Home Insights IIoT 10 vinkkiä HMI/SCADA-järjestelmän modernisointiin
HMI/SCADA, IIoT

10 vinkkiä HMI/SCADA-järjestelmän modernisointiin

Teollisuuden ikääntymisestä johtuvien haasteiden kanssa kamppailu on arkipäivää monissa teollisuusyrityksissä. Onneksi olemassa kustannustehokkaita keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Nappaa 10 vinkkiä HMI/SCADA-järjestelmän modernisointiin.

1. Pidä käyttöjärjestelmät ajantasalla

Monilla teollisuusyrityksillä on edelleen käytössä vanhoja, joskus hyvin vanhoja, SCADA-ohjelmistoversioita. Säännöllisten päivitysten käyttöönotto mahdollistaa uusien ominaisuuksien hyödyntämisen ja parantaa järjestelmän toiminnan luotettavuutta. Lisäksi vältytään tietoturvariskiltä, joka syntyy, kun järjestelmää ei päivitetä. Vanhetuneen järjestelmän käyttäminen saattaa myös johtaa suurempiin piilokustannuksiin. Varmistu siis, että käyttämäsi järjestelmä pyörii uusimmalla versiolla ja korjaustiedostolla.

Windows 7

2. Standardoi toteutus

Määritä standardit koko SCADA-järjestelmälle huomioiden paitsi itse sovelluksen toteuttamisen ja konfiguraation myös arkkitehtuurin, tietoturvakäytännöt ja päätelaitteet. Standardointi auttaa vähentämään virheitä, alentamaan kustannuksia ja lisäämään toiminnan tehokkuutta.

3. Luo suunnitelma vikatilanteista toipumiseen

Suunnitelma voi olla ytimeltään yksinkertainen, kuten esimerkiksi varmuuskopiointi- ja versiohallintasuunnitelma. Seuraava askel on pidemmän aikavälin tiekartan laatiminen, jossa voidaan harkita siirtymistä esimerkiksi kohdennettuihin ratkaisuihin.

Disaster recovery plan

4. Hanki hyvä tiedonkeruujärjestelmä

Luotettavan ja johdonmukaisen tiedon keräämiseen, tallentamiseen ja jakamiseen suosittelemme erillisen järjestelmän hankkimista. Proficy Historian on tähän hyvä vaihtoehto. Järjestelmä mahdollistaa tiedon jakamisen myös niiden sidosryhmien kanssa, joilla ei ole pääsyä SCADA-järjestelmään.

5. Rakenna tehokkaat hälytystoiminnot

Hyvä hälytysjärjestelmä ei vain ilmoita ongelmatilanteesta, vaan myös ohjaa käyttäjää ottamaan oikeat askeleet ongelman ratkaisemiseksi. Kansainvälinen standardi ISA18 ohjeistaa tehokkaan hälytysjärjestelmän perustamisessa. Järjestelmän toteuttamiseen on saatavilla myös vakiotyökaluja, kuten Alarm shelving iFIX:ssa ja Alarm notification Win-911:llä.

6. Digitalisoi työvaiheet

Jokaisella tehtaalla on oma vakiotoimintamenettelynsä (SOP), joka usein löytyy painetun manuaalin muodossa. Nämä työprosessit on integroitavissa myös SCADA-järjestelmään. SCADA:n avulla voit käynnistää työprosessit, ohjata käyttäjiä eri vaiheiden läpi ja kasvattaa näin toiminnan johdonmukaisuutta.

Standard Operating Procedures SOP

7. Yhdistä tuotantolaitteet, prosessit ja ihmiset

Organisaation laajuinen SCADA-yhteys tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen suorituskyvystä ja auttaa täyttämään tietoaukot. Keskitetty tiedonhallinta luo johdonmukaisuutta eri tehtaiden ja laitosten välillä. Reaaliaikainen tieto on helposti saatavilla koko organisaation läpi tietoturvallisesti secure-by-design-lähestymisen ansiosta.

8. Hyödynnä mukautettua visualisointia

SCADA-näytöt on mahdollista yksilöidä siten, että ne palvelevat käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin tarjoamalla räätälöidyn tiedon esittämisen, etävalvonnan ja ohjausominaisuudet eri laitteiden kautta. Laite voi olla esimerkiksi älypuhelin, tabletti, PC tai joku muu laite, mistä löytyy HTML5-tuki.

9. Ota mallipohjainen HMI-navigointi käyttöön

Mallipohjainen toteutus mahdollistaa tiedon strukturoidun käsittelyn kaikilla järjestelmätasoilla sekä kontektista riippumattoman yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen.

10. Ota käyttöön High Performance HMI

High Performance HMI tarkoittaa näyttöjä, jotka on suunniteltu parantamaan käyttäjiensä toiminnan tehokkuutta. Yksinkertaisen ja johdonmukaisen suunnittelun ansiosta High Performance -näytöt parantavat tilannetietoisuutta. Käyttäjät ja teknikot kykenevät tunnistamaan ja ymmärtämään näkemänsä tiedon nopeammin. Tämä helpottaa mm. hälytysten havaitsemista. Lisäksi virheiden riski pienenee.

HMI/SCADA-järjestelmän modernisointi

Haluatko esimerkin modernista HMI/SCADA järjestelmästä?
Tutustu GE Digitalin tuotteeseen Proficy HMI/SCADA iFIX.

Tämän artikkelin on alunperin kirjoittanut Alicia Bowers Millinger / Ge Digital.

Lisää asiantuntijamateriaalia