Home Insights Ota tuotannon pullonkaulat haltuun OEE:n avulla
OEE

Ota tuotannon pullonkaulat haltuun OEE:n avulla

Tiedätkö, mitä tehtaassanne todella tapahtuu? Kuinka paljon tuotantokatkoksia edellisessä työvuorossa oli? Mistä ne johtuivat? Mikä aiheutti sen, että sadasta tuotteesta osa olikin huonolaatuisia? Entä voidaanko nykyisellä konekapasiteetilla tehdä enemmän? Jotta sinulla olisi vastaukset näihin kysymyksiin, tarvitset tueksesi dataa. Dataa, jonka avulla voit seurata tuotannon tehokkuutta ja myös parantaa sitä. Luonnollisesti tällaisen tiedon tulee olla visuaalisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

OEE tehostaa ´tuotantolinjojen toimintaa

OEE/KNL kertoo tuotannon todellisen tehokkuuden

OEE (Overall Equipment Effectiveness) on tunnusluku, jonka avulla tuotantoprosessien (laitekomponenttien, koneiden, tuotantolinjojen, osastojen, tehtaiden) tehokkuutta seurataan ja parannetaan. Suomessa OEE:sta käytetään myös termiä KNL, joka tulee sanoista Käytettävyys, Nopeus ja Laatu. 

OEE ottaa huomioon useimmat tuotantohävikin syyt ja jakaa ne kolmeen tekijään: käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. 

  • Käytettävyystekijä kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu seisokeista eli tapahtumista, jotka pysäyttävät tuotannon pidemmäksi ajaksi. 

  • Nopeustekijä kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu nopeushäviöistä, joita ovat kaikki maksinopeutta alhaisemmat nopeudet. 

  • Laatutekijä puolestaan kertoo tuotantohävikin, jonka syynä on huono laatu ja joiksi kaikki laatukriteerit täyttämätön tuotanto lasketaan.

OEE:llä monimutkainenkin tuotantoprosessi saadaan muutettua yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi tunnusluvuksi, joka antaa kuvan tuotannon todellisesta tehosta. Se on hyväksi havaittu tapa tehokkuuden mittaamiseen yhdessä Lean-ajattelun, tuottavan kunnossapidon (TPM) ja muiden yrityksen kehittämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen tähtäävien strategioiden kanssa. 

Mietitkö parhaita ratkaisuja tuotannon tehokkuuden parantamiseen?
Lataa OEE-järjestelmän ostajan opas.

Ratkaise tuotantosi pullonkauloja OEE-järjestelmän avulla

OEE vähentää tuotannon hukkaa ja tukee Lean-toimintamallissa

OEE:n pääasiallinen tavoite on vähentää ja minimoida tuotannon hukkaa. Hukalla tarkoitetaan kaikkea sitä menetystä, josta ei synny arvoa asiakkaalle. Siten OEE tuo etua myös Lean-kehitystyöhön, jossa asiakkaalle tuotetaan arvoa ja kaikki turhat työvaiheet jäävät pois. Työn tulee virrata mahdollisimman sujuvasti. 

Merkittävimmät tuotannon hukkatekijät jaetaan kuuteen luokkaan, joista käytetään nimitystä Six Big Losses.

Luokat ovat:

  • odottamattomat laiteviat (käytettävyyshäviö)
  • asetukset ja säädöt (käytettävyyshäviö)
  • lyhyet pysähdykset (nopeushäviö)
  • alentunut käyntinopeus (nopeushäviö)
  • käynnistysvaiheessa valmistetut huonolaatuiset tuotteet (laatuhäviö)
  • laatuvirheistä ja uusintatyöstä aiheutuvat häviöt (laatuhäviö)

Tuotannon pullonkaulat paljastuvat OEE:n avulla

OEE:n yksi suurimmista hyödyistä on tuotantoprosessien kehittäminen. Ennen kuin toimintaa voi parantaa, on tiedettävä sen nykytilanne ja ongelmakohdat. Tähän OEE tuo ratkaisun, sillä sen avulla saadaan kokonaiskuva tuotannon tilasta. Osa-alueet – käytettävyys, nopeus ja laatu – antavat tiedon siitä, missä vaiheessa prosessia on kehitettävää.

Esimerkiksi seisokkien syytä ei kannata arvella näppituntumalla, vaan OEE:n avulla tiedetään tarkalleen mistä katkokset johtuivat, kuinka pitkään ne kestivät ja miten ne vaikuttivat tuotantoon. Jos seisokit aiheutuvat vaikkapa ruuhkatilanteista tai syöttövioista, on näihin helpompi vaikuttaa esimerkiksi ohjaamalla työt toiselle linjalle siksi aikaa, kunnes vika on korjattu. Jos taas laatuhäviötä aiheutuu toistuvasti koneiden käynnistymisvaiheessa, kun koneet tekevät huonolaatuisia tuotteita, saattaa syy löytyä säätövirheistä. 

Tuotannon suunnitteluun helpotusta

OEE helpottaa tuotannon suunnittelua, kun koneiden todellinen kapasiteetti on seurattavissa reaaliaikaisesti. Englanninkielinen nimitys “planned vs actual” kuvastaakin OEE:n ja tuotannonsuunnittelun kytköstä erittäin hyvin, kun suunniteltua konepasiteettia voidaan verrata toteutuneeseen. Kun esimerkiksi käytetty aika tuotettu määrä tai muu toteutunut tuotannon luku on tiedossa, voidaan suunnitteluparametreja muokata tai toisaalta kapasiteettia käyttää optimaalisemmin. Esimerkiksi työt ja tilaukset voidaan sovittaa helpommin yhteen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että OEE itsessään ei ole avain onneen: Arvo syntyy kokonaisnäkymästä, jonka se tuo käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. Näiden mittareiden avulla tuotannon tehokkuudesta saadaan selkeä kuva ja tuotantoa voidaan johtaa reaaliaikaisesti tiedolla, ei vain parhailla arvauksilla!

RS Production on poikkeuksellisen helppokäyttöinen OEE-järjestelmä

OEE järjestelmä kokoaa tehokkuusluvut reaaliaikaisesti näkyville. Viisi kuudesta (5/6), jotka kokeilivat tehtaassaan useita ratkaisuja tuotannon tehokkuuden seurantaan, päätyivät valitsemaan RS Production -järjestelmän. Tämä johtuu pitkälti työkalun visuaalisesta käyttöliittymästä. RS Production mahdollistaa laajasti myös lattiatason tuotannon hallinnan ja ohjaamisen

Yksi suurimmista OEE-järjestelmän hyödyistä on tuotantoprosessin kehittäminen
Sami Törnroos Novotek

Kirjoittaja Sami Törnroos on tuottavuuden parantamiseen erikoistunut asiantunteva myyntipäällikkö. Työssään Novotekilla hän auttaa asiakkaita sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE-tehokuudenseurannan ratkaisuissa, jotta asiakkaat pystyvät suunnittelemaan ja seuraamaan tuotantoa reaaliaikaisemmin ja tarkemmin. Erityisen tärkeäksi Sami kokee tuotepohjaisten ratkaisujen mahdollistaman vaivattoman käyttöönoton sekä nopean takaisinmaksuajan. Samilla on lähes kymmenen vuoden kokemus eri teollisuustoimialoilta, kuten konepaja-, kokoonpano-, ja elintarviketeollisuudesta.

Lisää asiantuntijamateriaalia