonaiskuvasta. Tuotannon, myynnin, hankinnan ja logistiikan lisäksi tuotannonsuunnittelu kytkeytyy yrityksen johtoon, jopa henkilöstöhallintoon.

Sisäisesti tuotannonsuunnittelu on  ratkaiseva toiminto niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Yrityksen sisällä tehokkaalla tuotannonsuunnittelulla kustannukset ja tuotantotehokkuus saadaan paremmin toivotulle tasolle. Epäonnistunut tuotannonsuunnittelu sitä vastoin lisää kustannuksia ja lisää esimerkiksi ylitöiden ja alihankinnan painetta. Asiakkaille taas parempi tuotannonsuunnittelu näkyy pitävinä ja lyhyempinä toimitusaikoina. 

Siksi on tärkeää huolehtia, että tuotannonsuunnittelijalla on tarvittavat taidot ja tiedot toimialasta ja tuotannon haasteiden ratkaisemisesta, sekä tietenkin tarvittavat ohjelmistot ja toimintamallit käytössään. Muutoin ongelmia alkaa näkyä niin henkilöstön hyvinvoinnissa kuin asiakastyytyväisyydessä.

Tuotannonsuunnittelun on ratkaistava tuotannon solmukohdat

Voisiko tästä löytyä teillekin kilpailuetua?

Haluatteko tekin parantaa kustannustehokkuutta ja kannattavuutta? Kilpailutilanne on nykyään kansainvälistyneillä markkinoilla kiristynyt ja turhien kulujen minimointi on jokaisen tehtävälistalla. Tuotannonsuunnittelun vaikutus valmistuskustannuksiin ja katteeseen on perustavanlaatuinen. Jos kustannustehokkuutta saadaan laskettua paljon, paremman katteen lisäksi voi yritys jopa laskea hintaa ja lisätä sen avulla myyntivolyymia.

Paremmilla tuotannonsuunnittelun välineillä voidaan laskea sekä tuotannon suunnittelemiseen että manuaaliseen työhön kuluvaa aikaa. Silloin resursseja voidaan käyttää tulipalojen sammuttamisen sijasta vaihtoehtojen vertailuun ja toiminnan kehittämiseen. 

Samoin hyvät tuotannonsuunnittelujärjestelmät auttavat esimerkiksi minimoimaan tuotantolinjojen tuotevaihtoihin kuluvaa aikaa ja rahaa. Kun samankaltaiset tuotteet ryhmitetään, tarvitsee epäoptimaalisia vaihtoja ja esimerkiksi linjapesuja tehdä vähemmän.

Toisena konkreettisesti kilpailukykyyn liittyvänä hyötynä läpimenoaikaa voi lyhentää, kun pullonkauloihin päästään kiinni ja poikkeustilanteet voidaan ennakoida ja päihittää helpommin.

Kustannussäästöt eivät yksistään pelasta kaikkea. Tehokas tuotannonsuunnittelu parantaa lopputuotteiden laatua ja vähentää reklamaatiokustannuksia. Tuotteet ovat tasalaatuisempia, tuotantoajat saadaan yhdenmukaistettua ja sitä kautta toimitusajat voidaan arvioida luotettavammin, ja myös yllättäviin tilauksiin on mahdollista reagoida niin, että kysyntä- ja aikataulumuutoksista huolimatta asiakastyytyväisyys tai toimitusvarmuus ei kärsi.


Haluatko kuulla, millainen ratkaisu tukisi teidän tuotannonsuunnitteluanne tehokkaampaan ja kannattavampaan suuntaan? Ota yhteyttä! Maksuttomassa web-demossa käymme läpi, millainen ratkaisu auttaisi haasteittenne ratkaisemisessa.

Novotekin OEE-asiantuntija Sami Törnroos

Kirjoittaja Sami Törnroos on tuottavuuden parantamiseen erikoistunut asiantunteva myyntipäällikkö. Työssään Novotekilla hän auttaa asiakkaita sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE-tehokuudenseurannan ratkaisuissa, jotta asiakkaat pystyvät suunnittelemaan ja seuraamaan tuotantoa reaaliaikaisemmin ja tarkemmin. Erityisen tärkeäksi Sami kokee tuotepohjaisten ratkaisujen mahdollistaman vaivattoman käyttöönoton sekä nopean takaisinmaksuajan. Samilla on lähes kymmenen vuoden kokemus eri teollisuustoimialoilta, kuten konepaja-, kokoonpano-, ja elintarviketeollisuudesta.

Lisää asiantuntijamateriaalia