Home Insights Aloita High Performance HMI:n käyttö
HMI/SCADA, IIoT

Aloita High Performance HMI:n käyttö

Tutkimuksen mukaan 90 % yrityksistä kerää dataa ja 30 % analysoi sen, mutta vain 2 % toimii saadun tiedon perusteella. Miksi näin iso osa datasta jää hyödyntämättä, vaikka sen kokoamiseen käytetään paljon aikaa ja resursseja?

Vastaus saattaa olla oletettua yksinkertaisempi: data ei ole esitetty tarkoituksenmukaisessa, helposti ymmärrettävässä muodossa. High Perfomance HMI on yksi keino ratkaista ongelma. Seuraavaksi käymme läpi neljä vaihetta, joiden avulla datasta saadaan helpommin lähestyttävää.

Vaihe 1: Kokoa tiimi

Onnistuneilla HMI projekteilla on yksi yhteinen piirre; kaikki keskeisimmät sidosryhmät on otettu osaksi projektia jo sen varhaisessa vaiheessa. Näin saadaan huomioitua eri käyttäjien tavoitteet, haasteet sekä motivaatiotekijät, ja pystytään luomaan parhaiten lisäarvoa tuova ratkaisu. Yhdessä toimiminen ja käyttöympäristössä testaaminen parantavat lopputulosta huomattavasti. Varmista siis, että järjestelmän käyttäjät/operaattorit ovat mukana kehityksessä, he ovat avainasemassa projektin onnistumisen kannalta.

Vaihe 2: Hyödynnä design työpaja – mentaliteettia

Pidä sidosryhmät mukana koko prosessin ajan. Suunnitelkaa tarkastuspisteitä matkan varrelle, jotta kuljette varmasti kohti oikeanlaista määränpäätä ja pystytte reagoimaan nopeasti tarvittaviin muutoksiin. Työpaja-tyyppinen menettely mahdollistaa designin tuomisen mukaan heti alusta. Ratkaisun suunnittelu yhdessä on tehokas tapa sitouttaa eri sidosryhmät osaksi prosessia ja loppukäyttöä.

Vaihe 3. Dokumentoi ja jaa

Kirjaa kaikki ylös. Tämä on yksinkertainen, mutta usein ylenkatsottu neuvo. Päätösten kirjaaminen sekä työsuunnitelmien ylläpitäminen ovat keskeisessä osassa, jotta tiimin jäsenet tietävät missä mennään ja näkevät omat vastuualueensa selkeästi.

Vaihe 4. Aloita yksinkertaisista ja selkeistä hyödyistä

Projektin alussa innostuneisuus on yleensä korkeimmillaan, mutta miten pitää se yllä? Tehokas tapa pitää tiimi motivoituneena ja keskittyneenä pitkän tähtäimen tavoitteisiin, on tehdä matkan varrelle helposti toteutettavia, mutta merkityksellisiä välitavoitteita.

On monia keinoja, miten designin avulla pystytään saaman enemmän irti High Performance HMI:n välittämästä datasta. Seuraavasta kappaleesta löydät 6 vinkkiä, jotka auttavat tekemään datasta helpommin lähestyttävämpää ja ymmärrettävämpää. Ne ovat myös esimerkkejä hyvistä välitavoitteista.

High Performance HMI käyttöliittymässä merkityksellinen data erottuu helposti
High Perfomance HMI käyttöliittymästä huomiota vaativat asiat erottuvat selvästi

6 vinkkiä High Performance HMI:n käyttöön

Näiden vinkkien avulla teet datastasi parempaa:

 • Esitä tiedot graafisesti
  Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – tässäkin tapauksessa. Kun tieto esitetään graafisesti, informaation prosessointi tapahtuu huomattavasti nopeammin.
 • Yhteys historiaan ja muutokseen
  Ota historiatieto huomioon visualisoinnissa. Trendejä ja muutosta seuraamalla pystytään muodostamaan käsitys siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa – niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä.
 • Yhteys prosesseihin
  Vaikka fyysisessä elämässä toisiinsa liittyvät työvaiheet olisivat kaukana toisistaan – tuo ne digitaalisesti yhteen. Tämä auttaa tiimiä hahmottamaan prosessia kokonaisuudessaan.
 • Käytä visuaalisia tehostekeinoja
  Käytä tilanteeseen sopivia tehostekeinoja, kuten ympäristöön soveltuvaa värimaailmaa, tapahtumia korostavia kontrasteja.
 • Minimoi sisältö
  Poista sivuilta turhan informaation lisäksi häiritsevät elementit, kuten animaatiot ja vilkkuvat objektit. Varmista että merkitykselliset asiat korostuvat.
 • Selkeä ja johdonmukainen – ulkoasusta dataan
  Johdonmukaisuus on avain visuaalisen tiedon prosessoinnissa. Selkeyden avulla epänormaalit ja/tai tarpeelliset asiat erottuvat selvästi.

Tämä artikkelin on alunperin kirjoittanut Aaron Knight. Alkuperäiseen tekstin pääset lukemaan GE Digitalin verkkosivuilta.

Tutustu tuotteisiin iFIX HMI/SCADA & Operations Hub

Lisää asiantuntijamateriaalia