Home Insights Tuotannonsuunnittelija, pystytkö luottamaan tekemiisi päätöksiin?
Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelija, pystytkö luottamaan tekemiisi päätöksiin?

Onko tavoitteenasi parantaa tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta? Haluaisitko pystyä yhä tarkempaan tuotannonsuunnitteluun ja kapasiteetinhallintaan? Lue blogistamme, mitkä haasteet moderni tuotannonsuunnittelu ratkaisee.

Millaisia asioita pidät tuotannonohjauksenne ja -suunnittelunne pullonkauloina? Haluaisitko löytää ratkaisun näihin samoihin haasteisiin, jotka tulevat usein esiin keskusteluissamme tuotannonsuunnittelijoiden kanssa?

Tuotannonsuunnittelun 3 tyypillistä haastetta

1. Vastuu toimitusajoista ilman tarkkaa tietoa ja kokonaisnäkymää

Tuotannonsuunnittelijana vastuullasi on laatia asiakastilauksille toimitusajat, joiden perusteella tuotanto, hankinta ja monet muut toiminnot pystyvät toimimaan, ja joihin myynti, asiakaspalvelu ja ennen kaikkia asiakkaat pystyvät luottamaan.

Koska tuotannonsuunnittelulla vaikutetaan monin tavoin kannattavuuteen ja yrityksen kilpailukykyyn, on usein haasteena suunnitella toimitusajat, joilla tuotanto saadaan rullaamaan mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopealla toimituksella.

Jos määritellään liian tiukat toimitusajat, ei niitä välttämättä pystytä pitämään ja toimitusajasta myöhästyminen voi pahimmillaan aiheuttaa sopimussakkoa. Jos toimitusajat luvataan liian isoilla turvamarginaaleilla, varmistetaan omille prosesseille riittävä aika, mutta riskeerataan asiakkaan halu odottaa ja tilata myös ensi kerralla.

Haasteita aiheuttaa, että mikäli tuotannon läpimenoajoista ei ole tarkkaa tietoa, joudutaan toimitusajat suunnittelemaan oletuksiin, yleistyksiin tai yksittäisten henkilöiden aiempiin kokemuksiin perustuen. Tämä lisää riskiä siihen, että toimitusajat suunnitellaan epärealistisiksi, eikä niitä pystytä pitämään.


2. Jatkuvat muutokset

Onko myös sinulla kokemuksia siitä, että tuotantosuunnitelmasi on vanhentunut jo ennen kuin sitä edes aletaan toteuttamaan?

Jatkuvissa muutoksissa luoviminen on arkipäivää tuotannon ohjauksessa. Tärkeä asiakkaanne haluaa ehkä aikaistaa tilaustaan tai alihankintakumppanisi myöhäistää materiaalitoimitustaan. Mitä tahansa yllättäviä tilanteita voi ilmaantua – Tuotannon erikoisosaajanne voi esimerkiksi sairastua tai kone rikkoutua ja aiheuttaa väliaikaisia kapasiteettiongelmia.

Tuotanto-, tilaus- ja toimitusketjut ovat monimutkaisia ja alati vaihtuvien tilanteiden seurauksena uudet tuotantosuunnitelmat tehdään kiireessä paineen alla. Yhtä aikaa tulisi pystyä näkemään, miten muutos vaikuttaa paitsi lähipäivien tuotantoon, myös tuotantokokonaisuuteen pitkällä aikavälillä. Samalla, kun hoidetaan käsillä olevaa yllättävää tilannetta, tulisi pystyä reagoimaan ajoissa sen aiheuttamiin muutoksiin myös tulevina viikkoina esimerkiksi materiaalisaatavuuden osalta.

Haasteita aiheuttavatkin kankeat tuotannonsuunnittelun työkalut, jotka eivät mahdollista eri vaihtoehtojen joustavaa ja nopeaa tarkastelua ja tuotannon uudelleensuunnittelua.
Pahimmassa tapauksessa ongelmia voi tulla vain siirtäneeksi eteenpäin ja aiheuttaa siten seuraaville viikoille entistä monimutkaisemman kokonaisuuden selvitettäväksi.


3. Läpinäkyvyyden puute valmistusprosesseihin

Kun tuotantosuunnitelmaan tehdään muutoksia, on usein haasteena uudelleenorganisoida tuotanto toimimaan muuttuneen tilanteen mukaisesti. Joudutko myös itse pohtimaan usein, onko päivitettyä suunnitelmaa lähdetty viemään käytäntöön ja ovatko kaikki ymmärtäneet muutoksen vaikutukset lähiviikkojen aikatauluihin?

Useissa yrityksissä tuotannonsuunnittelu on karkean tason suunnittelua, joka perustuu Excel- ja ERP-työkaluihin. Haasteita näissä ratkaisuissa aiheutuu siitä, ettei tuotannon vaiheita pystytä suunnittelemaan yksityiskohtaisesti, eikä tuotannon edistymiseen saada reaaliaikaista näkyvyyttä.

Tällöin valmistusta ei voida tukea parhaalla tavalla, sillä päätöksenteko tarkasta työjärjestyksestä siirtyy pois suunnittelijan käsistä työnjohto- tai jopa työntekijätasolle. Kun valmistuksessa keskitytään pääosin vain käsillä oleviin töihin, ei tuotantoa pystytä suunnittelemaan ja optimoimaan tehokkuuden, kustannusten ja kokonaisuuden näkökulmasta.

Selätä haasteet! – 2 keskeistä tapaa, miten tuotannonsuunnittelun modernisointi ratkaisee ongelmat

Reaaliaikaista tietoa ja yhteinen näkymä

Oletko jo tutustunut modernin tuotannon hienosuunnittelun ja -kuormituksen etuihin? Ne perustuvat tehokkaisiin ja toimiviin prosesseihin suunnittelun ja tuotannon välillä. Niiden peruspilareina ovat läpinäkyvyys ja reaaliaikainen tieto.

Moderneilla työkaluilla suunnittelu ja tuotanto saavat ensimmäistä kertaa yhteisen ja kattavan näkymän samoihin reaaliaikaisiin tietoihin tilausten, työvaiheiden, muutosten ja lukuisten muiden tärkeiden osa-alueiden osalta. Tämä tuo valtavasti hyötyjä tuotannolle ja suunnittelulle, kuten:

  • Suunnitelmaa koskevat muutokset päivittyvät automaattisesti tuotannon avoinna olevaan näkymään. Tuotanto voi luottaa suunnitelmaan ja keskittyä rauhassa omaan työhön.
  • Tieto on kaikkien saatavilla. Tuotannon kyky ennakoida ja reagoida ongelmiin nopeutuu.
  • Tuotannonsuunnittelu saa läpinäkyvyyden siihen, että miten työt etenevät suhteessa suunniteltuun. Teet parempia lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmia kokonaisuus ja tuotantotavoitteet huomioiden.
  • Tuotannonsuunnittelu saa välittömästi tietoa resurssien, tuotantokapasiteetin tai raaka-aineiden pullonkauloista. Suunnittelussa  voidaan tehdä nopeita ja riittävään tietoon perustuvia päätöksiä muutosten huomioimiseksi tuotannossa.
GeDigital_HMI-Scada picture

Tarkat tuotantosuunnitelmat

Yksi tärkeimmistä modernin hienosuunnittelun ja -kuormituksen mahdollistamista muutoksista on se, että pystyt suunnittelemaan tuotantoa ja valmistuskapasiteettia merkittävästi tehokkaammin ottaen huomioon tuotannon todelliset rajoitukset ja riippuvuussuhteet.

Käytännössä siirryt karkeasta tuotannonsuunnittelusta hienosuunniteluun, mikä auttaa ohjaamaan tuotantoa kokonaisuudessaan huomattavasti paremmin.

Näin teet tuotannonsuunnittelusta kilpailuvaltin, mikä auttaa tehostamaan tuotantoa ja tekemään siitä yhä kannattavampaa. Lue lisää tuotannonsuunnittelun ja -hienokuormituksen eduista.

Lisää asiantuntijamateriaalia