Home Insights 3 vinkkiä tuotannon läpimenoajan parantamiseen
Tuotannonsuunnittelu

3 vinkkiä tuotannon läpimenoajan parantamiseen

Läpimenoaika ja kapasiteetin tehokkuus on kiinnostanut tuotantoyrityksiä läpi teollisen sarjavalmistuksen aikakauden. Se on eräänlainen indikaattori tuotannon toimivuudesta ja tehokkuudesta. Kuinka lyhyessä ajassa voidaan luvata asiakkaalle tietty määrä tuotteita? Säilyykö läpimenoaika vakiona muuttuneissa olosuhteissa?

Lue vinkkimme tuotannon läpimenoaikojen lyhentämiseen

Jos tuotannon läpimenoajat saadaan yhdenmukaisiksi ja lyhyiksi, se näkyy suoraan viivan alla. Kuluja syntyy vähemmän, kun aikaa ei kulu odotteluun tai tarpeettomiin vaiheisiin. Lopulta optimaaliset läpimenoajat tarkoittavat myös yrityksen kykyä tuottaa ja myydä enemmän.

Olemme koonneet tähän kolme vinkkiä, joiden avulla tuotannonsuunnittelulla voi lyhentää tuotannon läpimenoaikaa, olipa tavoitteena lyhentää vaiheaikoja, kokonaistyövaiheketjujen kestoa tai molempia.

1. Suunnitelkaa leanisti

Leanissä on kyse tuotantoprosessien hukan ja arvoa tuottamattoman ajan karsimisesta. Lean-ajattelu on filosofia ja ajattelutapa, jota yrityksessä jokainen työntekijä voi toteuttaa. Tuotannonsuunnittelu ja erityisesti hienokuormitus tukee luontevasti leaniä, erityisesti Just In Time -ajattelua. Lisäksi esimerkiksi esteiden teoria (TOC) antaa työkaluja tuotannon virtauksen parantamiseen ja siten tuotantoaikojen ja läpimenoajan optimointiin.

Leanin myötä vältytään turhilta ja päällekkäisiltä työvaiheilta, tarpeettomalta odottelulta ja suurilta välivarastoilta – toisin sanoen sitoutuneelta pääomalta. Tuotannonohjauksessa lean saattaa näkyä esimerkiksi tuotantolinjojen parempana järjestämisenä tai tuotteiden valmistusjärjestyksen optimointina. Aina ei nimittäin kannata valmistaa tuotteita siinä järjestyksessä kuin ne tilataan tai kun ne pitää toimittaa asiakkaalle.

2. Kaikkien olisi ajateltava kokonaisuutta

Tuotanto on vain niin tehokas kuin sen heikoin lenkki. Ei riitä, että yksi prosessi on tehokas, jos muualle kertyy pullonkauloja ja kokonaiskuormitus on epätasaista. Tuotannonsuunnittelun tavoite on jakaa tuotannon kuormitus tasaisesti käytössä oleville resursseille ja mitoittaa henkilöstötarve oikein. Sillä tavoin yksittäisten työntekijöiden ei tarvitse venyä äärimmäisyyksiin eikä toisten tarvitse pyöritellä peukaloita.

Vastuuta on kuitenkin myös yksittäisillä työntekijöillä. Jokaisella työvaiheella on vaikutusta prosessissa eteenpäin – jos kukin hoitaa vain oman tonttinsa ja ajattelee muidenkin tekevän samoin, voi moni tilaisuus prosessin nopeuttamiseen jäädä hyödyntämättä. Työvaiheiden osaoptimointi ei tue riittävästi kokonaisläpimenoa.

Jokaisen tulisikin siis ajatella, kuka on yrityksessä ikään kuin hänen asiakkaansa: kenen toisen työvaihetta omamme palvelee? Millaisen lähtötilanteen luomme seuraavalle työvaiheelle? Keitä kaikkia tulee tiedottaa, jos yksi vaihe viivästyy? 

3. Tuotannonsuunnittelujärjestelmä tekee tuotantoprosessin optimoinnista helpompaa ja nopeampaa

Tuotantoprosessien tehokkuudessa on kyse kokonaisuudesta, ja nuo kokonaisuudet ovat nykyisin todella monimutkaisia. Tuotantoprosessit voivat koostua manuaalisista tai automaattista työvaiheista, tai niiden yhdistelmistä. Jokaiseen työvaiheeseen liittyy myös tuotekohtaisia eroavaisuuksia tarvittavissa resursseissa, materiaaleissa, työajoissa tai automaatiossa. Pelkillä ihmisaivoilla kokonaisuutta on erittäin vaikea hallita tehokkaasti.

Olennainen vinkki läpimenoajan lyhentämiseen ja toimitusaikojen luotettavuuden parantamiseen tuotannonsuunnittelun avulla onkin hyödyntää sellaisia ohjelmistoja, joka tukee kokonaisprosessin ohjausta ja optimointia tasapainon ja lyhyemmän läpimenon saavuttamiseksi. Siten tilauksien työvaiheet  ja materiaalien toimitukset voidaan ajoittaa optimaalisesti. Samankaltaisten työvaiheiden ajoittaminen lähelle toisiaan minimoi tuotantolinjojen vaihdot, vaadittavat pesut tai esimerkiksi työntekijöiden siirtymät. 

Hyvä ohjelmisto tarjoaa tuotannonsuunnittelijalle muitakin hyötyjä: nopealla kokonaiskuvalla on helppo reagoida muutoksiin ja myöhästymisiin, aikataulutus auttaa välttämään pullonkaulat, ja esimerkiksi raportointi- ja seurantaominaisuuksilla voi parantaa tuotantoprosessin läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla.

Esimerkki tällaisesta ohjelmistosta on ROB-EX: helppokäyttöinen ohjelmistotuote tuotannonsuunnitteluun, hienokuormitukseen ja seurantaan. ROB-EX:issa on jokaiselle jotakin: johtotaso hyötyy sen visuaalisista yleisnäkymistä, tuotannonohjaus tunnistaa tuotannon pullonkaulat paremmin, ja lattiatason työntekijät näkevät, mitä töitä voidaan seuraavaksi aloittaa ja mitä ei. Erityisesti tuotekohtaisten läpimenojen optimointiin ja ennakointiin ROB-EX on oiva työkalu.

Lue lisää ROB-EX Schedulerista, helposti käyttöönotettavasta valmisohjelmistosta, jonka avulla tuotannon läpimenoajoista ja sen parantamisesta saadaan luotettavaa tietoa, ja jonka toiminnallisuudet helpottavat parannusten viemistä käytäntöön.

Sami Törnroos Novotek

Kirjoittaja Sami Törnroos on tuottavuuden parantamiseen erikoistunut asiantunteva myyntipäällikkö. Työssään Novotekilla hän auttaa asiakkaita sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen että OEE-tehokuudenseurannan ratkaisuissa. Erityisen tärkeäksi Sami kokee tuotepohjaisten ratkaisujen mahdollistaman vaivattoman käyttöönoton sekä nopean takaisinmaksuajan. Samilla on kymmenen vuoden kokemus eri teollisuustoimialoilta, kuten konepaja-, kokoonpano-, ja elintarviketeollisuudesta.

Lisää asiantuntijamateriaalia