Home Insights Miten auttaa ikääntyvää teollisuutta?
HMI/SCADA, IIoT

Miten auttaa ikääntyvää teollisuutta?

Teollisuudessa eletään muutosten aikaa. Infrastruktuuri vanhenee ja samaan aikaan suuri joukko osaava työvoimaa eläköityy. Miten HMI/SCADA voi auttaa teollisuusyrityksiä kyseisen haasteen kanssa?

Miten pelastaa ikääntyvä teollisuus?

Nykypäivänä tuotantolaitokset kohtaavat monenlaisia haasteita. Miten siirtää seuraavalle sukupolvelle vanhemman polven tietotaito? Teolliset koneet ja laitteistot vaativat päivittämistä samalla kun tuottavuushaasteet kasvavat.  Lisäksi vaatimukset kannattavuuden ja tiukempien budjettien suhteen kiristyvät koko ajan.

Budjetti luonnollisesti rajoittaa käytössä olevia resursseja. Budjetin kasvattaminen ja uusien laitteiden hankkiminen ei ole yksinkertaista, ja tämä vaikeuttaa infrastruktuurin modernisoimista, laajentamista ja teknologian päivittämistä. Miten vastata haasteeseen ja toimittaa samalla paras mahdollinen tuotto sijoitetulle pääomalle?

Teollisen infrastruktuurin nuoruuden lähde

Hyvä uutinen on, että ratkaisut ja teknologia teollisen infrastruktuurin modernisointiin löytyvät ja ne ovat helposti saatavilla. Kustannustehokas vaihtoehto on HMI/SCADA-järjestelmän modernisointi.

Modernin HMI/SCADA:n avulla saat käyttöösi tehokkaat visualisoinnit (High Performance). Pääset käsiksi reaaliaikaiseen tietoon missä vain, milloin vain etävalvontaominaisuuksien avulla. Järjestelmä mahdollistaa tiedon yhdistämisen IoT:n avulla. Uusien käyttäjien kouluttaminen on helppoa, koska järjestelmä jo itsessään ohjaa oikeiden vaiheiden läpi.

Proficy iFIX HMI/SCADA toimii myös mobiilissa

Nykyajan haasteet

Toimialasta riippumatta teollisuuden haasteiden juurisyyt löytyvät yleensä näiltä osa-alueilta: saatavuus ja luotettavuus, riskit ja kustannukset.

Saatavuus ja luotettavuus:

 • Vanheneva infrastruktuuri
 • Seisokkeihin liittyvät tuottavuus- ja tehokkuusongelmat
 • Järjestelmän vakaus
 • Saadun datan luotettavuus

Riskit

 • Yhteensopivuusongelmat
 • Laatu
 • Kyberturvallisuus
 • Fyysinen turvallisuus
 • Raportointi
 • Työvoiman vaihtuvuudesta ja osaavan henkilöstön eläköitymisestä aiheutuvat virheet

Kustannukset

 • Hukka
 • Uusien käyttäjien kouluttaminen
 • Energiakustannukset
 • Kunnossapito

Kuinka vähentää kustannuksia niin, että saatavuudesta ja luotettavuudesta ei tingitä. Entä miten minimoida riskit siten, että kustannukset pysyvät kurissa?  

Ratkaise haasteet nykyaikaisen HMI/SCADA:n avulla

Moderni HMI/SCADA auttaa alentamaan käyttökustannuksia, ylläpitämään korkeaa toimintatasoa, helpottamaan muuttuvien säännösten noudattamista sekä lisäämään työskentelyn tehokuutta tehdastasolla. Järjestelmä toimii myös hyvänä perustana digitaaliselle transformaatiolle, joten se valmistaa tehdasta myös tulevaisuutta varten.   

Modernisoimalla HMI/SCADA järjestelmänsä teollisuuden toimijat pystyvät vastaamaan kolmeen päähaasteeseen monin eri tavoin:

Saatavuus ja luotettavuus  

 • Tietoturvallinen arkkitehtuuri
 • Nopea toipuminen vikatilanteista
 • Luotettava tiedonhallinta
 • Tieto on käytettävissä missä vain, milloin vain

Riskienhallinta

 • Tehokas hälytystoiminnallisuus
 • Selkeät toimintaprosessit
 • Tiimien välisen kommunikoinnin ja yhteistyön helpottaminen

Kustannustenhallinta

 • Käyttäjien toimintojen tehostaminen
 • Tiedon läpinäkyvyys
 • Tehokas data-analyysi

Esimerkkejä uuden ajan HMI/SCADA ohjelmistoratkaisuista ovat GE Digitalin Proficy iFiX ja Proficy Operations Hub, joita jo kymmenet tuhannet tuotantolaitokset hyödyntävät toiminnassaan maailmanlaajuisesti.

Ikääntyvän infrastruktuurin uudistaminen vaatii kontekstuaalisen ja relevantin tiedon saattamista operaattoreiden käyttöön, tilannetietoisuuden helpottamista sekä tuottavuuden kasvattamista ja riskien minimointia. Voisiko modernin HMI/SCADA-järjestelmän avulla optimoida myös teidän yrityksenne toimintaa?

Lue aiheesta lisää: High Performance HMI – 4 myyttiä

Tämän artikkelin on kirjoittanut Alicia Bowers Millinger / Ge Digital. Voit lukea alkuperäisen kirjoituksen täältä.  

Lisää asiantuntijamateriaalia