Home Insights Miksi RS Production on paras ratkaisu tuotannon tehokkuuden digitalisointiin – 4 tärkeää syytä
OEE

Miksi RS Production on paras ratkaisu tuotannon tehokkuuden digitalisointiin – 4 tärkeää syytä

“15 % parempi nettotuotanto” ja “68 % vähemmän laatupoikkeamia” ovat esimerkkejä RS Production -järjestelmän konkreettisista hyödyistä asiakkaidemme tuotannossa. Mutta miten tehokkuusseurannan automatisointi voisi parantaa myös sinun yrityksesi tuotannon kannattavuutta? Tutustu blogissamme RS Production -järjestelmän tärkeimpiin hyötyihin!

Miten tuotannon tehokuutta seurataan sinun yrityksessäsi? Olet varmasti huomannut, että Excel-taulukoilla tai paperilla ja kynällä tehtävien manuaalisten kirjausten haasteina ovat reaaliaikaisuuden puute ja tiedon epäluotettavuus.

Tehokkuusseurannan digitalisointi nostaa tuotannon kehittämisen kokonaan uudelle tasolle. Tässä tärkeimmät nostomme Pohjoismaiden markkinajohtajiin kuuluvan RS Production -järjestelmän hyödyistä. 

“Tuotannossa pitkään olleena jälkikäteen mietin, miksei otettu aiemmin käyttöön OEE-järjestelmää.”

MIKA IMMONEN, TRANSMERI

1. Tehostaa tuotantoa ja parantaa sen kannattavuutta

Kerää tuotantodatan automaattisesti reaaliajassa

RS Production on moderni järjestelmä, joka kerää eri mittareita koskevaa dataa automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Koska RS Production kerää dataa kokonaisvaltaisesti sekä linjojen ja koneiden suorituskyvystä että tuotteiden valmistuksesta, saadaan järjestelmän käyttöönoton myötä yrityksessä ensimmäistä kertaa kokonaisnäkymä tuotannon nykytilaan.

Näin pystytään arvailujen sijaan aidosti tunnistamaan tärkeimmät kehitystarpeet sekä hyödyntämään myös tuotannon valtava piilokapasiteetti. 

Mahdollistaa OEE-tehokkuusseurannan

RS Production on kehitetty erityisesti OEE-seurantaan. OEE on yksi yleisimmistä tuotannon tehokkuuden mittareista, ja käytössä lukuisissa teollisuusyrityksissä ympäri maailmaa.

OEE-tehokkuusseurannalla voidaan tehostaa merkittävästi tuotteiden valmistusta. RS Production -järjestelmällä esimerkiksi Kopparbergs Bryggerillä laatupoikkeamat vähenivät 68% ja Sandvik SRP kasvatti nettotuotantoa 15% useilla eri tuotantoalueilla ilman ylimääräisiä laite- ja henkilöstökuluja.

OEE-tehokkuusseurannan avulla tuotteiden valmistuskapasiteetti voidaan maksimoida ja tuotanto tehdä yhä kustannustehokkaammin. Kun samalla laite- ja konekapasiteetilla pystytään valmistamaan ja myymään enemmän, tehdään tuotannosta entistä kannattavampaa. 

Auttaa Lean-tuotannon ja -toimintamallien kehittämisessä

RS Productionin mahdollistaman OEE-tehokkuuden seurannan avulla tuotantohävikkejä ja muita mittareita voidaan tarkastella huomattavasti monipuolisemmin niin käytettävyyden, nopeuden kuin laadun näkökulmista.

Näin OEE-tehokkuusseuranta tukee Lean-periaatteiden mukaista toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jossa pyritään minimoimaan samoihin osa-alueisiin liittyviä hukkatekijöitä (Six Big Losses). Esimerkiksi RS Production -järjestelmään sisältyvä prosessin laatuvaihtelun seuranta tukee suoraan Lean Six Sigmaa.

Käytännön työssä aamupalaverit ovat tärkeitä yhteisiä kokoontumisia, jotka tukevat päivittäisjohtamista ja tehokasta tuotantoa. OEE-järjestelmää hyödyntäen niissä pystytään tarkastelemaan luotettavasti lukuisia tärkeitä tunnuslukuja edellispäivän tuotannosta. Näitä ovat esimerkiksi tuotannon määrät, laatuhäviöiden ja pysähdysten määrät, poikkeamat ja syyt sekä edellisviikon konekohtaiset OEE-luvut.

OEE-lukujen perusteella voidaan viikon alussa asettaa tarkemmat seurantatavoitteet esimerkiksi käytettävyyshäviön vähentämiseksi eri linjoilla. Näin tuotantohenkilöstöllä on selkeä tavoite ja he pystyvät painottamaan kyseisellä viikolla esimerkiksi koneiden asetusten ja säätöjen tarkkailua, joilla voidaan minimoida laitevikoja ja seisokkeja.

2. Tuottaa vertailukelpoista tietoa kaikkien tuotantolinjojen kehittämiseen

Yhdistettävissä kaikkiin tuotantolinjoihin

Luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon saaminen tuotantolinjoista on yksi suurimmista tuotannon pullonkauloista yrityksissä, jotka eivät vielä ole digitalisoineet tehokkuusseurantaa. RS Production tuottaa vertailukelpoista dataa niin yksittäisestä tuotantolinjasta kuin useista kymmenistä tuotantolinjoista. Näin se tukee parhaalla tavalla tuotantolinjojen vertailua ja tehokkuuden seurantaa.

Ei haittaa, vaikka tehtaassasi on käytössä tuotantolinjoja useilta eri vuosikymmeniltä ja niissä on eritasoiset yhdistettävyysmahdollisuudet nykyaikaisiin tehokkuusseurannan ratkaisuihin. RS Production on joustava järjestelmä, joka pystyy liittymään kaikkiin koneisiin ja tuotantolinjoihin hyödyntämällä yleisiä automaatiostandardeja, kuten OPC, OPC-UA, tai 24V signaaleja koneille kytkettävien I/O-moduulien avulla.

“Investoimme juuri uuteen tuotantolaitteeseen. OEE-tehokkuuden seuranta osoitti entisen toimivan ongelmallisesti.”

VMT – Marja Mäkinen

3. Helppokäyttöinen – tukee osallistuvaa tuotantoa

Data esitetään visuaalisessa muodossa

RS Production -järjestelmän käyttöönoton myötä huomataan pian, että kun data esitetään helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa ja se on nähtävillä tietokonepäätteillä ja infotauluissa, pystyvät myös tuotannon työntekijät osallistumaan tuotannon tehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen huomattavasti paremmin.

RS Production -järjestelmä tuottaa visuaalisia raportteja, joista nykytilannetta on helppo tarkastella niin päivittäisissä tuotanto-operaatioissa kuin johtamisessa. Visuaalinen esitysmuoto helpottaa päätösten tekoa kiireessäkin, kun luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa voidaan tarkastella yhdellä silmäyksellä.

Järjestelmä tukee ajatusta “oikea käyttöliittymä, oikealle henkilölle”, mikä tarkoittaa, että raportit voidaan muokata eri tuotantorooleihin ja tarpeisiin sopiviksi.

4. Sopii tarpeisiisi nyt ja tulevaisuudessa

Helppo muokattavuus – valmiit työkalut, joilla voi itse muokata järjestelmää

Jos järjestelmä ei täysin palvele tarkoitustaan, jää se usein vähäiselle käytölle ja investointiin käytetyt resurssit valuvat hukkaan.RS Production -järjestelmä perustuu testattuihin ja tuotteistettuihin kokonaisuuksiin ja sisältää siksi valmiit työkalut toiminnallisuuksien muokkaukseen niin käyttöönottovaiheessa kuin ylläpidossa.

Järjestelmän merkittävimpiin hyötyihin kuuluukin se, että yritys voi itse muokata järjestelmän tarpeisiinsa sopivaksi. Tästä esimerkkejä ovat: 

  • koneiden ja tuotantolinjojen mittapisteiden määrittely ja tiedonkeruu
  • pysähdysten syiden määrittely ja koneen osat (asemat)
  • tuotantotilaukset ja tuotteet (artikkelit) laskentaparametreineen (OEE)
  • valmiit raportit ja niiden automattitulostukset ja sähköpostitukset
  • työajat ja -vuorot
  • infonäytöt ja operoinnissa tarvittavat näyttökokoonpanot
  • tuotannon olosuhteet (laatu- ja tuotannon jäljitettävyysvaatimukset)

Kustannustehokas ylläpitää 

RS Production on taloudellinen ja kustannustehokas järjestelmä myös ylläpidon näkökulmasta, sillä sitä käytetään ohjelmistopalveluna (Software as a Service, SaaS).

SaaS-pilvipalvelumalli vähentää asiakkaan omien resurssien ja ohjelmiston ylläpito-osaamisen tarvetta. Pilvipalveluntarjoaja hoitaa palvelinten käytön ja ohjelmiston toiminnan valvonnan. Toimittaja hoitaa myös ohjelmiston päivitykset keskitetysti.

RS Production integroituu kaikkien modernien toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) sekä esimerkiksi ROB-EX tuotannonsuunnittelu- ja hienokuormitusjärjestelmän kanssa.Haluaisitko testata RS Production -järjestelmää omassa tuotannossanne?
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut ottamaan RS Production -järjestelmän koekäyttöön! Järjestelmän testaus on helppoa – pääset näkemään järjestelmän tuomat edut yrityksellesi jo lyhyessä ajassa.

Myös RS Production -järjestelmän varsinainen käyttöönotto on nopeaa. Järjestelmä koostuu valmiista toiminnallisuuksista ja sisältää niille kattavat muokkausmahdollisuudet. Lisäksi SaaS-pilvipalvelumallissa palvelinympäristö tarvittavine asetuksineen on jo valmiina käyttöönottoa varten.

Tutustu RS Production -järjestelmään tarkemmin: RS Production
Lue myös OEE-järjestelmän ostajan opas tueksesi toimittajan valintaan.
Lisää asiantuntijamateriaalia