Home Insights Kunnossapito Miten valita oikea kunnossapitostrategia?
Kunnossapito

Miten valita oikea kunnossapitostrategia?

Oikean kunnossapitostrategian valinta voi tuntua monimutkaiselta, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Yksinkertaisimmillaan kunnossapitostrategia tarkoittaa kuitenkin sitä, miten kunnossapitotoimet priorisoidaan, aikataulutetaan ja toteutetaan.

Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on suunnata rajalliset resurssit oikeisiin kohteisiin ja löytää toimiva tasapaino korjaavan, ennakoivan, kunnonvalvonnan ja ennustepohjaisen kunnossapidon välillä.

Erilaiset kunnossapitostrategiat – edut ja haitat

Alla olevasta taulukosta näet kootusti erilaisten strategioiden hyödyt ja haitat:

Kunnossapitostrategiat SWOT-analyysi. 

KORJAAVA KUNNOSSAPITO:
Plussat: Ei investointeja, matalat aloituskustannukset, ei ylimitoitettuja töitä.

Miinukset: odottamattomat häiriöt, lyhentää laitteiden elinkaarta, hallitsemattomat kustannukset

ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO:
Plussat: Suunnitellut pysähdykset, korkeampi käyttöaste, parempi riskienhallinta. Miinukset: Korkeammat investointikustannukset, sisältää ylimitoitettuja töitä, riippuvainen ennakkosuunnitelusta. 

KUNNONVALVONTA:
Plussat: luotettavat indikaatiot, poistaa arvailun, hyvä turvamarginaali. Miinukset: edellyttää investointeja, edellyttää koulutusta, pidempi sisäänajovaihe. 

ENNUSTEPOHJAINEN KUNNOSSAPITO:
Plussat: Mahdollistaa isoja säästöjä, vähentää ylimitoitettuja töitä. vapauttaa aikaa arvoa tuottavaan työhön.
Miinukset: pitkä sisäänajovaihe, vaatii aloitusinvestointeja, vaatii hyvää tiedonhallinnan osaamista.

Yhdistä erilaisia ​​strategioita

Oikea kunnossapitostrategia riippuu siitä, kuinka kriittinen osa tuotantoprosessia huollettava laite on. Voidaan esimerkiksi päättää, että kokonaistuotannon kannalta tärkeälle moottorille suoritetaan ennaltaehkäisevä huolto joka vuosineljännes, moottorin kunnosta riipumatta. Trukkien kohdalla päätetään taas toteuttaa korjaavaa strategiaa, koska niiden huoltotoimet eivät vaadi mittavia esivalmisteluja tai vie merkittävästi aikaa. Lisäksi yrityksellä on käytössään useampi trukki, joten yhden puuttuminen on helposti kompensoitavissa.

Kriittisyysanalyysi

Kun turvallisuus- ja ympäristöprioriteetit on päätetty ja lailliset vaatimukset, kuten paineistettuja laitteita koskevat vaatimukset on täytetty, on aika laajentaa kriittisyysanalyysiä. Kriittisyysanalyysissä jokaiselle laitteelle määritellään oma taso (esimerkiksi A, B tai C).

Kriittisyysluokan määrittelemisen tarkoituksena on ymmärtää toimintahäiriöiden todennäköisyys ja niiden seuraukset. Ei ole hätätilanne, jos loistelamppu sammuu kokoushuoneessa. Kiinteistöhuollon ei siis tarvitse vaihtaa loistelamppuja säännöllisesti puolen vuoden välein odottamattoman pysähtymisen välttämiseksi – vaan ongelma korjataan vasta sen jälkeen, kun se on havaittu. Tuotantoprosessin keskellä sijaitseva kuljetin saattaa vikaantuessaan taas johtaa koko tuotantolinjan seisahtumiseen.  Ennaltaehkäisevä kunnossapito pyrkii turvamarginaalien avulla välttämään edellämainitun kaltaiset tilanteet.

Kunnossapidon kriittisyysluokat

Kriittisyysanalyysia tehdessä ei kannatta mennä liikaa yksityiskohtiin. Suunnitelma toteutetaan yksiköittäin. Pumpun tulee siis olla pumppu, eikä sitä tule jaotella eri alakategoroihin. Näin sisältö pysyy ymmärrettävänä, eikä kokonaisuus pirstaloidu liikaa.

Huomioi myös varaosien saatavuus. Kuinka kauan varaosien saaminen kestää? Saako osia usealta eri toimittajalta lähialueella vai venyvätkö toimitusajat viikkojen mittaisiksi?

Kehitystyö luo yhteistyötä

Arvioitaessa laitekannan kriittisyysluokkia, kannattaa tehdä yhteistyötä eri osastojen välillä. Laitteiden oikean kriittisyysluokan löytäminen saattaa yllättää haastavuudellaan. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa aikaa ja voimavaroja. Luokkia voi tiedon ja kokemuksen kasvaessa siirtää asteittain ylös tai alas. Tärkeintä on aloittaa jostain, jotta parannustyö saadaan käyntiin.

Esimerkkitilanne: Mikäli C-luokkaan luokiteltu laite aiheuttaa vikaantuessaan suuren tuotantoseisokin, voidaan kokemuksesta viisastuneena tämä laite nostaa A-luokkaan. Siiloutumismentaliteetin välttäminen on todellinen menestyskonsepti. Yhdessä kriittisysluokittelun kanssa se on oiva tapa kasvattaa yhteistyötä eri osastojen välillä.

Jaa kunnossapitostrategiasi

Kunnossapitostrategian valitseminen tarkoittaa oikean strategian löytämistä oikeille laitteille.

Eri strategioita soveltamalla saadaan aikaan järjestelmä, joka kattaa suuren osan laitekannasta. Tämä tekee kunnossapidosta ennakoitavampaa siirtämällä painopistettä toistuvista ja aikaa vievistä toiminnoista monimutkaisiin ja arvoa luoviin toimintoihin.

Hyödynnä kunnossapitojärjestelmän keräämä data

Oikean kunnossapitostrategian löytämiseksi on hankittava luotettavaa tietoa. Aloita käymällä läpi suljetut työmääräimet ja kunnossapitotyöt. Näiden avulla saat käsityksen siitä, mikä strategia sopii kullekin laitteistolle.

Kunnossapitojärjestelmä pitää sisällään luotettavaa tietoa eri laitteiden toiminnasta. Järjestelmän raporteista nähdään suoraan, mitkä laitteet ovat ongelma-alttiimpia ja siten etusijalla parannustyössä.

Huomioi myös ne resurssit, mitä strategian toteuttaminen vaatii. Kaikille laitteille ei tarvitse olla ennakoivaa kunnossapitosuunnitelmaa. Ei ole järkevää purkaa ja koota laitteita liian usein, puhumattakaan siitä aiheutuvasta ajan ja materiaalien tuhlauksesta. Yksi keino on kiinnittää laitteisiin antureita, jotka antavat merkin, kun on aika tehdä tarkistus tai korjata jotain.

Tavoitteiden asettamisen tärkeys

Kaikki yritykset tarvitsevat tavoitteita ja erilaisia startegioita tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ilman tavoitteita ja startegiaa yritys on kuin laiva ilman kurssia, vapaasti virran vietävissä ja ilman suuntaa. Mikä on yrityksesi kunnossapidon tarkoitus? Onko sen tarkoituksena korjata vikoja, pysyä budjetissa ja ylläpitää käyttöasteita niin, että tuotanto-osasto pysyy tyytyväisenä? Vai onko kunnossapito-osaston tarkoituksena tehdä parannuksia, jotka mahdollistavat kannattavamman tuotannon ja siten paremman tuotantovarmuuden ja turvallisuuden kaikille työntekijöille ja asiakkaille?

Yhteenveto

  • Valitse eri laitteille eri kunnossapitostrategiat.
  • Prioriteetteja voi muuttaa sitä mukaan, kun tietoa ja kokemusta on saatu kartoitettua (jatkuva kehitys).
  • Ota huomioon varaosien saatavuus, kriittisyysluokitukset, todennäköisyydet sekä mahdolliset seuraukset.
  • Ota eri osastot mukaan prosessiin.
  • Hyödynnä kunnossapitojärjestelmän sisältämä data ja tunnista ongelmatilanteet.
  • Aseta kunnossapidolle tavoitteet.

Pikkuhiljaa löydät oikeat huoltovälit ja strategiat. Ensimmäinen askel on aloittaa. Kun olet johdonmukainen strategian kanssa ja toteutat jatkuvan parantamisen mentaliteettia, positiiviset tulokset on taattu!

Onnea parannustyöhön! 

Idus Online aktiviteettilista

Tarjoamamme kunnossapitojärjestelmä: Idus Online

Idus Onlinen avulla tehtaan kaikki viat ja kunnossapitotarpeet ovat tiedossa, ennakkohuoltosuunnitelma ajan tasalla ja työmääräimet on osoitettu oikeille henkilöille. Lisäksi voit tehdä työkirjauksia reaaliajassa mobiilisovelluksen kautta. Laitetietojen kohdennus käy helposti QR-koodia hyödyntämällä.

Ole meihin yhteydessä!

Haluatko kuulla lisää teollisuuden kunnossapidon hallinnasta sekä uuden sukupolven pilvipohjaisesta kunnossapidon ohjelmistosta Idus Onlinesta?

Lisää asiantuntijamateriaalia