Home Insights Eroon exceleiden pyörittelystä tuotantolaitoksella
Tuotannonsuunnittelu

Eroon exceleiden pyörittelystä tuotantolaitoksella

Pyöritetäänkö teilläkin tuotantoa Excelin varassa? Kerromme, miksi tämä yksi yleisimmistä tuotannonsuunnittelijoiden välineistä aiheuttaa tarpeettomia haasteita, ja kuinka Excelin kanssa painimisesta voi siirtyä tehokkaampiin ja vähemmän aikaa vieviin välineisiin.

Tuotannonsuunnittelu vaikuttaa lähes kaikkiin toimintoihin yrityksessä, ei pelkästään itse tuotantoprosesseihin. Tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen panostaminen on siksi aina panostus myös toiminnan kannattavuuteen – jopa työntekijöiden hyvinvointiin. 

Silti monissa yrityksissä tuotannonsuunnittelua tehdään riittämättömillä välineillä, tästä seuraa jatkuvaa kiirettä, lisätyötä, kustannuksia ja epätasaiset läpimenoajat. Tunnistatko näitä ongelmia?

Excel ei ole riittävä työkalu tuotannosnuunnitteluun

Pelkkä Excel ei riitä tuotannonsuunnitteluun

Excel on toki monipuolinen ohjelma myös tuotantolaitoksissa käytettäväksi, mutta sitä ei ole tarkoitettu tuotannonsuunnitteluun. Se saattaa riittää kaikkein yksinkertaisimmissa tuotantoprosesseissa ja etevän suunnittelijan käytössä, mutta suurimmassa osassa yrityksissä prosessit ja tuotantoketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia sekä muista muuttujista riippuvaisia.

Yleisimmät haasteet, joita Excel-tiedostojen varassa oleminen tuotantolaitoksilla aiheuttaa, liittyvät työajan tehokkaaseen käyttöön. Excel on tuotannonsuunnittelijan työvälineenä hidas, koska tiedoista ei saa nopeasti hyvää yleiskuvaa, ja manuaalisesta näppäilystä seuraa usein myös virheitä. Tällaiset tiedostot henkilöityvät helposti yhden suunnittelijan varaan, ja jos kyseinen henkilö syystä tai toisesta lopettaa, on Excelin ymmärtäminen muille jopa mahdotonta. Usein suunnittelua varten tarvitaan useita tiedostoja, minkä lisäksi tiedostojen samanaikainen käyttö on monissa yrityksissä ongelmallista. 

Sen lisäksi, että työaikaa kuluu taulukkojen selaamisessa ja oikean tiedon etsimisessä, taulukkolaskentaohjelmat ovat harvoin täysin  integroitavissa ERP:iin tai muihin oleellisiin järjestelmiin. Tuotannonsuunnittelijoiden usein kaipaamia ominaisuuksia esimerkiksi aikataulutuksen ja materiaalitilausten optimoinnissa ei ole, eikä läpimenoaikaa pysty lyhentämään pelkästään sillä. Samoin tuotannon etenemän seuranta ja simulaatioiden laatiminen puuttuu täysin. Tuotannonsuunnittelijalta puuttuu siis kannattavan ja tehokkaan suunnittelun kannalta olennaista tietoa jatkuvasti.

Erikoistuneella ohjelmistolla tuotannonsuunnittelu tehostuu ja helpottuu

Exceleiden sijasta tuotantolaitoksien kannattaisi siirtyä käyttämään tuotannonsuunnittelujärjestelmää, joka on kehitetty tekemään tuotannosta sujuvaa ja kannattavaa.

Tuotannonsuunnittelujärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa esimerkiksi:

  • läpimenoajan lyhentämisen, toimitusajan paremman arvioimisen ja myöhästymisistä johtuvien sopimussakkojen vähentämisen
  • keskeneräisiin töihin ja varastoihin sitoutuneen pääoman vähentämisen
  • kapasiteetin tehokkaamman käytön ja tuotantomäärien ksavattamisen
  • paremman näkyvyyden tuotantoprosesseihin ja tiedon läpinäkyvyyden yrityksessä.
ROB-EX hienokuromitus ja tuotannonsuunnittelu järjestelmän mock up tabletin ja PC:n näytöllä.

Tiedonsiirto uuteen järjestelmään on moderneilla teknologioilla helppoa. Asiantuntijakumppani auttaa ja tukee sen toteuttamisessa, ja osaa neuvoa, kuinka integraatiot muihin järjestelmiin hoituvat. Myös henkilöstön kouluttaminen kuuluu käyttöönottoon tärkeänä osana. Sen lisäksi, että toimittaja tukee järjestelmän käytön perusteellista oppimista, myös yrityksen sisäisesti on huolehdittava työntekijöiden varhaisesta osallistamisesta tuotannonsuunnittelujärjestelmän hankintaan.

Jos haluat kuulla lisää, kuinka tuotantoprosessianne voisi tehostaa ja miten tuotannonsuunnitteluanne voi kehittää, ota meihin yhteyttä.

Tarjoamamme tuotannonsuunnitteluratkaisu

Novotekin tarjoama ratkaisu tuotannonsuunnitteluun ja hienokuormitukseen on ROB-EX Scheduler. Ohjelmistoa voidaan käyttää joko erillisenä työkaluna tai yhdistää ERP-järjestelmään.

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten tuotantoprosessia voi tehostaa, ota meihin yhteyttä!

Sami Törnroos black and white

Kirjoittaja:
Sami Törnroos

Head of Sales and Marketing
Novotek Finland

Lisää asiantuntijamateriaalia