Blogi, OEE

Tuotannon piilokapasiteetti hyötykäyttöön? Näin OEE-mittari auttaa

Yrityksesi tuotannossa saattaa piillä hyödyntämätöntä kapasiteettia. Jotta pääset kiinni tuotannon hukkaan ja tehottomuuteen, OEE on oiva mittari paljastamaan tuotantolinjojen todellisen tehokkuuden. Jos haluat oppia keinoja tuottaa nopeammin ja laadukkaammin joutumatta tekemään suuria laiteinvestointeja, lue lisää OEE:n mahdollisuuksista!


Mitä on overall equipment effectiveness?

Mitä on overall equipment effectiveness ja mitä sillä mitataan?

OEE tulee sanoista overall equipment effectiveness, ja se on maailmanlaajuisesti käytetty tuotantolinjojen kokonaistehokkuutta kuvaava mittari. OEE kertoo, miten suuri osuus suunnitellusta tuotantoajasta todella on tuottavaa. Käytännössä OEE:n mittaaminen auttaa tunnistamaan tuotannon hukkatekijät.

Suomessa OEE:sta käytetään myös termiä KNL, joka tulee sanoista 

 • käytettävyys
 • nopeus
 • laatu.

Suomalaisittain käytettävyystekijä (K) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu seisokeista, eli tapahtumista, jotka pysäyttävät tuotannon pidemmäksi ajaksi. Nopeustekijä (N) kertoo tuotantohävikin, joka aiheutuu nopeushäviöistä eli maksiminopeutta alhaisemmista nopeuksista. Laatutekijä (L) puolestaan kertoo tuotantohävikin, jonka syynä on huono laatu. Tuontohävikiksi lasketaan kaikki laatukriteerit täyttämätön tuotanto.

OEE auttaa hyödyntämään ja kehittämään tuotantokapasiteettia faktapohjaisesti

Jos yrityksessäsi painitaan esimerkiksi globaalin markkinan ja tiukan kilpailutilanteen haasteiden kanssa ja haluatte pystyä tekemään oikeita päätöksiä kustannuspaineen alla, OEE antaa hyvää faktapohjaista tukea. Tuotantoa ei tarvitse kehittää arvailujen tai arvioiden pohjalta tai vanhan datan perusteella.

Kun OEE:n avulla saat näkyvyyden tuotannon todelliseen tehokkuuteen ja hukkaan, pystyt arvioimaan esimerkiksi investointitarpeita ja riskejä pidemmällä aikavälillä. Kun piilokapasiteetti saadaan käyttöön, kapasiteetin oikeanlainen mitoittaminen ennusteiden ja kysynnän pohjalta on helpompaa.

OEE auttaa ratkaisemaan myös tällaisia operatiivisen työn haasteita:

 • Todellinen tuotanto ei vastaa asetettuja tavoitteita (määrä, laatu, aikataulu)
 • Tuotantoon tai tuotannon työjärjestykseen tulee usein odottamattomia muutoksia
 • Hidas reagoiminen konerikkoihin, lisähuoltokatkoihin, henkilöstöpoissaoloihin ja muihin poikkeustilanteisiin 
 • Epätietoisuutta yrityksen sisällä, näkemykset oman tuotannon tehokkuudesta vaihtelevat
 • Tuotantojohdolla eri näkemys kun henkilöstöllä
 • Kehittämistoimenpiteet arvailujen varassa ja johdolta puuttuu selkeät faktatiedot.

Hyvän OEE-ohjelmiston avulla myös organisaation läpinäkyvyys kasvaa, jotta kaikilla tuotannon ja liiketoiminnan tasoilla tiedetään, miten tuotannossa menee.

Tunnetko kapasiteettisi? Tutustu OEE:hen

Jokaisen kilpailukyvystään välittävän teollisuusyrityksen tulisi kiinnostua kapasiteetin hukkatekijöiden minimoinnista. OEE tarjoaa täsmällisen ja reaaliaikaisen välineen tarkastella, miten tuotannon laitteet toimivat ja mistä voitte saada nopeasti lisää tehoja irti.

OEE:sta tarkemmin voit kuulla Novotekin webinaaritallenteesta: ”Löydä tehtaasi piilevä kapasiteetti OEE:n avulla.”

Webinaarissa asiantuntijat Sami Törnroos ja Juha Malmberg käyvät läpi kattavan tietopaketin OEE:n perusteista ja hyödyistä. Kuulet lisää muun muassa seuraavista aiheista:

 • Miten tuotannon haasteita voidaan ratkoa digitalisaation keinoin
 • Mistä OEE:ssa on kyse
 • Miten OEE auttaa niin operatiivisessa toiminnassa kuin liiketoiminnan suunnittelussa
 • Miten lähteä liikkeelle OEE:n hyödyntämisessä


Webinaarin asiantuntijat:

Novotekin OEE-asiantuntija Sami Törnroos
Sami Törnroos – kymmenen vuoden kokemus eri teollisuustoimialoilta, kuten konepaja-, kokoonpano-, ja elintarviketeollisuudesta. Sami auttaa Novotekilla asiakkaita sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE -tehokuudenseurannan ratkaisuissa.
Novotekin asiantuntija Juha Malmberg
Juha Malmberg – yli kymmenen vuoden kokemustuotantotehokkuuden kehittämisestä eri yrityksissä sekä erilaisissa tuotantoympäristöissä. Juha on keskittynyt tuotannon ja tuotantolaitteiden tehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen OEE-laskennan kautta.

Lisää asiantuntijamateriaalia